‘Zijt gij dat of bent gij dat?’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 75 Number 2
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

In Colloquial Belgian Dutch (CBD) , a special form of the second person singular of (‘to be’), has appeared, which blends the historically traditional form with Standard Dutch from . A logistic regression analysis and general additive model of CBD tweets show that is popular only in the Brabant dialect area and that usage is highest in the northern Antwerp area. is also more likely to appear in tweets with general statements rather than conversations, which hints at a formality difference. Tweets thought to come from women also feature more . It is plausible that was able to spread throughout the Brabant dialect area because of a formality reinterpretation. While the form likely originates from the northern Antwerp dialects, it might have been reinterpreted as an innovative, hybrid form in CBD, but only in the Brabant area.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2023.2.003.SEVE
2024-01-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/75/2/TET2023.2.003.SEVE.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2023.2.003.SEVE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Barbiers, Sjef, HansBennis, GuntherDe Vogelaer, MagdaDevos, en MargreetVan der Ham. 2006. ‘Dynamische syntactische atlas van de Nederlandse dialecten (DynaSAND)’. Amsterdam: Meertens Instituut. http://meertens.knaw.nl/sand/.
  [Google Scholar]
 2. De Caluwe, Johan. 2009. ‘Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen’. Nederlandse taalkunde14 (1): 8–25. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2009.1.TUSS339.
  [Google Scholar]
 3. De Caluwe, Johan, en EvelienVan Renterghem. 2011. ‘Regiolectisering en de opkomst van tussentaal in Vlaanderen’. Taal en Tongval63 (1): 61–77. https://doi.org/10.5117/TET2011.1.DECA.
  [Google Scholar]
 4. De Decker, Benny. 2015. De chattaal van Vlaamse tieners: een taalgeografische analyse van Vlaamse (sub)standaardiseringsprocessen tegen de achtergrond van de internationale chatcultuur. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3766.0889.
  [Google Scholar]
 5. Delarue, Steven. 2014. ‘Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy’. Handelingen: Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis67: 219–48. http://hdl.handle.net/1854/LU-4356051.
  [Google Scholar]
 6. Departement Omgeving. 2008. ‘Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, regio Noorderkempen’. Vlaamse Overheid. https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2022-01/nk_grs_maart2008.pdf.
 7. François, Alexandre. 2014. ‘Trees, Waves and Linkages: Models of Language Diversification’. In The Routledge Handbook of Historical Linguistics, onder redactie van ClaireBowern en EvansBethwyn, 161–89. Routledge. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00874726.
  [Google Scholar]
 8. Geeraerts, Dirk. 2000. ‘Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: gedrag, beleid, attitudes’. Ons erfdeel44: 337–44. https://lirias.kuleuven.be/retrieve/374358.
  [Google Scholar]
 9. Ghyselen, Anne-Sophie. 2016. ‘Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen’. Een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen. Universiteit, ongepubliceerde doctoraatsverhandeling.
  [Google Scholar]
 10. Ghyselen, Anne-Sophie, en RoxaneVandenberghe. 2019. ‘Over etwat, etwuk en iets: Geografie en dynamiek van het onbepaald voornaamwoord voor zaak in West-Vlaanderen’. Taal en Tongval71 (1): 31–60. https://doi.org/10.5117/TET2019.1.GHYS.
  [Google Scholar]
 11. Hastie, Trevor, en RobertTibshirani. 1987. ‘Generalized Additive Models: Some Applications’. Journal of the American Statistical Association82 (398): 371–86. https://doi.org/10.1080/01621459.1987.10478440.
  [Google Scholar]
 12. Impe, Leen, en DirkSpeelman. 2007. ‘Vlamingen en hun (tussen) taal: Een attitudineel mixed guise-onderzoek’. Handelingen-Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal-en letterkunde en geschiedenis61.
  [Google Scholar]
 13. Labov, William. 2001. Principles of linguistic change. 2: Social factors. Language in society 29. Oxford: Blackwell.
  [Google Scholar]
 14. ‘mapbox/geojson.io’. 2020. Mapbox. https://github.com/mapbox/geojson.io.
 15. Noord, Gertjan van. 2006. ‘At Last Parsing Is Now Operational’. In Actes de la 13ème conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles. Conférences invitées, 20–42. Leuven, Belgium: ATALA. https://aclanthology.org/2006.jeptalnrecital-invite.2.
  [Google Scholar]
 16. Ooms, Miet. 2022. ‘Brabants als overgangstaal tussen het Nederlandse Nederlands en het Belgische Nederlands’. Brabants Erfgoed. http://www.brabantserfgoed.nl/page/14595/brabants-als-overgangstaal-tussen-het-nederlandse-nederlands-en-het.
  [Google Scholar]
 17. Ooms, Miet, en JacquesVan Keymeulen. 2005. Vlaams-Brabants en Antwerps. Taal in stad en land 5. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 18. Sevenants, Anthe. 2023. ‘gender-from-name’. https://github.com/AntheSevenants/gender_from_name.
  [Google Scholar]
 19. Swanenberg, Jos, en CorSwanenberg. 2002. Oost-Brabants. Taal in stad en land 7. Den Haag: Sdu.
  [Google Scholar]
 20. Taeldeman, Johan. 2008. ‘Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal’. Taal en Tongval60 (1): 26–50.
  [Google Scholar]
 21. Trudgill, Peter. 1983. On Dialect: Social and Geographical Perspectives. Basil Blackwell.
  [Google Scholar]
 22. van Bree, Cor. 2020. Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands – Deel 2: Flexie woordvorming. Leiden: Leiden Universiteit. https://hdl.handle.net/1887/87122.
  [Google Scholar]
 23. van Bree, Cor, en Marijkevan der Wal. 2004. Geschiedenis van het Nederlands. 4de dr. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 24. van der Sijs, Nicoline. 2021. 15 eeuwen Nederlandse taal. 5de dr. Gorredijk: Sterck & De Vreese.
  [Google Scholar]
 25. Van Hoof, Sarah, en JürgenJaspers. 2012. ‘Hyperstandaardisering’. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde128 (2): 97–125. https://www.tntl.nl/index.php/tntl/article/view/253.
  [Google Scholar]
 26. Vandekerckhove, Reinhild, en PoiCuvelier. 2007. ‘The perception of exclusion and proximity through the use of Standard Dutch, “tussentaal” and dialect in Flanders’. In Multilingualism and exclusion. Policy practice and prospects, 241–56. Studies in Language Policy in South-Africa. Pretoria: Van Schaik Publishers.
  [Google Scholar]
 27. Van Keymeulen, Jacques. 2002. ‘Themanummer over de dialectologie’. Oostvlaamse zanten77 (3-4). https://openjournals.ugent.be/oz/article/id/72608/.
  [Google Scholar]
 28. Willemyns, Roland. 2005. ‘Verkavelingsbrabants. Werkt het integratiemodel ook voor tussentalen?’Neerlandica extra muros43 (oktober): 27–40.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2023.2.003.SEVE
Loading
/content/journals/10.5117/TET2023.2.003.SEVE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error