De schrijver als kindje van Cals | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

This article discusses the Authors’ Protest, organised by a group of Dutch literary writers in 1962-1963 to emphasize the need for governmental support for literature, and relates this protest to the debate on literary autonomy. The article follows Gisèle Sapiro’s proposal to distinguish between autonomy as a feature of the literary field and autonomy as the institutional recognition of professional authorship. This distinction is linked to the analysis of so-called or , a methodology introduced by Luc Boltanski and Laurent Thévenot. This methodology is a useful tool for analyzing value shifts and discussions about values in a domain such as the literary world. After a reconstruction of the wider debate about fair remuneration of authors (1955-1963), the analysis zooms in on the political as well as poetical debates about governmental support that writers were engaged in during the winter of 1962-1963. While the largest group of writers regarded government subsidies for literature as a means to gain more professional autonomy, a smaller group of writers feared that subsidies would let them lose their moral freedom. This debate was intertwined with a more fundamentally political discussion about the power that the state should exercise over the cultural field.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2023.1.002.HAM
2023-07-01
2023-09-23
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Handelingen Eerste Kamer, digitaal geraadpleegd via statengeneraaldigitaal.nl.
 2. Literatuurmuseum, Archief Vereniging van Letterkundigen.
 3. Nationaal Archief, Ministerie van OKW, Afdeling Kunsten en taakvoorgangers.
 4. Anoniem, ‘Nes Tergast weigert Jan Campert-prijs’, in: Algemeen Handelsblad, 15-02-1955.
  [Google Scholar]
 5. Anoniem, ‘Sedert 1945 twaalf miljoen Nederlandse “pockets”’, in: Het Parool, 29-03-1957. [1957a]
  [Google Scholar]
 6. Anoniem, ‘Geschiedenis van de “pockets” vertoont drie golven’, in: Het Parool, 29-03-1957. [1957b]
  [Google Scholar]
 7. Anoniem, ‘Socialistische kunstenaars: Jeugd lere: kunst is geen luxe’, in: Het vrije volk, 17-06-1957. [1957c]
  [Google Scholar]
 8. Anoniem, ‘Na 1 januari a.s.: pocketbooks te koop bij kruidenier’, in: Het Parool, 08-11-1958. [1958a]
  [Google Scholar]
 9. Anoniem, ‘Boze dichters dreigen met pocketstaking’, in: Het vrije volk, 10-11-1958. [1958b]
  [Google Scholar]
 10. Anoniem, ‘Uitgeverij Querido gaat tien procent royalty betalen’, in: Het Parool, 12-12-1958. [1958c]
  [Google Scholar]
 11. Anoniem, ‘AP-pockets: 10% voor auteurs’, in: Het vrije volk, 20-12-1958. [1958d]
  [Google Scholar]
 12. Anoniem, ‘Schrijvers zetten er haast achter. Eerste stap naar vakvereniging’, in: Algemeen Dagblad, 12-12-1958. [1958e]
  [Google Scholar]
 13. Anoniem, ‘Auteur krijgt van elke f1000 op begroting ’59 nog geen 2 ½ cent…’, in: Het Parool, 27-02-1959. [1959a]
  [Google Scholar]
 14. Anoniem, ‘Twee gulden voor 400 woorden’, in: Algemeen Dagblad, 27-08-1959. [1959b]
  [Google Scholar]
 15. Anoniem, ‘Schrijvers aanvaarden – onder voorbehoud – suggesties uitgevers’, in: Het Parool, 11-01-1960. [1960a]
  [Google Scholar]
 16. Anoniem, ‘Nog geen kunstpolitiek in begroting O., K. en W.’, in: Het Parool, 08-10-1960. [1960b]
  [Google Scholar]
 17. Anoniem, ‘Enorme subsidie voor muziek en toneel… Maar de dichter staat in zijn hemd’, in: Leeuwarder Courant, 24-02-1961.
