De digitale apparaten voor de dialectstudie aan de Gentse Universiteit | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 72 Number 1
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

Till the year 2000, all professors of Dutch Linguistics at Ghent University were professional dialectologists, who were at pains to carefully document the dialects of Dutch speaking Belgium. These efforts resulted in large collections of dialect data. During the last decade, all collections were digitized and made available in open access to a large audience. In this article, we will in short present both already available databases (and the accompanying tools) and the projects in progress. Eventually, all Ghent dialect databases will be hosted and cared for by the at Leiden (The Netherlands).

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2020.1.VANK
2021-01-01
2023-11-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/72/1/03_TET2020_1_VANK.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2020.1.VANK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Blancquaert, E.(1948), Na meer dan 25 jaar dialect-onderzoek op het terrein. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  [Google Scholar]
 2. Breitbarth, A., M.Farasyn, A.-S.Ghyselen, L.Haegeman en J.Van Keymeulen(2021), Ge had dien een keer moeten en zien! Neue Erkenntnisse zum Gebrauch der Partikel en im Gesproken Corpus van de (zuidelijk-)Nederlandse Dialecten. In: Balo, A en A.Speyer (red.), Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Sonderheft “Syntax aus Saarbrücker Sicht 5” (ter perse).
  [Google Scholar]
 3. Cajot, J.(1995), Hoe maak ik een dialectwoordenboek. Een handleiding voor Limburgers en anderen die dialectwoorden willen spellen, verzamelen en beschrijven. Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde nr. 78/79. Hasselt, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.
  [Google Scholar]
 4. De Bo, L.(1873)Westvlaamsch idioticon, Brugge: Gailliard. [Heruitgegeven en vermeerderd door Samyn, J. (1890-1892).]Gent, Siffer.
  [Google Scholar]
 5. De Pauw, T., J.Kruijsen en J.Swanenberg(2002), Volksgeneeskunde in bloemnamen, het madeliefje en de sleutelbloem in de zuidelijk-Nederlandse dialecten. In: Taal en Tongval 54. blz. 121-141.
  [Google Scholar]
 6. DBNL = Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org).
  [Google Scholar]
 7. Dialectenboek 4 = Van de Wijngaard, H. en R.Belemans(1997), Nooit verloren werk: Terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1982). Groesbeek, Stichting Nederlandse Dialecten.
  [Google Scholar]
 8. FAND = Goossens, J., J.Taeldeman en G.Verleyen (1998: deel I; 2000: deel II + III); De Wulf, C., J.Goossens en J.Taeldeman (2005: deel IV), Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  [Google Scholar]
 9. Ghijsen, H.(1964): zie WZD.
  [Google Scholar]
 10. Ghyselen, A., A.Breitbarth, M.Farasyn, J.Van Keymeulen en A.Van Hessen(2020), Clearing the transcription hurdle in dialect corpus building: The corpus of Southern Dutch dialects as case-study. In: Frontiers in artificial intelligence3. blz. 3-17.
  [Google Scholar]
 11. Hinskens, F. en J.Taeldeman (reds.) (2013), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch. Berlijn, Mouton-De Gruyter
  [Google Scholar]
 12. Kruijsen, J. en J.Van Keymeulen(1997), The southern Dutch dialect dictionaries. In: Lexikos7(1997). blz. 207-228.
  [Google Scholar]
 13. MAND = De Schutter, G., B.van den Berg, T.Goeman en T.de Jong (2005; deel I: Meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden, vorming van verkleinwoorden, geslacht bij zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en bezittelijk voornaamwoord); Goeman, T., M.van Oostendorp, P.van Reenen, O.Koornwinder en B.van den Berg (2009; deel II: comparatief en superlatief, pronomina, werkwoorden presens en preteritum, participia en werkwoordstamalternaties), Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Amsterdam, Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 14. Pletinckx, L.(2003), Woordenboek van het Asses. Bijdrage tot de studie van de West-Brabantse streektaal. Asse, Koninklijke Heemkring Ascania.
