De prijs van flexibel werk | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 2
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Werknemers met een flexibel contract kennen meer werk- en inkomensonzekerheid dan werknemers met een vast contract. Normaliter hebben onzekerheid en flexibiliteit een prijs. Daarom onderzoeken we in deze notitie of werknemers met een flexibel contract financieel worden gecompenseerd voor onzekerheid. Dat doen we door uurlonen van werknemers met een flexibel contract te vergelijken met die van werknemers met een vast contract. We maken daarbij gebruik van CBS-microdata over de periode 2006-2019. Na correctie voor observeerbare achtergrondkenmerken schatten we het onverklaarde loonverschil van werknemers met een flexibel contract op -8,9% ten opzichte van werknemers met een vast contract. Deze loonachterstand impliceert dat flexwerkers niet worden gecompenseerd voor onzekerheid, wat in lijn is met bestaande literatuur. Ons onderzoek vult deze literatuur aan door (1) de ontwikkeling van het loonverschil over een meerjarige periode te schatten, en door (2) de beloningsachterstand te onderzoeken.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.2.007.VOLK
2021-01-01
2024-05-26
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/2/TVA2021.2.007.VOLK.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.2.007.VOLK&mimeType=html&fmt=ahah

References

  1. Blanchard, O., & Landier, A. (2002). The perverse effects of partial labour market reform: Fixed-term contracts in France. The Economic Journal, 112, 214-244.
    [Google Scholar]
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020, 15mei). Werkzame beroepsbevolking: positie in de werkkring [Dataset]. Geraadpleegd van https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82646NED/table?ts=1596803622110
    [Google Scholar]
  3. Da Silva, A.D., & Turrini, A. (2015). Precarious hours and less well-paid? Wage differences between permanent and fixed-term contracts across the EU countries. Economic Papers 544. Brussel: EC.
    [Google Scholar]
  4. De Graaf-Zijl, M. (2005). Compensation of on-call and fixed-term employment: The role of uncertainty. Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2005-120/3.
    [Google Scholar]
  5. Dekker, R. (2007). Non-standard employment and mobility in the Dutch, German and British labour market. Ridderkerk: Ridderprint.
    [Google Scholar]
  6. Europese Commissie. (2017). Labour market and wage developments in Europe 2017. Brussel: EC.
    [Google Scholar]
  7. Kahn, L. (2013). The structure of the permanent job wage premium: Evidence from Europe. IZA Discussion Paper 7623.
    [Google Scholar]
  8. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. (2019). Input to the Netherlands Independent Commission on the Regulation of Work. Parijs: OESO.
    [Google Scholar]
  9. Poulissen, D., Künn, A., Fouarge, D., & De Grip, A. (2018). Employers’ willingness to invest in the training of temporary workers: a stated preference. Paper presented at EALE 2018, Lyon, France.
    [Google Scholar]
  10. Skriabikova, O., & Smits, W. (2019). Beloning van flexwerkers. De invloed van opleiding, beroep en bedrijf. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(1), 26-37.
    [Google Scholar]
  11. Smits, W., & De Vries, J. (2019). Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers. Statistische trends. Den Haag/Heerlen: CBS.
    [Google Scholar]
  12. Stancanelli, E. (2002). Do temporary jobs pay? Wages and career perspectives of temporary workers. Tilburg University Working Paper (September).
    [Google Scholar]
  13. Sullivan, P., & To, T. (2018). When are wage differentials compensating? Niet gepubliceerd manuscript, American University, Washington D.C., Verenigde Staten.
    [Google Scholar]
  14. Van den Brakel, M., & Kösters, L. (2016). Inkomenspositie van flexibele werknemers. Sociaaleconomische trends, 2016/9. CBS: Den Haag-Heerlen.
    [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.2.007.VOLK
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.2.007.VOLK
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error