  [Google Scholar]
 18. Anoniem, ‘Cijfers van uitgevers wijzen uit: literair fonds is een noodlijdend fonds’, in: Het Parool, 15-02-1963. [1963a]
  [Google Scholar]
 19. Anoniem, ‘NIPO-onderzoek n.a.v. schrijversprotest’, in: Algemeen Handelsblad, 14-02-1963. [1963b]
  [Google Scholar]
 20. Anoniem, ‘Ruim veertig procent van geënquêteerden vóór de doodstraf’, in: Het vrije volk, 21-11-1963. [1963c]
  [Google Scholar]
 21. Anoniem, ‘“Minder de schrijver dan het schrijverschap”, in: Algemeen Handelsblad, 26-01-1963. [1963d]
  [Google Scholar]
 22. Anoniem, ‘Nieuw overleg met mr. Scholten’, in: Algemeen Handelsblad, 11-02-1963. [1963e]
  [Google Scholar]
 23. Anoniem, ‘Harry Mulisch over schrijversactie: “Liever geld voor tien teveel dan voor tien te weinig”, in: De waarheid, 12-01-1963. [1963f]
  [Google Scholar]
 24. Anoniem, ‘Literair forum verdeeld over schrijversprotest’, in: Nieuwe Haarlemsche Courant, 21-02-1963. [1963g]
  [Google Scholar]
 25. Anoniem, ‘Kern der kwestie’, in: Friesch Dagblad, 29-05-1963. [1963h]
  [Google Scholar]
 26. Anoniem, ‘Ridder van Rappard laakt overtrekking van sociaal besef’, in: Het Parool, 11-12-1964.
  [Google Scholar]
 27. Adlington, R., Composing Dissent. Avant-Garde Music in 1960s Amsterdam. Oxford University Press, New York, 2013.
  [Google Scholar]
 28. Afdeling Letteren van de Raad voor de Kunst, ‘De materiële positie van de Nederlandse letterkundige’, in: Raad voor de Kunst, Verslag van werkzaamheden en bevindingen over het jaar 1959. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, [Den Haag], 1960, 24-27.
  [Google Scholar]
 29. Afdeling Letteren van de Raad voor de Kunst, ‘Regeringsaankopen van hedendaagse poëzie’, in: Raad voor de Kunst, Verslag van werkzaamheden en bevindingen over het jaar 1960. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, [Den Haag], 1961, 36-38.
  [Google Scholar]
 30. Bartholomew, A., Disruptive Attitudes. Artists Counter the Art of Exhibiting in the Low Countries (1985-1991). Vrije Universiteit, Amsterdam, 2021.
  [Google Scholar]
 31. Bax, S., De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse literatuur 1968-1985. Next Academic, ’s Hertogenbosch, 2007.
  [Google Scholar]
 32. Bax, S., ‘“Handelaren in avant-garde”. GerritKomrij versus J.Bernlef’, in: De Parelduiker, 22, 2017, 2-3, 84-96.
  [Google Scholar]
 33. Beekman, K., ‘De overheid (negentiende eeuw-heden)’, in: J.Jansen en N.Laan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Verloren, Hilversum, 2015, 285-305.
  [Google Scholar]
 34. Berlin, I., ‘Two Concepts of Liberty’, in: I.Berlin, Four Essays on Liberty. Oxford University Press, Oxford etc., 1979 (1969), 118-172.
  [Google Scholar]
 35. Bevers, T., B.Colenbrander, J.Heilbron & N.Wilterdink (red.), Nederlandse kunst in de wereld. Literatuur, architectuur en beeldende kunst 1980-2013. Vantilt, Nijmegen, 2013.
  [Google Scholar]
 36. Bockma, H., ‘“Er zit pijn in, dat klopt”. Interview Halbe Zijlstra, staatssecretaris voor Cultuur’, in: de Volkskrant, 11-06-2011.
  [Google Scholar]
 37. Boltanski, L. & E.Chiapello, The New Spirit of Capitalism. Vertaald door GregoryElliott, Verso, Londen/New York, 2005 (1999).
  [Google Scholar]
 38. Boltanski, L. & L.Thévenot, On Justification. Economies of Worth. Vertaald door CatherinePorter, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2006 (1991).
