Thuiswerkers in tijden van de COVID-19-pandemie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In deze bijdrage zijn de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van thuiswerkers na de eerste golf van de COVID-19-pandemie vergeleken met de situatie eind 2019, en is onderzocht of veranderingen verschillen naar geslacht, leeftijd en zorg voor (jonge) kinderen. Om deze verschillen te toetsen is er gebruikgemaakt van McNemar en paired T-tests, almede een combinatie van T-tests en gewogen deviatiecontrasten. Uit de resultaten blijkt geen eenduidige algemene verbetering of achteruitgang in de arbeidsomstandigheden of de gezondheid van thuiswerkers. Wel zien we dat respondenten in coronatijd meer zijn gaan overwerken en minder autonomie ervaren. Tevens zitten de respondenten op een dag meer dan voorheen en heeft de meerderheid geen beschikking over een ergonomische werkplek. Daarentegen zien we dat minder respondenten hoge taakeisen of emotioneel belastend werk ervaren, en dat de fysieke en algemene gezond- heid is verbeterd. De mate van burn-outklachten, werk-privédisbalans alsmede sociale steun verandert over het algemeen niet tussen metingen. Persoonskenmerken spelen een rol inzake een eventuele verandering in de arbeidsomstandigheden voor en na de eerste golf. Meer vrouwen en thuiswerkers met een flexibel contract ervaren burn-outklachten tijdens corona dan voorheen, terwijl het percentage mannen met burn-outklachten juist is afgenomen in coronatijd. Autonomie neemt tussen de twee metingen meer af bij vrouwen en respondenten met jonge kinderen. Ouders van jonge kinderen ervaren vaker een verslechtering van de werk-privédisbalans.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.1.006.ZOOM
2021-01-01
2024-07-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/1/TVA2021.1.006.ZOOM.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.1.006.ZOOM&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bailey, D.E., & Kurland, N.B.(2002). A review of telework research: Findings, new directions, and lessons for the study of modern work. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 383–400.
  [Google Scholar]
 2. Blatter, B.M., Bongers, P.M., Kraan, K.O., & Dhondt, S.(2000). RSI-klachten in de werkende populatie. De mate van vóórkomen en de relatie met beeldschermwerk, muisgebruik en andere ICT-gerelateerde factoren. Hoofddorp: TNO.
  [Google Scholar]
 3. Bouwens, L., Zoomer, T., Hooftman, W.E., & Oude Hengel, K.(2020). Leeswijzer Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – COVID-19. Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 4. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2017). Thuiswerken door werknemers en zelf- standigen. Geraadpleegd van: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/04/thuiswerken-door-werknemers-en-zelfstandigen
  [Google Scholar]
 5. De Kraker, H., Douwes, M., & Bakhuys Roozeboom, M.(2017). Onderbouwing ontwikkeling checklist Beter Achter je Schermen (BAS). TNO-rapport R11866 (vertrouwelijk). TNO.
  [Google Scholar]
 6. Derks, D., Agterberg, H., Beumer, P., & Weel, A.(2011). Dossier thuiswerken. Zeist: Projectbureau Arbokennis Ontsloten.
  [Google Scholar]
 7. Gajendran, R.S., & Harrison, D.A.(2007). The good, the bad, and the unknown about telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1524–1541.
  [Google Scholar]
 8. Heisey, A.G.(2012). Teleworking: Work/life balance of online instructors with dis- abilities: A phenomenological study (Doctoral dissertation). Capella University.
  [Google Scholar]
 9. Hendriksen, I.J.M., Bernaards, C.M., & Hildebrandt, V.H.(2010). Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in de Nederlandse bevolking. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2008/2009 (pp. 39–56). Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 10. Hill, J.E., Hawkins, A.J., Ferris, M., & Weitzman, M.(2001). Finding an extra day a week: The positive influence of perceived job flexibility on work and family life balance. Family Relations, 50, 49–58.
  [Google Scholar]
 11. Hofman, F.(2020). Volledig thuiswerken komt twintigers en dertigers niet ten goede. NRC. Geraadpleegd van: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/28/de-jonge-thuiswerker-maakt-moeilijk-promotie-a4013849
  [Google Scholar]
 12. Hooftman, W.E., Mars, G.M.J., Knops, J.C.M., Van Dam, L.M.C., De Vroome, E.M.M., Janssen, B.J.M., Pleijers, A.J.S.F, & Van den Bossche, S.N.J.(2020). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019. Methodologie en globale resultaten. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek/Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 13. Hornung, S., & Glaser, J.(2009). Home-based telecommuting and quality of life: Further evidence on an employee-oriented human resource practice. Psycho-logical Reports, 104(2), 395–402.
