Streektaaldood in de Lage Landen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 72 Number 1
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

The death of Dutch dialects has been anticipated on various occasions in the past, a prediction that had not been borne out until the end of the twentieth century. Reliable figures about the state of autochthonous language diversity are surprisingly scarce. Lumping together and harmonizing figures from long term studies on dialect competences of students and schoolchildren from Belgium and the Netherlands, one can observe a gradual decline in the Netherlands over the 20th century and a more rapid decline in Flanders since the sixties, both ultimately heading towards (nearly) ‘zero’ for children born in 2020. Drastic reduction of linguistic diversity turns out not to be a privilege of the Amazonas or Papua New Guinea. The linguistic map of the Dutch speaking areas is filled with Randstad-oriented speech in the Netherlands, an emerging Tussentaal (‘In-between-language’) in Flanders and pockets of resistance of traditional vernaculars in Fryslân and Dutch Limburg, as well as some incidental communities in a few villages around the country.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2020.1.VERS
2021-01-01
2024-02-26
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/72/1/02_TET2020_1_VERS.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2020.1.VERS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Barbiers, Sjef & Christiaan JozefLambertus. 2008. Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten = SAND. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
  [Google Scholar]
 2. Beerlage, Hennie. 1991. Twents in Twente: een onderzoek naar de kennis van het Twentse dialect, Twentse auteurs en instellingen, alsook van het gebruik van Twents op de basisscholen. Enschede: Twente Akademie.
  [Google Scholar]
 3. Bloemhoff, Henk, PhilomèneBloemhoff-de Bruijn, Jan NijenTwilhaar, HenkNijkeuter & HScholtmeijer. 2019. Nedersaksisch in een notendop: inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur.
  [Google Scholar]
 4. De Vogelaer, Gunther & WilbertHeeringa. 2011. Regiolectisering: impulsen voor verder onderzoek. Taal en Tongval63(1). 1-11.
  [Google Scholar]
 5. Dijk, Henk van. 1994. De modernisering van Europa: twee eeuwen maatschappijgeschiedenis. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 6. Driessen, G & VWithagen. 1998. Taalvariatie en onderwijsprestaties van autochtone basisschoolleerlingen. Taal en Tongval50. 2-24.
  [Google Scholar]
 7. Driessen, Geert. 2005. In Dutch? Usage of Dutch Regional Languages and Dialects. Language, Culture and Curriculum18(3). 271-285.
  [Google Scholar]
 8. Driessen, Geert. 2012. Ontwikkelingen in het gebruik van Fries, streektalen en dialecten in de periode 1995-2011. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
  [Google Scholar]
 9. Ehrentraut, Heinrich Georg & Arjen PieterVersloot. 1996. Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger. Ljouwert (Leeuwarden) / Aurich: Fryske Akademy / Ostfriesische Landschaft.
  [Google Scholar]
 10. Entjes, H.1974. Dialecten in Nederland. Haren-Gn.: Knoop & Niemeijer.
  [Google Scholar]
 11. Ghyselen, Anne-Sophie. 2015. ‘Stabilisering’ van tussentaal?Taal en Tongval67(1). 43-95.
  [Google Scholar]
 12. Ghyselen, Anne-Sophie & JacquesVan Keymeulen. 2014. Dialectcompetentie en functionaliteit van het dialect in Vlaanderen anno 2013. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde130(2). 801-816.
  [Google Scholar]
 13. Goeman, A. C. M., JohanTaeldeman & Pietvan Reenen. 1980. MAND database. www.meertens.knaw.nl/mand/database/ (9 October 2011).
 14. Goeman, Ton & WillyJongenburger. 2009. Dimensions and determinants of dialect use in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century. International Journal of the Sociology of Language2009(196-197). 31-72.
  [Google Scholar]
 15. Gorter, Durk, Gjalt H.Jelsma, Pieter H.van der Plank & K.de Vos. 1984. Taal yn Fryslan : undersyk nei taalgedrach en taalhalding yn Fryslan. Ljouwert: Fryske Akademy.
  [Google Scholar]
 16. Jansen, Mathilde. 2010. Language change on the Dutch Frisian island of Ameland: linguistic and sociolinguistic findings. Utrecht: LOT.
  [Google Scholar]
 17. Klinkenberg, Edwin, Reitze J.Jonkman & NikaStefan. 2018. Taal yn Fryslân. De folgjende generaasje. Fryske Akademy.
  [Google Scholar]
 18. Pietersen, L.1969. De Friezen en hun taal : Een onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten in Friesland en naar de houding ten aanzien van het Fries. Drachten: Lavermann.
  [Google Scholar]
 19. Sijs, Nicoline van der (ed.). 2011. Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 20. Taeldeman, Johan. 2008. Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal. Taal en Tongval60. 26-50.
  [Google Scholar]
 21. Vandekerckhove, Reinhild & DavidBritain. 2009. Dialects in western Europe: a balanced picture of language death, innovation, and change. International Journal of the Sociology of Language2009(196-197). 1-6.
  [Google Scholar]
 22. Veen, Klaas F. van der.2001. West Frisian Dialectology and Dialects. In Horst HaiderMunske (ed.), Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies, 98-115. Tübingen: Max Niemeyer.
  [Google Scholar]
 23. Velde, Hans van de, VeroniqueDe Tier & JosSwanenberg. 2007. Limburgs kalle, wie sjteit ’t d’r mit?Jaarboek Veldeke56-72.
  [Google Scholar]
 24. Versloot, Arjen Pieter. 2020. Historical Dialectology: West Frisian in Seven Centuries. In BrunnStanley & RolandKehrein (eds.), Handbook of the Changing World Language Map, 405-422. Springer. https://www.springer.com/us/book/9783030024376.
  [Google Scholar]
 25. Winkler, Johann. 1874a. Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Vol. I. ’sGravenhage: Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 26. Winkler, Johann. 1874b. Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Vol. II. ’sGravenhage: Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2020.1.VERS
Loading
/content/journals/10.5117/TET2020.1.VERS
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): Dutch dialects; language death; language shift
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error