  [Google Scholar]
 39. Bourdieu, P., ‘The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed’, in: Poetics, 12, 1983, 4-5, 311-356.
  [Google Scholar]
 40. Bouwmeester, G., Geerdink, N., & Ham, L., ‘Een veelstemmig verhaal. Auteurschap in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’, in: Nederlandse Letterkunde, 20, 2015, 3, 215-236.
  [Google Scholar]
 41. Braber, H. van den, Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940. Vantilt, Nijmegen, 2002.
  [Google Scholar]
 42. Braber, H. van den, ‘De vraag “wie betaalt voor de kunsten?” is eeuwig actueel’, in: Nederlandse letterkunde, 26, 2021, 2-3, 289-306.
  [Google Scholar]
 43. Braber, H. van den, N.Geerdink, L.Ham & J.Oosterman (red.), Literaire auteurs en hun verdiensten. Een diachrone blik, themanummer van Nederlandse letterkunde, 25, 2020, 1.
  [Google Scholar]
 44. Braber, H. van den, G.Buelens, L.Ham, C.Pargentino & T.van den Warenburg, Naar een versterking van de veerkracht van de boekenwereld na COVID-19. Universiteit Utrecht, Utrecht, 2021.
  [Google Scholar]
 45. Buijserd, R., ‘Schrijversprotest: Vulgair?’, in: Algemeen Handelsblad, 05-02-1963.
  [Google Scholar]
 46. Burg, F. van den & J.Kassies, Kunstenaars van Nederland! Om eenheid en zeggenschap. Het ontstaan van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de Kunst 1942-1950. Boekmanstichting/Van Gennep, Amsterdam, 1987.
  [Google Scholar]
 47. Dominicus, F.C., ‘Er is voor subsidie aan schrijvers geen objectieve maatstaf’, in: De Telegraaf, 04-01-1963.
  [Google Scholar]
 48. Edelman, J., L.Ejgod Hansen & Q.van den Hoogen, The Problem of Theatrical Autonomy. Analysing Theatre as a Social Practice. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 49. Es, N. van & J.Heilbron, ‘Fiction from the Periphery. How Dutch Writers Enter the Field of English-Language Literature’, in: Cultural Sociology9, 2015, 3, 296-319.
  [Google Scholar]
 50. Freezer, H., ‘Brood maar ook strijd nodig’, in: Het Parool, 04-04-1963.
  [Google Scholar]
 51. Gomperts, H.A., ‘Tut tut voor de schrijvers (2)’, in: Het Parool, 31-12-1962.
  [Google Scholar]
 52. Gomperts, H.A. & H.Keller, Literaire ontmoetingen. De legendarische tv-documentaires van H.A. Gomperts en Hans Keller. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 2009.
  [Google Scholar]
 53. Haan, J. de[n], ‘De democratie van het boek’, in: Provinciale Drentsche en Asser Courant, 08-02-1958.
  [Google Scholar]
 54. Ham, L., Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur. Literatoren, Hilversum, 2015.
  [Google Scholar]
 55. Ham, L., ‘Nog nooit werd er zoveel gelezen: Democratisering in de Nederlandse boekenwereld van de late jaren zestig tot de late jaren zeventig’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 27, 2020, 137-152.
  [Google Scholar]
 56. Ham, L., ‘Sluit de rijen: Botsende cultuurpolitieke visies tijdens het Tweede Schrijversprotest (1970)’, in: G.Debergh, N.Janssens & L.De Taeye (red.), Oproer in de letteren. Sixties-protest in de Lage Landen. Academia Press, Gent, 2021, 25-57. [2021a]
  [Google Scholar]
 57. Ham, L., ‘Branding the Open-minded Nation. Dutch Authors at the 2011 Beijing Book Fair’, in: H.van den Braber, J.Dera, J.Joosten & M.Steenmeijer (red.), Branding Books Across the Ages. Strategies and Key Concepts in Literary Branding. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2021, 314-334. [2021b]
  [Google Scholar]
 58. Ham, L., ‘Ethical and Aesthetic Debates about Literary Policy’. [in voorbereiding a]
  [Google Scholar]
 59. Ham, L., ‘Beleid tussen bevrijding en beknelling. Het doodlopende pad naar literatuurbeleid tussen 1939 en 1952’. [in voorbereiding b]
  [Google Scholar]
 60. Hetherington, S., ‘Arm’s-Length Funding of the Arts as an Expression of Laissez-Faire’, in: International Journal of Cultural Policy, 23, 2017, 4, 482-494.