  [Google Scholar]
 15. RND = Blancquaert, E.et al. (1925-1982), Reeks Nederlandse Dialectatlassen. Antwerpen, De Sikkel.
  [Google Scholar]
 16. SAND = Barbiers, S., H.Bennis, G.De Vogelaer, M.Devos en M.van der Ham (2005; deel I: Pronomina, Congruentie en Vooropplaatsing); Barbiers, S., H.Bennis, G.De Vogelaer, J.Van der Auwera en M.van der Ham (2008; deel II: Werkwoordsclusters en Negatie). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Amsterdam, Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 17. Taal en Tongval. Tijdschrift voor Dialectologie28(1976).
  [Google Scholar]
 18. Valck, P. en J.Van Keymeulen(1988), Het WVD-programma voor de automatische verwerking van dialektvragenlijsten. In: Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde21. blz. 33-46.
  [Google Scholar]
 19. Vanacker, V. en G.De Schutter(1967), Zuidnederlandse dialekten op de band. In: Taal en Tongval19. blz. 35-51.
  [Google Scholar]
 20. Van Keymeulen, J.(2003), Dialectwoorden verzamelen. Een praktische handleiding. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie75. blz. 383-506. [Ook als aparte overdruk beschikbaar. Tongeren, Michiels.]
  [Google Scholar]
 21. Van Keymeulen, J. en A.Oosterhof(2009), Local dialect dictionaries and a proposal for a dictionary of the Dutch dialects. In: Gooskens, C., A.Lenz en S.Reker (red.), Low Saxonian dialects across borders: Synchrony and diachrony. Stuttgart, Franz Steiner. blz. 109-124.
  [Google Scholar]
 22. Van KeymeulenJ.(1992), De algemene woordenschat in de grote dialectwoordenboeken (WBD, WLD, WVD). Een methodologische reflectie. (onuitgegeven proefschrift UGent)
  [Google Scholar]
 23. Van Keymeulen, J., V.De Tier, A.Breitbarth, A.Ghyselen en M.Farasyn(2019), Het dialectologische corpus “Stemmen uit het Verleden” van de Universiteit Gent. In: Volkskunde120. blz.193-204.
  [Google Scholar]
 24. Van Keymeulen, J., V.De Tier, R.Vandenberghe en S.Chambers (2019a), The Dictionary of the Southern Dutch Dialects. Designing a virtual research environment for digital lexicological research. In: Dialectologia. Special issue8. blz. 93-115.
  [Google Scholar]
 25. Vercoullie, J.(1885), De Spraakleer van het Westvlaamsch Dialect. In: Onze VolkstaalII. blz. 1-47.
  [Google Scholar]
 26. Vercoullie, J.(1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Nijhoff, Den Haag/Van Rijsselberghe en Rombaut, Gent.
  [Google Scholar]
 27. WBD = Weijnen, A. e.a. (1967-2005), Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Assen/Maastricht, Van Gorcum; Groningen/Utrecht, Gopher. (elektronische editie: e-wbd.nl).
  [Google Scholar]
 28. WLD = Weijnen, A., J.Goossens e.a., (1983-2008) Woordenboek van de Limburgse Dialecten (1983-2008). Assen/Maastricht, Van Gorcum; Groningen/Utrecht, Gopher. (elektronische editie: e-wld.nl).
  [Google Scholar]
 29. WVD = Devos, M. e.a. (1972-), Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Tongeren, Michiels. (elektronische editie: https://e-wvd.be).
  [Google Scholar]
 30. WZD = Ghijsen, H.(1964), Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Den Haag, Van Goor. [Fraanje, K. e.a. (2003), Supplement Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Krabbendijke, Van Velzen]. (elektronische versie: https://www.zeeuwsedialect.nl/media/cd-rom-online/zeeuws-woordenboek/).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2020.1.VANK
Loading
/content/journals/10.5117/TET2020.1.VANK
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): databases; dialectology; Dutch; Flemish; Ghent University
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error