Dialect en standaardtaal in contact: de vele vormen van het dialect in de Langstraat | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 70, Issue 1
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

Over the past century, the dialects of the Langstraat region in the province of Noord-Brabant have structurally changed under the influence of the Dutch standard language. The younger dialect varieties that have emerged, have lost characteristic features through time and have adopted features of Standard Dutch. Despite convergence and dialect levelling, however, more variation arises with new forms that sometimes exhibit even more divergent features than their traditional counterparts. Moreover, all participants in the present study seem to use a diversity of linguistic forms and intermediate forms are all but fixated, and even one and the same speaker shows diversity in the use of his dialect.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2018.1.SPIJ
2018-07-01
2024-06-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/70/1/05_TET2019.1_SPIJ.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2018.1.SPIJ&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Auer, Peter, ‘Europe’s Sociolinguistic Unity, or: A typology of European dialect/standard constellations’. In: NicoleDelbecque, Johanvan der Auwera & DirkGeeraerts (eds.). Perspectives on Variation. Sociolinguistic, Historical, Comparative . Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2005, pp. 7-42.
  [Google Scholar]
 2. Barbiers, Sjef, Auwera, Johan van der, Bennis, Hans, Boef, Eefje, Vogelaer, Gunther De & Ham, M. van der. Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. SAND. Deel 2 . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
  [Google Scholar]
 3. Barbiers, Sjef, Bennis, Hans, Vogelaer, Gunther De, Devos, Magda & Ham, M. van der. Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. SAND. Deel 1 . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005.
  [Google Scholar]
 4. Bellmann, Günter, ‘Between base dialect and standard language’. In: PeterAuer (ed.), Dialect levelling and the standard varieties in Europe, Folia Linguistica 32: 1-2(1998), pp. 23-34.
  [Google Scholar]
 5. Bont, Anton de, ‘De g in hij heget, hij düget en dergelijke werkwoordelijke vormen’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 73(1955), p. 262-278.
  [Google Scholar]
 6. Bont, Anton de. Dialect van Kempenland. Deel 1: Klank- en Vormleer en Enige Syntactische Bijzonderheden . Assen: Van Gorcum & Comp.,1962.
  [Google Scholar]
 7. Britain, David, ‘One foot in the grave? Dialect death, dialect contact, and dialect birth in England’. International Journal of the Sociology of Language 196/197, 2009, pp. 121-155.
  [Google Scholar]
 8. Collins, Beverley, Mees, Inger M., The Phonetics of English and Dutch (5th ed.), Leiden: Brill Publisher, 2003.
  [Google Scholar]
 9. Ghyselen, Anne-Sophie. Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen: een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen . Proefschrift Universiteit Gent, 2016.
  [Google Scholar]
 10. Goeman, Ton, Oostendorp, Marc van, Reenen, Piet van, Koornwinder, O., Berg, Boudewijn van den & Reenen, Anke van. Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten. MAND. Deel II . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
  [Google Scholar]
 11. Goeman, Ton, Schutter, Georges de, Berg, Boudewijn van den & Jong, Thera de. Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. MAND. Deel I . Amsterdam: Meertens Instituut/Amsterdam University Press, 2005.
  [Google Scholar]
 12. Hagen, Antoon M., ‘Het voortbestaan van Brabants eigen taal’. In: Lucvan Grinsven, Michelde Koning, JanNaaijkens, CorSwanenberg (eds.) Hedde gij, zedde gij. Edde gij, zijde gij. Een bonte staalkaart van Brabantse dialecten . ‘s-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1987, pp. XI-XXIV.
  [Google Scholar]
 13. Hinskens, Frans, Dialect Levelling in Limburg: Structural and Sociolinguistic Aspects . Tübingen: Niemeyer, 1996.
  [Google Scholar]
 14. Hinskens, Frans, Nieuwe regenboogkleuren. Jonge typen niet-standaardtaal en hun taalkundig belang . Amsterdam: Vrije Universiteit, 2004.
  [Google Scholar]
 15. Hinskens, Frans, Auer, Peter & Kerswill, Paul, Dialect Change. Convergence and Divergence in European Languages . Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
  [Google Scholar]
 16. Hinskens, Frans & Guy, Gregory (eds.), ‘Coherence, covaration and bricolage. Various approaches to the systematicity of language variation’, Lingua 172/173, 2016.
