Baanvindkansen van bijstandsgerechtigden naar migratieachtergrond nader verklaard | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Het doel van deze studie is om de verschillen naar herkomst in baanvindkans van bijstandsgerechtigden nader te verklaren. De baanvindkans vanuit de bijstand is laag (8,5% per jaar) en extra laag voor bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond (8,0% per jaar). Dit blijkt uit een schatting van een lineair kansmodel over de periode 2009-2019, waarbij we controleren voor achtergrondkenmerken op individueel niveau en omgevingskenmerken. Tussen bijstandsgerechtigden met een westerse migratieachtergrond en zonder migratieachtergrond zijn nauwelijks verschillen in baanvindkans. Daarentegen is de baanvindkans van vooral de niet-westerse tweede generatie laag als rekening wordt gehouden met hun relatief gunstige economisch kapitaal (jongere leeftijd en hoger opleidingsniveau). Mogelijke verklaringen voor de lage baanvindkans zijn aan de aanbodzijde verschillen in andere kapitaalsvormen (studiekeuze, werkervaring, sociale netwerken, en normen), terwijl aan de vraagzijde waarschijnlijk vormen van uitsluiting spelen, die niet expliciet in kaart zijn te brengen met onze analyse. Daarnaast lijkt beleid een rol spelen. De Participatiewet heeft als voornaamste doel om meer mensen aan het werk te krijgen. Sinds de invoering ervan (2015-2019) zijn de baanvindkansen vanuit de bijstand iets gestegen ten opzichte van de periode 2009-2014, met name voor de niet-westerse eerste generatie (2 procentpunt). Ook andere beleidswijzigingen kunnen een rol spelen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.3.010.MUNS
2021-01-01
2023-09-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/3/TVA2021.3.010.MUNS.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.3.010.MUNS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Andriessen, I., Nievers, E., Faulk, L., & Dagevos, J.(2010). Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 2. Bakker, L.(2016). Seeking sanctuary. Opportunities and obstacles to refugee integration (proefschrift). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
  [Google Scholar]
 3. Bakker, L., Blom, M., Bunt, S., Van de Maas, G., Reitsma, J., & Westhoff, E.(2019). Taal als middel of als doel? Evaluatie van de taaleis in de Participatiewet. Utrecht: Significant Public.
  [Google Scholar]
 4. Ballafkih, A.(2017). Qualifications, skills and more! Characteristics employers look for when hiring newly graduated applicants for a higher occupational level (PhD thesis). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 5. Becker, G.S.(1957). The economics of discrimination. University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 6. Becker, G.S.(2009). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 7. Behtoui, A.(2008). Informal recruitment methods and disadvantages of immigrants in the Swedish labour market. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(3), 411-430.
  [Google Scholar]
 8. Biewen, M., & Steffes, S.(2010). Unemployment persistence: Is there evidence for stigma effects?Economics Letters, 106(3), 188-190.
  [Google Scholar]
 9. Bisschop, P., Zwetsloot, J., Ter Weel, B., & Van Kesteren, J.(2020). De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt. Amsterdam: SEO.
  [Google Scholar]
 10. Blommaert, L., Coenders, M., & Van Tubergen, F.(2014). Discrimination of Arabic named applicants in the Netherlands: An internet-based field experiment examining different phases in online recruitment procedures. Social Forces, 92(3), 957-982.
  [Google Scholar]
 11. Boschman, S., Maas, I., Vrooman, J.C., & Kristiansen, M.H.(2021, in druk). From social assistance to self-sufficiency: Low income work as a stepping stone. European Sociological Review.
  [Google Scholar]
 12. Bourdieu, P.(1986). The forms of capital. In J.G.Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). New York: Greenwood.
  [Google Scholar]
 13. Brand, J.E.(2015). The far-reaching impact of job loss and unemployment. Annual Review of Sociology, 41, 359-375.
  [Google Scholar]
 14. Burema, F., Middeldorp, M., & Muilwijk-Vriend, S.(2020). De coronacrisis en de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond. Utrecht: Atlas voor Gemeenten.
  [Google Scholar]
 15. Cain, G.G.(1986). The economic analysis of labor market discrimination: A survey. In O.Ashenfelter, & R.Layard (Eds.), Handbook of labor economics, volume 1 (pp. 693-785). Elsevier.
  [Google Scholar]
 16. CBS. (2017). Redenen van in- en uitstroom uit de bijstand. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 17. CBS. (2018). Jaarrapport integratie 2018. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 18. CBS. (2020). Jaarrapport integratie 2020. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 19. CBS. (2021). Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 20. Clogg, C.C., Eliason, S.R., & Wahl, R.J.(1990). Labor-market experiences and labor-force outcomes. American Journal of Sociology, 95(6), 1536-1576.
  [Google Scholar]
 21. Coleman, J.S.(1994). Foundations of social theory.Cambridge, MA: Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 22. CPB/SCP. (2020). Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt. Den Haag: Centraal Planbureau/Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 23. De Hek, P., & De Koning, J.(2020). Invloed van migratieachtergrond bijstandsgerechtigden op netto-effectiviteit van WerkLoont. Rotterdam: SEOR.
  [Google Scholar]
 24. Farashah, A., & Blomquist, T.(2019). Exploring employer attitude towards migrant workers. Evidence from managers across Europe. Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, 8(1), 18-37.
  [Google Scholar]
 25. Gerritsen, S., Kattenberg, M., & Vermeulen, W.(2018). Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk. CPB Policy Brief 2018/07. Den Haag: Centraal Planbureau.
