Het sprookje van socialmedia-influencers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 51 Number 3
 • ISSN: 1384-6930
 • E-ISSN: 1875-7286

Abstract

Samenvatting

Influencers vergaarden een groot publiek van volgers door entertainende socialemediaposts over hun persoonlijke leven te creëren en te delen en/ of door hun expertise over relevante onderwerpen te demonstreren. Hun grote netwerk, hun vaardigheden om inhoud te creëren en het feit dat volgers hen zien als sympathieke, geloofwaardige en relateerbare rolmodellen, leidden ertoe dat merken hen vroegen om hun producten te promoten in ruil voor gratis producten en/of geldelijke betaling, een strategie die influencermarketing wordt genoemd. Op die manier krijgen influencers een actieve rol in het reclameproces als endorser. Het proefschrift dat in dit artikel besproken wordt, draagt bij aan het academische en maatschappelijke debat over de overtuigingskracht en het ethische gebruik van influencermarketing door middel van drie onderzoeksdoelstellingen. Onderzoeksdoelstelling 1 wil een state of the art bieden van influencermarketing onderzoek. Er wordt extra nadruk gelegd op influencermarketing gericht op kinderen. Onderzoeksdoelstelling 2 richt zich op de overtuigingskracht van influencermarketing en wil een antwoord formuleren op de vraag met welke influencer best wordt samengewerkt bij het implementeren van een influencermarketingstrategie. Tot slot wordt in onderzoeksdoelstelling 3 de focus gelegd op het ethisch gebruik van influencermarketing, in het bijzonder het belang van openbaarmaking van reclame en de kwetsbaarheid van minderjarigen, zowel vanuit het perspectief van de consument als van de influencer. Dit artikel bespreekt de belangrijkste bevindingen van de onderzoeken die zijn uitgevoerd om deze doelstellingen te bereiken en hoe deze bijdragen aan ons begrip van de overtuigingskracht en het ethisch gebruik van influencermarketing.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TCW2023.3.006.VEIR
2023-09-01
2023-09-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13846930/51/3/TCW2023.3.006.VEIR.html?itemId=/content/journals/10.5117/TCW2023.3.006.VEIR&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abidin, C. (2015). Communicative <3 intimacies: Influencers and perceived interconnectedness. Ada: A Journal of Gender, New Media & Technology. (8).
  [Google Scholar]
 2. Abidin, C. (2016). Visibility labour: Engaging with influencers’ fashion brands and #OOTD advertorial campaigns on Instagram. Media International Australia, 161(1), 86-100.
  [Google Scholar]
 3. Acquisti, A., Taylor, C. R., & Wagman, L. (2016). The economics of privacy. Journal of Economic Literature, 52(2), 442-492.
  [Google Scholar]
 4. Audrezet, A., de Kerviller, G., & Moulard, J. G. (2018). Authenticity under threat: When social media influencers need to go beyond self-presentation. Journal of Business Research, 117, 557-569.
  [Google Scholar]
 5. Bang, H. J., & Lee, W.-N. (2016). Consumer response to ads in social network sites: An exploration into the role of ad Location and path. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 37(1), 1-14.
  [Google Scholar]
 6. Boerman, S. C., & van Reijmersdal, E. A. (2016). Informing consumers about ‘hidden’ advertising. A literature review of the effects of disclosing sponsored content. In P.De Pelsmacker (Ed.), Advertising in new formats and media: Current research and implications for marketers (pp. 115-146). Emerald.
  [Google Scholar]
 7. Boerman, S. C. (2020). The effects of the standardized Instagram disclosure for micro- and meso-influencers. Computers in Human Behavior, 103, 199-207.
  [Google Scholar]
 8. Boerman, S. C., Willemsen, L. M., & van der Aa, E. P. (2017). “This post is sponsored”: Effects of sponsorship disclosure on persuasion knowledge and electronic word of mouth in the context of Facebook. Journal of Interactive Marketing, 38, 82-92.
