Publiek onderwijs, platformisering en coöperatieve verantwoordelijkheid: het Privacyconvenant in Nederland | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 50 Number 4
 • ISSN: 1384-6930
 • E-ISSN: 1875-7286

Abstract

Samenvatting

Digitale platformen spelen een steeds belangrijkere rol in de realisatie van publieke waarden zoals privacy, ook binnen het publiek onderwijs. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens het maken van afspraken tussen scholen en platformen over de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege een toenemend machtsonevenwicht hebben scholen moeite om de platformen instructies op te leggen en garanties te laten geven voor de veiligheid van de gegevens, hetgeen hun governance beïnvloedt. Klassieke governance van platformen richt zich doorgaans op de verantwoordelijkheid van één actor. In tegenstelling tot deze visie, stelt coöperatieve verantwoordelijkheid dat het resultaat moet zijn van een dynamische interactie en verdeling van verantwoordelijkheden tussen platformen en gebruikers, ondersteund door een juridisch en beleidskader gecreëerd door overheidsinstellingen. De auteurs onderzoeken coöperatieve verantwoordelijkheid in een casestudy naar de totstandkoming en het gebruik van het Privacyconvenant in het publiek onderwijs in Nederland. Uit de bevindingen blijkt dat de ontwikkeling van het Privacyconvenant een drijvende kracht is geweest voor het versterken van de bescherming van persoonsgegevens. De publieke onderwijssector werkt uitgebreid samen met zowel overheidsinstellingen als platformbedrijven om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Ook nemen stakeholders meer verantwoordelijkheid en blijven ze permanent samenwerken. In deze samenwerking moeten scholen wel rekening houden met een diversiteit aan platformen, hetgeen invloed heeft op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen scholen en platformen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TCW2022.4.003.HOUB
2022-12-01
2024-05-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13846930/50/4/TCW2022.4.003.HOUB.html?itemId=/content/journals/10.5117/TCW2022.4.003.HOUB&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aedes. (2018). Gegevensbescherming verwerkt in nieuw Model Inkoopvoorwaarden. Aedes. https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/gegevensbescherming-verwerkt-in-nieuw-model-inkoopvoorwaarden.html
  [Google Scholar]
 2. Angiolini, C., Ducato, R., Giannopoulou, A., & Schneider, G. (2020). Remote Teaching During the Emergency and Beyond: Four Open Privacy and Data Protection Issues of ‘Platformised’ Education (SSRN Scholarly Paper ID 3779238). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=3779238
  [Google Scholar]
 3. Bamberger, K. A., & Mulligan, D. K. (2018). Privacy Law – on the Books and on the Ground. In B.van der Sloot & A.de Groot (Eds.), The Handbook of Privacy Studies (pp. 349-354). Amsterdam University Press; JSTOR.
  [Google Scholar]
 4. Bekkers, V. J. J. M. (2012). Beleid in beweging: Achtergronden, benaderingen, fasen en aspecten van beleid in de publieke sector.
  [Google Scholar]
 5. Botta, J. (2020). The Dark Side of the MOOC? The Rise of EdTech in Times of COVID-19: A Data Protection Challenge for Universities. Brussels Privacy Hub.
  [Google Scholar]
 6. Brancheorganisaties Zorg. (2017). Modelverwerkersovereenkomst voor de zorgsector. Brancheorganisaties Zorg. https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/modelverwerkersovereenkomst-voor-de-zorgsector
  [Google Scholar]
 7. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
  [Google Scholar]
 8. Breuer, J., & Pierson, J. (2020). The Right to the City and Data Protection for Developing Citizen centric Digital Cities. AoIR Selected Papers of Internet Research.
  [Google Scholar]
 9. De Gregorio, G. (2021). The rise of digital constitutionalism in the European Union. International Journal of Constitutional Law, 19(1), 41-70.
  [Google Scholar]
 10. Ducato, R., & et al. (2020, 4juni). Emergency Remote Teaching: A study of copyright and data protection policies of popular online services (Part II). Kluwer Copyright Blog. http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/04/emergency-remoteteaching-a-study-of-copyright-and-data-protection-policies-of-popular-online-services-part-ii
  [Google Scholar]
 11. ECK iD. (2021). Veilig digitaal leren: ECK iD. ECK. https://www.eck-id.nl
  [Google Scholar]
 12. EDU-K. (2021). Edu-K. Edu-K. https://www.edu-k.nl
  [Google Scholar]
 13. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (2020). GAIA-X – the European project kicks off the next phase. https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/gaia-x-the-european-project-kicks-of-the-next-phase.html
  [Google Scholar]
 14. EU. (2012). Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. European Union Agency for Fundamental Rights. https://fra.europa.eu/nl/eu-charter
  [Google Scholar]
 15. EU. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
  [Google Scholar]
 16. Fahlquist, J. N. (2009). Moral Responsibility for Environmental Problems – Individual or Institutional?Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 22(2), 109-124.
  [Google Scholar]
 17. Feenberg, A. (1999). Questioning Technology. Routledge.
  [Google Scholar]
 18. Funk, M. (2021). The European Strategy on Data – Analysing GAIA-X’s influence strategy in light of the EU Commission’s digital strategy from a Multi-level Governance perspective. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9045107