  [Google Scholar]
 61. Hoffmann, W., ‘Het boek in opmars’, in: Algemeen Dagblad, 01-03-1958.
  [Google Scholar]
 62. Hulsker, J., ‘Nog een verantwoording’, in: Maatstaf, 3, 1955, 627-632.
  [Google Scholar]
 63. Jellema, C.O., ‘Schrijversprotest: vertoon van onmacht’, in: Algemeen Handelsblad, 04-02-1963.
  [Google Scholar]
 64. K.F.[Kees Fens], ‘Mecenas’, in: De Tijd-De Maasbode, 24-01-1963.
  [Google Scholar]
 65. Knap, H., ‘Open brief aan een aantal schrijvers’, in: Het Parool, 21-02-1963.
  [Google Scholar]
 66. Kool-Smit, J.E., [reactie op enquête ‘Meer subsidie voor schrijvers’], in: Hollands maandblad4, 1963, 187, 29-31.
  [Google Scholar]
 67. Kossmann, A., ‘Nogmaals het schrijversbrood’, in: Socialisme en democratie, 20, 1963, 9, 620-628.
  [Google Scholar]
 68. Kuitert, L., Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996. De Bezige Bij, Amsterdam, 1997.
  [Google Scholar]
 69. Kuitert, L., De waarde van woorden. Over schrijverschap. Vossius Pers, Amsterdam, 2002.
  [Google Scholar]
 70. Longmate, Jill, ‘Brigid Brophy’s Role in the Struggle for Public Lending Right 1972-79’, in: Contemporary Women’s Writing, 12, 2018, 2, 186-206.
  [Google Scholar]
 71. Maas, N., Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven 2: De ‘rampjaren’ 1962-1975. Van Oorschot, Amsterdam, 2010.
  [Google Scholar]
 72. MacGilvray, E., ‘Republicanism and the Market in “Two Concepts of Liberty’, in: B.Baum & R.Nichols (red.), Isaiah Berlin and the Politics of Freedom. ‘Two Concepts of Liberty 50 Years Later. Taylor and Francis, Hoboken, 2013, 114-126.
  [Google Scholar]
 73. McMartin, Jack, Boek to Book. Flanders in the Transnational Literary Field. KU Leuven, Leuven, 2019.
  [Google Scholar]
 74. Mens, J., ‘De Maatstaf en het Miljoen’, in: De Telegraaf, 08-01-1963.
  [Google Scholar]
 75. Micheels, P., Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2006.
  [Google Scholar]
 76. Morriën, A., ‘De kunst gaat voor de baat uit’, in: Tirade4, 1960, 41, 133-138.
  [Google Scholar]
 77. Morriën, A., ‘Een bloeiend bedrijf’, in: Het Parool, 16-01-1963.
  [Google Scholar]
 78. Mulder, J.H., ‘Het schrijversbrood’, in: Socialisme en democratie, 20, 1963, 6, 441-451.
  [Google Scholar]
 79. Noord-Koopman, T., ‘Tut tut’, in: Het Parool, 17-01-1963.
  [Google Scholar]
 80. Nord, M., ‘Auteurs kregen geld noch antwoord’, in: Het Parool, 26-01-1963.
  [Google Scholar]
 81. Norel, K., ‘Steun aan schrijvers’, in: Trouw, 07-01-1963.
  [Google Scholar]
 82. Nuis, A., [reactie op enquête ‘Meer subsidie voor schrijvers’], in: Hollands maandblad4, 1963, 187, 32.
  [Google Scholar]
 83. Peters, J. & H.Roose, ‘From Starving Artist to Entrepeneur. Justificatory Pluralism in Visual Artists’ Grant Proposals’, in: The British Journal of Sociology71, 2020, 952-969.