  [Google Scholar]
 9. Brehm, J. W. (1966). A theory of psychological reactance. Academic Press.
  [Google Scholar]
 10. Briñol, P., Rucker, D. D., & Petty, R. E. (2015). Naive theories about persuasion: Implications for information processing and consumer attitude change. International Journal of Advertising, 34(1), 85-106.
  [Google Scholar]
 11. Campbell, C., & Rapp Farrell, J. (2020). More than meets the eye: The functional components underlying influencer marketing. Business Horizons.
  [Google Scholar]
 12. Chaiken, S., & Maheswaran, D. (1994). Heuristic processing can bias systematic processing: Effects of source credibility, argument ambiguity, and task importance on attitude judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 66(3), 460-473.
  [Google Scholar]
 13. Childers, C. C., Lemon, L., & Hoy, M. G. (2019) #Sponsored #ad: Agency perspective on influencer marketing campaigns. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 40(3), 258-274.
  [Google Scholar]
 14. De Jans, S., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2019). How an advertising disclosure alerts young adolescents to sponsored vlogs: The moderating role of a peer-based advertising literacy intervention through an informational vlog. Journal of Advertising, 47(4), 309-325.
  [Google Scholar]
 15. De Keyzer, F., Dens, N., & De Pelsmacker, P. (2015). Is this for me? How consumers respond to personalized advertising on social network sites. Journal of Interactive Advertising, 15(2), 124-134.
  [Google Scholar]
 16. Deval, H., Mantel, S. P., Kardes, F. R., & Posavac, S. S. (2013). How naive theories drive opposing inferences from the same information. Journal of Consumer Research, 39, 1185–1201.
  [Google Scholar]
 17. De Veirman, M., Ahn, R. J., Nelson, M. R., & Moultrie, J. L. (2020). Exploring of food and beverage appearances in child influencers’ YouTube channels: A content analysis of Ryan’s Toys Review. In American Academy of Advertising. Conference. Proceedings (Online) (pp. 8). American Academy of Advertising.
  [Google Scholar]
 18. De Veirman, M., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram influencers: The impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International Journal of Advertising, 36(5), 798-828.
  [Google Scholar]
 19. De Veirman, M., De Jans, S., Van den Abeele, E., & Hudders, L. (2020). Unravelling the power of social media influencers: A qualitative study on teenage influencers as commercial content creators on social media. In C.Goanta & S.Ranchordás (Eds.), The regulation of social media influencers (pp. 126-166). Edward Elgar Publishing.
  [Google Scholar]
 20. De Veirman, M., & Hudders, L. (2019). Disclosing sponsored Instagram posts: The role of material connection with the brand and message-sidedness when disclosing covert advertising. International Journal of Advertising, 1-37.
  [Google Scholar]
 21. De Veirman, M., Hudders, L., & Nelson, M. R. (2019). What is influencer marketing and how does it target children? A review and direction for future research. Frontiers in Psychology, 10, 2685.
  [Google Scholar]
 22. EASA (2018). EASA Best Practice Recommendation on Influencer Marketing. EASA Alliance. https://www.easaalliance.org/sites/default/files/EASA_BEST%20PRACTICE%20RECOMMENDATION%20ON%20INFLUENCER%20MARKETING_2.pdf
  [Google Scholar]
 23. Eisend, M. (2006). Two-sided advertising: A meta-analysis. International Journal of Research in Marketing, 23(2), 187-198.
  [Google Scholar]
 24. Eisend, M. (2007). Understanding two sided persuasion: An empirical assessment of theoretical approaches. Psychology & Marketing, 24(7), 615-640.
  [Google Scholar]
 25. Enke, N., & Borchers, N. S. (2019). Social media influencers in strategic communication: A conceptual framework for strategic social media influencer communication. International Journal of Strategic Communication, 13(4), 261-277.
  [Google Scholar]
 26. Erdogan, Z. B. (1999). Celebrity endorsement: A literature review. Journal of Marketing Management, 15(4), 291-314.
  [Google Scholar]
 27. Evans, N. J., Phua, J., Lim, J., & Jun, H. (2017). Disclosing Instagram influencer advertising: The effects of disclosure language on advertising recognition, attitudes, and behavioral intent. Journal of Interactive Advertising, 17(2), 138-149.