  [Google Scholar]
 17. Hinskens, Frans, Taeldeman, Johan, Language and Space: An International Handboek of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch . Berlijn: Mouton de Gruyter, 2013.
  [Google Scholar]
 18. Hoppenbrouwers, Cor, Het regiolect. Van dialect tot algemeen nederlands . Muiderberg: Coutinho, 1990.
  [Google Scholar]
 19. Hoppenbrouwers, Cor & Hoppenbrouwers, Geer, De indeling van de Nederlandse streektalen: dialecten van 156 steden en dorpen geklasseerd volgens de FFM . Assen: Van Gorcum, 2001.
  [Google Scholar]
 20. Labov, William, Principles of language change: Internal factors . Cambridge: Blackwell, 1994.
  [Google Scholar]
 21. Lenz, Alexandra, ‘Hyperforms and Variety Barriers’. In: Language variation in Europe. Papers from ICLaVE 2 . Uppsala: Uppsala University, 2004, pp. 281-293.
  [Google Scholar]
 22. Münstermann, Henk & Hagen, Antoon, ‘Functional and structural aspects of dialect loss: A research plan and some first results’. In: BertWeltens, Keesde Bot and Theovan Els (eds.), Language Attrition in Progress . Dordrecht: Foris, 1986, pp. 75-96.
  [Google Scholar]
 23. Spijk, Yoïn van, De regenboogkleuren van de Langstraat: een onderzoek naar de vele vormen van het dialect van Drunen, Waalwijk en Kaatsheuvel . Masterscriptie Universiteit Utrecht, 2015.
  [Google Scholar]
 24. Spijk, Yoïn van, Het dialect van de Langstraat , te verschijnen.
  [Google Scholar]
 25. Swanenberg, Jos, ‘Dialectologie in de 21e eeuw: de vitaliteit van dialectkenmerken in Noord-Brabant’. In: KurtFeyaerts, GeertBrône, StevenSchoonjans, GeertStuyckens (eds.) Sprache in Raum und Geschichte, System und Kultur. Festschrift für Luk Draye, Leuvense Bijdragen 99-100, 2016, pp. 302-320.
  [Google Scholar]
 26. Swanenberg, Jos & Hout, Roeland van, ‘Recent developments in the mid southern dialects’. In: FransHinskens & JohanTaeldeman (eds.), Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation, Volume III: Dutch . Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2013, pp. 319-335.
  [Google Scholar]
 27. Taeldeman, Johan, ‘Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal.’ Taal en Tongval 60(2008), pp. 26-50.
  [Google Scholar]
 28. Trudgill, Peter, Sociolinguistics. An Introduction to Language and Society . Revised Edition. Harmondsworth: Penguin, 1983.
  [Google Scholar]
 29. Trudgill, Peter, Dialects in contact . Oxford: Blackwell, 1986.
  [Google Scholar]
 30. Vandekerckhove, Reinhild, Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. De dynamiek van het Deerlijkse dialect . Gent: KANTL, 2000.
  [Google Scholar]
 31. Verhoeven, Cornelis, Herinneringen aan mijn moedertaal . Baarn: Ambo, 1978.
  [Google Scholar]
 32. Vogelaer, Gunther De & Heeringa, Wilbert (eds.), ‘Linguistic and extra-linguistic perspectives on regiolectization’, Taal en Tongval 63 (1), 2011.
  [Google Scholar]
 33. Weijnen, Antonius A., Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant . Fijnaart, 1937.
  [Google Scholar]
 34. Weijnen, Antonius A., De dialecten van Noord-Brabant . Alphen aan de Maas: Veerhuis, 1952a (derde druk, 2008).
  [Google Scholar]
 35. Weijnen, Antonius A., Dialect-atlas van Noord-Brabant (Reeks Nederlandse Dialect-atlassen, RND, deel IX) . Antwerpen: De Sikkel, 1952b.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2018.1.SPIJ
Loading
/content/journals/10.5117/TET2018.1.SPIJ
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): dialect change; inflection; language contact; morphology; Noord-Brabant
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error