  [Google Scholar]
 84. Plas, M. van der e.a., ‘Schrijvers reageren op een mogelijke staatssteun’, in: Elsevier, 17-09-1960, 943-944.
  [Google Scholar]
 85. Polet, S., ‘Enkele kunstgrepen’, in: Gedeeld domein11, 1961, 3.
  [Google Scholar]
 86. Polet, S., ‘Staatssteun en staatsbemoeienis’, in: De nieuwe stem18 (1963), 142-145.
  [Google Scholar]
 87. Poll, K.L., ‘Vijf gulden per kolom’, in: Hollands Maandblad5, 1964, 199, 13-16.
  [Google Scholar]
 88. Reinink, H.J., Vrij en verantwoordelijk. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 op 7 maart 1964. De Spieghel, Amsterdam, 1964.
  [Google Scholar]
 89. Reve, G.K. van het, ‘Brief uit Schrijversland (Modern Toerisme)’, in: Tirade7, 1963, 6, 373-391.
  [Google Scholar]
 90. Reve, K. van het, ‘Het verweesde boekenbal’, in: Hollands weekblad4, 1962, 185, 15-16.
  [Google Scholar]
 91. Rijfkogel, J.J., ‘Open brief II’, in: Het Parool, 02-03-1963.
  [Google Scholar]
 92. Romein-Verschoor, A., ‘De opstand der krekels’, in: De nieuwe stem18, 1963, 131-141.
  [Google Scholar]
 93. Rønning, H. & T.Slaatta, The Tools of Literary Politics. The Norwegian Model. Vertaald door IngelaTeppy Flatin, Scandinavian Academic Press, Oslo, 2019.
  [Google Scholar]
 94. Rosser Upchurch, Anna, The Origins of the Arts Council Movement. Philanthropy and Policy. Palgrave Macmillan, Londen, 2016.
  [Google Scholar]
 95. Rubinstein, R., [reactie op enquête ‘Meer subsidie voor schrijvers’], in: Hollands maandblad4, 1963, 187, 33.
  [Google Scholar]
 96. Ruiter, F. & W.Smulders (red.), Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans. De Bezige Bij, Amsterdam, 2009.
  [Google Scholar]
 97. Sapiro, G., ‘The literary field between the state and the market’, in: Poetics, 31, 2003, 5-6, 441-464.
  [Google Scholar]
 98. Sapiro, G., ‘Rethinking the Concept of Autonomy for the Sociology of Symbolic Goods’, in: Bien Symboliques / Symbolic Goods, 4, 2019.
  [Google Scholar]
 99. Saskia, ‘Zij moet het maar kunnen’, in: Leeuwarder Courant, 02-02-1963.
  [Google Scholar]
 100. Schuit, M. van der, [ingezonden brief], in: De Telegraaf, 05-02-1963.
  [Google Scholar]
 101. Stuiveling, G., ‘Schrijvers, broodschrijvers en zondagsschrijvers’, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift16, 1963, 619-623.
  [Google Scholar]
 102. Tergast, N., ‘Bij wijze van verantwoording’, in: Maatstaf, 3, 1955, 609-626.
  [Google Scholar]
 103. Tergast, N., ‘Van verantwoording op verantwoording’, in: Maatstaf, 3, 1956, 942-950.
  [Google Scholar]
 104. Vaessens, T., Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Vantilt, Nijmegen, 2013.
  [Google Scholar]
 105. v.D., ‘Geen reden voor overheidssteun aan schrijvers’, in: Trouw, 22-12-1962.
  [Google Scholar]
 106. Wadman, A., ‘Schrijvers in nood?’, in: Leeuwarder Courant, 29-12-1962.
  [Google Scholar]
 107. Woddis, Jane, Acting on Cultural Policy. Arts Practitioners, Policy-Making and Civil Society. Palgrave Macmillan, Cham, 2022.
  [Google Scholar]
 108. Galerij, KRO, 19-01-1966.
  [Google Scholar]
 109. Journaal, NTS, 27-01-1963.
  [Google Scholar]
 110. Het komt in de bus, VARA, 31-03-1963.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2023.1.002.HAM
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error