2004
Volume 27, Issue 2
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Abstract

The research of Dirk Geeraerts and his team has extensively documented, analyzed and discussed the diachronic and synchronic (stylistic) stratification of Belgian and Netherlandic Dutch, and the relationship between the two. While its relevance for the sociolinguistics of the Low Countries cannot be overestimated, due to its substantive and methodological coherence and rigor, it also transcends Dutch variational linguistics. More specifically, the lectometric approach provides an instrument for measuring the distance between varieties of pluricentric languages and for finetuning the concept of (de)standardization. Finally, the wide variety of case studies produced by Geeraerts and colleagues fuel the debate on the position of (sub)standard Dutch in Flanders.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2022.2.005.VAND
2022-10-01
2022-12-07
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Daems, Jocelyne, KrisHeylen & DirkGeeraerts (2015). Wat dragen we vandaag: een hemd met blazer of een shirt met jasje?Taal en Tongval67(2), 307-342.
  [Google Scholar]
 2. De Caluwe, Johan (2002). Tien stellingen over functie en status van tussentaal in Vlaanderen. In: J.De Caluwe, D.Geeraerts, S.Kroon, V.Mamadouh, R.Soetaert, L.Top en T.Vallen (red.), Taalvariatie en taalbeleid. Bijdragen aan het taalbeleid in Nederland en Vlaanderen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 57-67.
  [Google Scholar]
 3. De Sutter, Gert, DirkSpeelman & DirkGeeraerts (2005). Regionale en stilistische effecten op de woordvolgorde in werkwoordelijke eindgroepen. Nederlandse Taalkunde10, 97-128.
  [Google Scholar]
 4. Geeraerts, Dirk, StefanGrondelaers & DirkSpeelman (1999). Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Een onderzoek naar kleding- en voetbaltermen. Amsterdam: Meertens Instituut.
  [Google Scholar]
 5. Geeraerts, Dirk (2001). Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: gedrag, beleid, attitudes. Ons Erfdeel44, 337-344.
  [Google Scholar]
 6. Geeraerts, Dirk (2001). Everyday language in the media: the case of Belgian Dutch soap series. In: A.Lehr (red.), Sprache im Alltag: Beiträge zu neuen Perspektiven in der Linguistik. Berlin: De Gruyter, 281-291.
  [Google Scholar]
 7. Geeraerts, Dirk & DirkSpeelman (2014). A lectometric definition of demotisation and destandardisation. Presentatie op Taal & Tongval Colloquium 28november2014.
  [Google Scholar]
 8. Geeraerts, Dirk (2018). A lectometric definition of lexical destandardization. In: S.Engelberg, H.Lobin, K.Steyer & S.Wolfer (red), Wortschätze: Dynamik, Muster, Komplexität. Berlin: De Gruyter, 233-244.
  [Google Scholar]
 9. Geeraerts, Dirk (2020). Taalvariatie tussen communicatie en identiteit. Leuvense Bijdragen102, 179-193.
  [Google Scholar]
 10. Goossens, Jan (2000). De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen. Ons Erfdeel43, 3-13.
  [Google Scholar]
 11. Grondelaers, Stefan, KatrienDeygers, HildeVan Aken, VickyVan den Heede en DirkSpeelman (2000). Het CONDIV-corpus geschreven Nederlands. Nederlandse Taalkunde5(4), 356-363.
  [Google Scholar]
 12. Grondelaers, Stefan, HildeVan Aken, DirkSpeelman & DirkGeeraerts (2001). Inhoudswoorden en preposities als standaardiseringsindicatoren: de diachrone en synchrone status van het Belgische Nederlands. Nederlandse Taalkunde6, 179-202.
  [Google Scholar]
 13. Grondelaers, Stefan & Roelandvan Hout (2011). The standard language situation in the Low Countries: top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics23(3), 199-243.
  [Google Scholar]
 14. Mattheier, Klaus J. (1997). Über Destandardisierung, Umstandardisierung und Standardisierung in modernen europäischen Standardsprachen. In: K.J.Mattheier & E.Radtke (red.), Standardisierung und Destandardisierung europäischer Nationalsprachen. (= Variolingua. Nonstandard – Standard – Substandard 1). Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag, 1-9.
  [Google Scholar]
 15. Plevoets, Koen (2008). Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de situationele en sociale verspreiding van enkele morfosyntactische verschijnselen in het gesproken Belgisch-Nederlands. Proefschrift KU Leuven.
  [Google Scholar]
 16. Ruette, Tom, DirkSpeelman & DirkGeeraerts (2011). Measuring the lexical distance between registers in national varieties of Dutch. In: S.Augusto, T.Amadeu, G.Miguel (red.), Pluricentric Languages: Linguistic Variation and Sociocognitive Dimensions. Braga: Aletheia, Publicações da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 541-554.
  [Google Scholar]
 17. Speelman, Dirk, StefanGrondelaers & DirkGeeraerts (2003). Profile-based linguistic uniformity as a generic method for comparing language varieties. Computers and the Humanities37, 317–337.
  [Google Scholar]
 18. Tummers, José, DirkSpeelman & DirkGeeraerts (2005). Inflectional variation in Belgian and Netherlandic Dutch: a usage-based account of the adjectival inflection. In: N.Delbecque, J.Van der Auwera & D.Geeraerts (red.), Perspectives on Variation: Sociolinguistic, historical, comparative. Berlin: De Gruyter Mouton, 93-110.
  [Google Scholar]
 19. Van Gijsel, Sofie, DirkSpeelman & DirkGeeraerts (2008). Style shifting in commercials. Journal of Pragmatics40, 205-226.
  [Google Scholar]
 20. Zenner, Eline, DirkGeeraerts & DirkSpeelman (2009). Expeditie Tussentaal: leeftijd, identiteit en context in ‘Expeditie Robinson’. Nederlandse Taalkunde14, 26-44.
  [Google Scholar]
 21. Zenner, Eline, DirkSpeelman & DirkGeeraerts (2012). Cognitive sociolinguistics meets loanword research: measuring variation in the success of anglicisms in Dutch. Cognitive Linguistics23(4), 749-792.
  [Google Scholar]
 22. Zenner, Eline, AdBackus & EsmeWinter-Froemel (red.) (2019). Cognitive Contact Linguistics. Placing usage, meaning and mind at the core of contact-induced variation and change. Berlin: De Gruyter Mouton.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2022.2.005.VAND
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error