  [Google Scholar]
 19. Gillespie, T. (2017). Governance of and by platforms. SAGE handbook of social media, 254-278.
  [Google Scholar]
 20. Gray, C. M., Kou, Y., Battles, B., Hoggatt, J., & Toombs, A. L. (2018). The Dark (Patterns) Side of UX Design. Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-14.
  [Google Scholar]
 21. Helberger, N., Pierson, J., & Poell, T. (2018). Governing online platforms: From contested to cooperative responsibility. The Information Society, 34(1), 1-14.
  [Google Scholar]
 22. HolonIQ. (2020). 2021 Global Learning Landscape. https://globallearninglandscape.org/index.html
  [Google Scholar]
 23. Kerssens, N., & Van Dijck, J. (2021). The platformization of primary education in The Netherlands. Learning, Media and Technology, 46(3), 250-263.
  [Google Scholar]
 24. Ministerie van Algemene Zaken. (2021, 26april). Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021 – Kamerstuk –Rijksoverheid.nl [Kamerstuk]. Ministerie van Algemene Zaken. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/26/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2021
  [Google Scholar]
 25. Moss, D. A.2012. A brief history of risk management policy. In Shared responsibility, shared risk: Government, markets and social policy in the twenty-first century, ed. J. S.Hacker, and A.O’Leary, 22–38. New York: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 26. Olbrechts, A. (2020, September7). Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR [Text]. European Data Protection Board – European Data Protection Board. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultationsart-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
  [Google Scholar]
 27. Peters, B. G., & Pierre, J. (2009). 5. Governance Approaches. In European Integration Theory. Oxford University Press. https://www.oxfordpoliticstrove.com/view/10.1093/hepl/9780199226092.001.0001/hepl-9780199226092-chapter-5
  [Google Scholar]
 28. Pierson, J. (2012). Online Privacy in Social Media: A Conceptual Exploration of Empowerment and Vulnerability (SSRN Scholarly Paper ID 2374376). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=2374376
  [Google Scholar]
 29. Pinch, T. J., & Bijker, W. E. (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other. Social Studies of Science, 14(3), 399-441.
  [Google Scholar]
 30. Poell, T. (Director). (2018, 4december). Boekpresentatie: The Platform Society. https://www.youtube.com/watch?v=w13dL2QNbzg
  [Google Scholar]
 31. Poell, T., Nieborg, D., & Van Dijck, J. (2019). Platformisation. Internet Policy Review, 8(4). https://policyreview.info/concepts/platformisation
  [Google Scholar]
 32. PublicSpaces. (2021). What is PublicSpaces? PublicSpaces. https://publicspaces.net
  [Google Scholar]
 33. Selwyn, N., & Gašević, D. (2020). The datafication of higher education: Discussing the promises and problems. Teaching in Higher Education, 25(4), 527–540.
  [Google Scholar]
 34. SURF. (2019). SURF Framework of Legal Standards for (Cloud) Services | SURF.nl. https://www.surf.nl/en/surf-framework-of-legal-standards-for-cloud-services
  [Google Scholar]
 35. SURF. (2021). Terugblik seminarreeks publieke waarden – deel II | SURF.nl. https://www.surf.nl/surf-magazine/surf-magazine-in-gesprek-met-bestuurders-over-publieke-waarden/terugblik-0
  [Google Scholar]
 36. Thompson, D. F. (1980). Moral Responsibility of Public Officials: The Problem of Many Hands. The American Political Science Review, 74(4), 905–916.
  [Google Scholar]
 37. Van Dijck, J., & Poell, T. (2013). Understanding Social Media Logic (SSRN Scholarly Paper ID 2309065). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=2309065
  [Google Scholar]
 38. Van Dijck, J., & Poell, T. (2015). Higher Education in a Networked World: European Responses to U.S. MOOCs (SSRN Scholarly Paper ID 2645629). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=2645629
  [Google Scholar]
 39. van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2016). De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online wereld. Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 40. van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The Platform Society. In The Platform Society. Oxford University Press. http://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190889760.001.0001/oso-9780190889760
  [Google Scholar]
 41. Van Est, R. (2020). Presentatie van het KVAB Standpunt “Maatschappelijke waarden bij digitale innovatie: Wie, wat en hoe?”Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. https://kvab.be/nl/activiteiten/presentatievan-het-kvab-standpunt-maatschappelijke-waarden-bij-digitale-innovatie-0
  [Google Scholar]
 42. VNG. (2021). Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO). Informatiebeveiligingsdienst. https://beheer.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-standaard-verwerkersovereenkomst-gemeenten
  [Google Scholar]
 43. Williamson, B. (2017). Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and Practice. SAGE.
  [Google Scholar]
 44. Williamson, B. (2020). Making markets through digital platforms: Pearson, edu-business, and the (e)valuation of higher education. Critical Studies in Education, 62(1), 50-66.
  [Google Scholar]
 45. Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. SAGE.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TCW2022.4.003.HOUB
Loading
/content/journals/10.5117/TCW2022.4.003.HOUB
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error