  [Google Scholar]
 14. Houtman, I.L.D., Goudswaard, A.,Dhondt, S., Van der Grinten, M., Hildebrandt, V., & Kompier, M.(1995). Evaluatie van de monitorstudie naar stress en lichamelijke belasting. Den Haag: VUGA.
  [Google Scholar]
 15. Juul-Kristensen, B., Søgaard, K., Støyer, J., & Jensen, C.(2004). Computer users’ risk factors for developing shoulder, elbow and back symptoms. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 390–398.
  [Google Scholar]
 16. Karasek, R.A.(1985). Job Content Questionnaire and user’s guide. Lowell: University of Massachusetts, Department of Work Environment.
  [Google Scholar]
 17. Karasek, R.A., Brisson, Ch., Kawakami, N.,Houtman, I.L.D., Bongers, P.M., & Amick, B.(1998). The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 3, 322–355.
  [Google Scholar]
 18. Kristensen, T., & Borg, V.(2000). Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). Copenhagen: National Institute of Occupational Health.
  [Google Scholar]
 19. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (2020). Thuiswerken: wat zegt de wet en wie is verantwoordelijk? Geraadpleegd van www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken/wat-staat-er-in-de-wet-over-thuiswerken
  [Google Scholar]
 20. Peters, P., Tijdens, K.G., & Wetzels, C.M.M.P.(2001). Mogen, willen en doen niet altijd gelijk! Toegang, wens en praktijk van telethuiswerken in Nederland. In R.Batenburg, J.Benders, N.van den Heuvel, P.Leisink, & J.Onstenk (Eds.), Arbeid en ICT in onderzoek (pp. 137–150). Utrecht: Lemma.
  [Google Scholar]
 21. Portegijs, W., Cloïn, M., Roodsaz, R., & Olsthoorn, M.(2016). Lekker vrij!? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Atria. Kenniscentrum voor emancipatie en vrouwen- geschiedenis.
  [Google Scholar]
 22. Roeters, A.(2019). Zorg voor het huishouden en anderen. In: Een week in kaart: Editie 2. Geraadpleegd op: https://digitaal.scp.nl/eenweekinkaart2/zorg-voor-het-huishouden-en-anderen
  [Google Scholar]
 23. Sardeshmukh, S.R., Sharma, D., & Golden, T.D.(2012). Impact of telework on exhaustion and job engagement: A job demands and job resources model. New Technology, Work and Employment, 27(3), 193–207.
  [Google Scholar]
 24. Schaufeli, W., & Van Dierendonck, D.(2000). UBOS Utrechtse Burnout Schaal. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
  [Google Scholar]
 25. Schaufeli, W.B., & Taris, T.(2013). Het Job Demands-Resources model: Overzicht en kritische beschouwing. Gedrag & Organisatie, 26(2), 182–204.
  [Google Scholar]
 26. Smulders, P.G.W., Andries, F., & Otten, F.W.J.(2001). Hoe denken Nederlanders over hun werk …? Opzet, kwaliteit en eerste resultaten van de TNO Arbeidssituatie Survey. Hoofddorp: TNO.
  [Google Scholar]
 27. Sociaal Cultureel Planbureau. (2020). Welbevinden in tijden van corona. Geraadpleegd van: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/welbevinden-ten-tijde-van-corona.-eerste-bevindingen-op-basis-van-een-bevolkingsenquete-uit-juli-202001284
  [Google Scholar]
 28. Stephens, G.K., & Szajna, B.(1998). Perceptions and expectations: Why people choose a telecommuting work style. International Journal of Electronic Commerce, 3(1), 70–85.
  [Google Scholar]
 29. Tavares, A.I.(2017). Telework and health effects review. International Journal of Healthcare, 3(2), 30.
  [Google Scholar]
 30. Ten Broeke, P., Olthof, M.,Beckers, D.G.J., Hopkins, N.D., Graves, L.,Carter, S., … Bijleveld, E.(2020). Temporal dynamics of sitting at work. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 117(26), 202001284.
  [Google Scholar]
 31. Van den Bossche, S.N.J., Hupkens, C.L.H., De Ree, S.J.M., & Smulders, P.G.W.(2006). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2005: Methodologie en globale resultaten. Hoofddorp: TNO.
  [Google Scholar]
 32. Yerkes, M.A., André, S.C.H., Besamusca, J.W., Remery, C.,Zwan, R., Kruyen, P.M., & De Beer, P.T.(2020). Werkende ouders in tijden van corona: Meer maar ook minder genderongelijkheid. Universiteit Utrecht/Universiteit van Amsterdam/Radboud Universiteit.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.1.006.ZOOM
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.1.006.ZOOM
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error