  [Google Scholar]
 28. Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2007). The role of site features, user attributes, and information verification behaviors on the perceived credibility of web-based information. New Media & Society, 9(2), 319-342.
  [Google Scholar]
 29. Folkvord, F., Bevelander, K. E., Rozendaal, E., & Hermans, R. C. J. (2019). Children’s bonding with popular YouTube vloggers and their attitudes towards brand and product endorsements in vlogs: An explorative study. Young Consumers, 20(2), 77-90.
  [Google Scholar]
 30. Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K., & Freberg, L. A. (2011). Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality. Public Relations Review, 37, 90-92.
  [Google Scholar]
 31. Friestad, M. & P.Wright (1994). The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts. Journal of Consumer Research, 21(1), 1-31.
  [Google Scholar]
 32. FTC (2019). Disclosures 101 for social media influencers. https://www.ftc.gov/systemfiles/documents/plain-language/1001a-influencer-guide-508_1.pdf
  [Google Scholar]
 33. Gunasti, K., & Ross, W. T. (2009). How inferences about missing attributes decrease the tendency to defer choice and increase purchase probability. Journal of Consumer Research, 35(5), 823-837.
  [Google Scholar]
 34. Horton, D., & Richard Wohl, R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry, 19(3), 215-229.
  [Google Scholar]
 35. Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). Communication and persuasion; psychological studies of opinion change. Yale University Press.
  [Google Scholar]
 36. Hsu, T. (2019, 4september). Popular YouTube Toy Review channel accused of blurring lines for ads. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/09/04/business/media/ryan-toysreview-youtube-ad-income.html
  [Google Scholar]
 37. Hsu, C.-L., Chuan-Chuan Lin, J., & Chiang, H. (2013). The effects of blogger recommendations on customers’ online shopping intentions. Internet Research, 23(1), 69-88.
  [Google Scholar]
 38. Hudders, L., De Jans, S., & De Veirman, M. (2021). The commercialization of social media stars: A literature review and conceptual framework on the strategic use of social media influencers. International Journal of Advertising, 40(3), 327-375.
  [Google Scholar]
 39. Hwang, Y., & Jeong, S. (2016). ‘This is a sponsored blog post, but all opinions are my own’: The effects of sponsorship disclosure on responses to sponsored blog posts. Computers in Human Behavior, 62, 528-535.
  [Google Scholar]
 40. Kahle, L., & Homer, P. (1985). Physical Attractiveness of the celebrity endorser: A social adaptation perspective. Journal of Consumer Research, 11(4), 954-961.
  [Google Scholar]
 41. Kamins, M. A. (1989). Celebrity and non-celebrity advertising in a two-sided context. Journal of Advertising Research, 29(3), 34-42.
  [Google Scholar]
 42. Kardes, F. R., Posavac, S. S., & Cronley, M. L. (2004). Consumer inference: A review of processes, bases, and judgment contexts. Journal of Consumer Psychology, 14, 230-56.
  [Google Scholar]
 43. Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications. The Free Press.
  [Google Scholar]
 44. Kelly, L., Kerr, G., & Drennan, J. (2010). Avoidance of advertising in social networking sites. Journal of Interactive Advertising, 10(2), 16-27.
  [Google Scholar]
 45. Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of social media influencers. Celebrity Studies, 8(2), 191-208.
  [Google Scholar]
 46. Kucuk, S. U. (2009). Consumer empowerment model: from unspeakable to undeniable. Direct Marketing: An International Journal, 3(4), 327-342.
  [Google Scholar]
 47. Lee, J., Kim, S., & Ham, C. (2016). A doudlbe-edged sword? Predicting consumers’ attitudes toward and sharing intention of native advertising on social media. American Behavioral Scientist, 60(12), 1425-1441.
