Goed werk bevordert politieke participatie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In tijden van verkiezingen is het interessant om weer eens de discussie op te halen over de relatie tussen arbeid enerzijds, en sociale en politieke activiteit anderzijds. Het is evident dat de manier waarop wij in ons levensonderhoud voorzien – een geleide markteconomie en organisaties die overwegend hiërarchisch zijn en een sterke arbeidsdeling hebben – van invloed is op ons gedrag. Daarbij kan worden gekeken naar macrofactoren (zoals klassenstructuur of sociale stratificatie), naar het functioneren van instituties (arbeidsrecht, arbeidsmarkt, en werkgevers- en werknemersorganisaties) en naar de kwaliteit van de arbeid (inhoud, voorwaarden, omstandigheden en verhoudingen). In dit essay kijk ik vooral naar effecten van de kwaliteit van de arbeid, in het bijzonder die van de arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen op politieke participatie en gevoeligheid voor populisme. Ondanks verschillen in nuances blijken er vrij duidelijke effecten te zijn.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.2.005.POT
2021-01-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/2/TVA2021.2.005.POT.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.2.005.POT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Akkerman, A. (2017). Een ontevreden werknemer, een ontevreden burger (Inaugurale rede). Nijmegen: Radboud Universiteit.
  [Google Scholar]
 2. Budd, J.W. (2020). The psychologization of employment relations, alternative models of the employment relationship, and the OB turn. Human Resource Management Journal, 30(1), 73-83.
  [Google Scholar]
 3. Budd, J.W., Lamare, J.R., & Timming, A.R. (2018). Learning about democracy at work: Cross-national evidence on individual employee voice influencing political participation in civil society. ILR Review, 71(4), 956-985.
  [Google Scholar]
 4. De Sitter, L.U. (1981). Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren. Deventer: Kluwer.
  [Google Scholar]
 5. De Spiegelaere, S., Hoffmann, A., Jagodziński, R., Lafuente Hernández, S., Rasnača, Z., & Vitols, S. (2019). Democracy at work. In M.Jepsen (Ed.), Benchmarking working Europe 2019 (pp. 67-89). Brussel: ETUI.
  [Google Scholar]
 6. Eldor, L., Harpaz, I., & Westman, M. (2020). The work/nonwork spillover: The enrichment role of work engagement. Journal of Leadership & Organizational Studies, 27(1), 21-34.
  [Google Scholar]
 7. Eurofound & Cedefop. (2020). European Company Survey 2019: Workplace practices unlocking employee potential (European Company Survey 2019 series). Luxemburg: Publications Office of the European Union.
  [Google Scholar]
 8. Geurkink, B., Akkerman, A., & Sluiter, R. (2020). Political participation and workplace voice: The spillover of suppression by supervisors. Political Studies, September 30, 1-21.
  [Google Scholar]
 9. Godard, J. (2007). Is good work good for democracy? Work, change at work and political participation in Canada and England. British Journal of Industrial Relations, 45(4), 760-790.
  [Google Scholar]
 10. Godard, J. (2014).The psychologisation of employment relations?Human Resource Management Journal, 24(1), 1-18.
  [Google Scholar]
 11. Groskurth, P. (Hg.) (1979). Arbeit und Persönlichkeit: Berufliche Sozialisation in der arbeitsteiligen Gesellschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
  [Google Scholar]
 12. Karasek, R.A. (2004). Job socialization: The carry-over effects of work on political and leisure activities. Bulletin of Science, Technology and Society, 24(4), 284-304 (first presented 1978).
  [Google Scholar]
 13. Karasek, R. (2020). The Associationalist Demand-Control (ADC) Theory. In T.Theorell (Ed.), Handbook of socioeconomic determinants of occupational health (pp. 573-610). Cham: Springer.
  [Google Scholar]
 14. Kitschelt, H., & Rehm, P. (2014). Occupations as a site of political preference formation. Comparative Political Studies, 47(12), 1670-1706.
  [Google Scholar]
 15. Lipsitz, L. (1964). Work life and political attitudes: A study of manual workers. The American Political Science Review, 58(4), 951-962.
  [Google Scholar]
 16. Pateman, C. (1970),Participation and democratic theory.Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 17. Pot, F. (2020). Vakbond en goed werk. In R. Kösters & W. Eshuis (Red.),De vakbond en de werkvloer. Op zoek naar nieuwe relaties (pp. 55-78 en 118-121). Amsterdam: De Burcht.
  [Google Scholar]
 18. Sandel, M.J. (2020). De tirannie van verdienste. Over de toekomt van de democratie. Utrecht: Ten Have.
  [Google Scholar]
 19. Stanojevic, A., Akkerman, A., & Manevska, K. (2020). Good workers and crooked bosses: The effect of voice suppression by supervisors on employees’ populist attitudes and voting. Political Psychology, 41(2), 363-381.
  [Google Scholar]
 20. Timming, A., & Summers, J. (2018). Is workplace democracy associated with wider pro-democracy affect? A structural equation model. Economic and Industrial Democracy, 41(3), 709-726.
  [Google Scholar]
 21. Wu, S.J., & Paluck, E.L. (2020). Participatory practices at work change attitudes and behavior toward societal authority and justice. Nature Communications, 11(2633), 1-8.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.2.005.POT
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.2.005.POT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error