  [Google Scholar]
 48. Lee, J. E., & Watkins, B. (2016). YouTube vloggers’ influence on consumer luxury brand perceptions and intentions. Journal of Business Research, 69(12), 5753-5760.
  [Google Scholar]
 49. Lim, X. J., Radzol, A. R., Cheah, J., & Wong, M. W. (2017). The impact of social media influencers on purchase intention and the mediation effect of customer attitude. Asian Journal of Business Research, 7(2). DOI: 10.14707/ajbr.170035
  [Google Scholar]
 50. Lou, C. (2022). Social media influencers and followers: Theorization of a transparasocial relation and explication of its implications for influencer advertising. Journal of Advertising, 51(1), 4-21.
  [Google Scholar]
 51. Lu, L., Chang, W., & Chang, H. (2014). Consumer attitudes toward bloggers’ sponsored recommendations and purchase intention: The effect of sponsorship type, product type, and brand awareness. Computers in Human Behavior, 34, 258-266.
  [Google Scholar]
 52. Machleit, K. A., Eroglue, S. A., & Mantel, S. P. (2000). Perceived retail crowding and shopping satisfaction: What modifies this relationship?Journal of Consumer Psychology, 9, 29-42.
  [Google Scholar]
 53. Malmelin, N. (2010). What is advertising literacy? Exploring the dimensions of advertising literacy. Journal of Visual Literacy, 29(2), 129-142.
  [Google Scholar]
 54. Malthouse, E. C., Calder, B. J., & Tamhane, A. (2007). The effects of media context experiences on advertising effectiveness. Journal of Advertising, 36(3), 7-18.
  [Google Scholar]
 55. Marwick, A. E. (2015). You may rom me rom YouTube: (Micro)-celebrity in social media. In P. D.Marshall & S.Redmond (Eds.), A companion to celebrity. John Wiley & Sons Inc.
  [Google Scholar]
 56. Marwick, A. E. (2013). Status update: Celebrity, publicity, and branding in the social media age. Yale University Press.
  [Google Scholar]
 57. McCracken, G. (1989). Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the endorsement process. Journal of Consumer Research, 16(3), 310-321.
  [Google Scholar]
 58. McGuire, W. J. (1969). Attitudes and attitude change. In L.Gardner & E.Aronson (Eds.). Handbook in social psychology. New York: Random House.
  [Google Scholar]
 59. Metzger, M. J., & Flanagin, A. J. (2013). Credibility and trust of information in online environments: The use of cognitive heuristics. Journal of Pragmatics, 59(Pt B), 210-220.
  [Google Scholar]
 60. Munnukka, J., Maity, D., Reinikainen, H., & Luoma-aho, V. (2019). “Thanks for watching.” The effectiveness of YouTube vlogendorsements. Computers in Human Behavior, 93
  [Google Scholar]
 61. Mutum, D. S., & Wang, Q. (2010). Consumer generated advertising in blogs. In M. S.Eastin, T.Daugherty & N. M.Burns (Eds). Handbook of Research on Digital Media and Advertising: User Generated Content Consumption (pp 248-261). Hershey, PA: IGI Global.
  [Google Scholar]
 62. Nicoll, B., & Nansen, B. (2018). Mimetic production in YouTube toy unboxing videos. Social Media and Society, 4(3), 1-12.
  [Google Scholar]
 63. O’Meara, V. (2019). Weapons of the chic: Instagram influencer engagement pods as practices of resistance to Instagram platform labor. Social Media + Society, 5(4).
  [Google Scholar]
 64. Ohanian, R. (1991). The impact of celebrity spokespersons’ perceived image on consumers’ intention to purchase. Journal of Advertising Research, 31(1), 46-54.
  [Google Scholar]
 65. Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In: R. E.Petty & J. T.Cacioppo (Eds.), Communication and Persuasion. Springer.
  [Google Scholar]
 66. Qutteina, Y., Hallez, L., Mennes, N., De Backer, C., & Smits, T. (2019). What do adolescents see on social media? A diary study of food marketing images on social media. Frontiers in Psychology, 10(2637).
  [Google Scholar]
 67. Schouten, A. P., Janssen, L., & Verspaget, M. (2019). Celebrity vs. influencer endorsements in advertising: The role of identification, credibility, and product-endorser fit. International Journal of Advertising, 39(2), 258-281.
  [Google Scholar]
 68. Senft, T. (2008). Camgirls, celebrity and community in the age of social networks. Peter Lang.
  [Google Scholar]
 69. Senft, T. (2013) Microcelebrity and the branded self. In J.Hartley, J.Burgess & A.Bruns (Eds.), A companion to new media dynamics. Wiley-Blackwell.
  [Google Scholar]
 70. Söllner, J., & Dost, F. (2019). Exploring the selective use of ad blockers and testing banner appeals to reduce ad blocking. Journal of Advertising, 48(3), 302-312.
  [Google Scholar]
 71. Speck, P. S., & Elliott, M. T. (1997). Predictors of advertising avoidance in print and broadcast media. Journal of Advertising, 26(3), 61-76.
  [Google Scholar]
 72. Sternthal, B., Phillips, L. W., & Dholakia, R. (1978). The persuasive effect of scarce credibility: A situational analysis. Public Opinion Quarterly, 42(3), 285-314.
  [Google Scholar]
 73. Steyn, P. G., Ewing, M. T., van Heerden, G., Pitt, L. F., & Windisch, L. (2011). From whence it came: Understanding source effects in consumer generated advertising. International Journal of Advertising, 30(1), 133-160.
  [Google Scholar]
 74. Uribe, R., Buzeta, C., & Velasquez, M. (2016). Sidedness, commercial intent and expertise in blog advertising. Journal of Business Research, 69(10), 4403-4410.
  [Google Scholar]
 75. Uzunoğlu, E., & Kip, S. M. (2014). Brand communication through digital influencers: Leveraging blogger engagement. International Journal of Information Management, 34(5), 592-602.
  [Google Scholar]
 76. Van Dam, S., & van Reijmersdal, E. (2019). Insights in adolescents’ advertising literacy, perceptions and responses regarding sponsored influencer videos and disclosures. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(2).
  [Google Scholar]
 77. Van den Broeck, E., Poels, K., & Walrave, M. (2017). A factorial survey study on the influence of advertising place and the use of personal data on user acceptance of Facebook ads. American Behavioral Scientist, 61(7), 653-671.
  [Google Scholar]
 78. Van Reijmersdal, E. A., Fransen, M. L., van Noort, G., Opree, S. J., Vandeberg, L., Reusch, S., van Lieshout, F., & Boerman, S. C. (2016). Effects of disclosing sponsored content in blogs: How the use of resistance strategies mediates effects on persuasion. American Behavioral Scientist, 60(12), 1458-1474.
  [Google Scholar]
 79. Walrave, M., Poels, K., Antheunis, M. L., Van den Broeck, E., & van Noort, G. (2016). Like or dislike? Adolescents’ responses to personalized social network site advertising. Journal of Marketing Communications, 24(6), 599-616.
  [Google Scholar]
 80. Wilson, E. J., & Sherrell, D. L. (1993). Source effects in communication and persuasion research: A meta-analysis of effect size. Journal of the Academy of Marketing Science, 21(2), 101-113.
  [Google Scholar]
 81. Wojdynski, B. W., & Evans, N. J. (2016). Going native: Effects of disclosure position and language on the recognition and evaluation of online native advertising, Journal of Advertising, 45(2), 157-168.
  [Google Scholar]
 82. Ye, G., Hudders, L., De Jans, S., & De Veirman, M. (2021). The value of influencer marketing for business: A bibliometric analysis and managerial implications. Journal of Advertising, 50(2), 160-178.
  [Google Scholar]
 83. Youn, S., & Kim, S. (2019). Newsfeed native advertising on Facebook: Young millennials’ knowledge, pet peeves, reactance and ad avoidance. International Journal of Advertising, 38(5), 651-683.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TCW2023.3.006.VEIR
Loading
/content/journals/10.5117/TCW2023.3.006.VEIR
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error