  [Google Scholar]
 26. Gijsberts, M., & Dagevos, J.(2016). De integratie van vluchtelingengroepen in Nederland. Economisch Statistische Berichten, 101(4730), 110-112.
  [Google Scholar]
 27. Gracia, P., Vázquez-Quesada, L., & Van de Werfhorst, H.G.(2016). Ethnic penalties? The role of human capital and social origins in labour market outcomes of second-generation Moroccans and Turks in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(1), 69-87.
  [Google Scholar]
 28. Heckman, J.J., & Kautz, T.(2012). Hard evidence on soft skills. Labour Economics, 19(4), 451-464.
  [Google Scholar]
 29. Huijnk, W.(2020). Werk in ontwikkeling? Veranderingen sinds begin deze eeuw in de arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 30. Huijnk, W., & Andriessen, I.(2016). Integratie in zicht. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 31. Huijnk, W., & Muns, S.(2021). Migratieachtergrond verkleint kans op baan vanuit bijstand. Economisch Statistische Berichten, 106(4798), 273-275.
  [Google Scholar]
 32. Jongen, E., Bolhaar, J., Van Elk, R., Koot, P., & Van Vuuren, D.(2019). Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond. CPB Policy Brief. Den Haag: Centraal Planbureau.
  [Google Scholar]
 33. Kanas, A., & Van Tubergen, F.(2009). The impact of origin and host country schooling on the economic performance of immigrants. Social Forces, 88(2), 893-915.
  [Google Scholar]
 34. Khoudja, Y., & Fleischmann, F.(2017). Labor force participation of immigrant women in the Netherlands: Do traditional partners hold them back?International Migration Review, 51(2), 506-541.
  [Google Scholar]
 35. Klooster, E., Koçak, S., & Day, M.(2016). Mbo en de stagemarkt: Wat is de rol van discriminatie?Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  [Google Scholar]
 36. Klooster, E., Meng, C., Bles, P., Monker, D., & Walz, G.(2020). (On)gelijke toegang tot stage en werk van hbo’ers met een migratieachtergrond. Maastricht: ROA.
  [Google Scholar]
 37. Kroon, L., Lammers, M., & Luiten, W.(2019). Langetermijneffecten re-integratie: Verschillen naar migratieachtergrond. Amsterdam: SEO.
  [Google Scholar]
 38. Lancee, B.(2012). Immigrant performance in the labour market: Bonding and bridging social capital. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 39. Leerkes, A., & Scholten, P.(2016). Landen in Nederland: De vluchtelingenstroom in integratieperspectief. Rotterdam: Faculteit der Sociale Wetenschappen.
  [Google Scholar]
 40. Lenhart, O.(2019). The effects of health shocks on labor market outcomes: Evidence from UK panel data. The European Journal of Health Economics, 20(1), 83-98.
  [Google Scholar]
 41. Lin, N.(2002). Social capital: A theory of social structure and action. New York, NY: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 42. Maliepaard, M., Witkamp, B., & Jennissen, J.(2017). Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: Een cohortonderzoek, WODC Cahier 2017-3. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum.
 43. Mouw, T.(2002). Racial differences in the effects of job contacts: Conflicting evidence from cross-sectional and longitudinal data. Social Science Research, 31(4), 511-538.
  [Google Scholar]
 44. Muns, S., Olsthoorn, M., Kuyper, L., & Vlasblom, J.D.(2020). Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. SCP Beleidssignalement. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 45. Omori, Y.(1997). Stigma effects of nonemployment. Economic Inquiry, 35(2), 394-416.
  [Google Scholar]
 46. Phelps, E.S.(1972). The statistical theory of racism and sexism. American Economic Review, 62(4), 659-661.
  [Google Scholar]
 47. Ponds, R., Middeldorp, M., Tempelman, C., & Vriend, S.(2018). Kansen bekeken. Utrecht: Atlas voor Gemeenten.
  [Google Scholar]
 48. Portes, A., & Zhou, M.(1993). The new second generation: Segmented assimilation and its variants. The annals of the American academy of political and social science, 530(1), 74-96.
  [Google Scholar]
 49. Roelofs, G., Zweerink, J., Dillingh, R., Magnée, C., & Frijters, J.(2020). Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013. CPB Notitie. Den Haag: Centraal Planbureau.
  [Google Scholar]
 50. Rosen, S.(1972). Learning and experience in the labor market. Journal of Human Resources, 7(3), 326-342.
  [Google Scholar]
 51. Ryan, R.M., & Deci, E.L.(2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.
  [Google Scholar]
 52. Schuring, M., Robroek, S.J., Otten, F.W., Arts, C.H., & Burdorf, A.(2013). The effect of ill health and socioeconomic status on labor force exit and re-employment: A prospective study with ten years follow-up in the Netherlands. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 39(2), 134-143.
  [Google Scholar]
 53. SZW. (2018). Verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA): Een analyse van de wetenschappelijke inzichten over de arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 54. Thijssen, L., Coenders, M., & Lancee, B.(2019). Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt: Verschillen tussen etnische groepen en de rol van beschikbare informatie over sollicitanten. Mens en Maatschappij, 94(2), 141-176.
  [Google Scholar]
 55. Van ’t Zand, E.G.(2018). Ruim baan? Uitsluiting en zelfuitsluiting van de arbeidsmarkt. Justitiële Verkenningen, 44(21), 117-132.
  [Google Scholar]
 56. Van Echtelt, P., Hoff, S., Sadiraj, K., Muns, S., Karpinska, K., Das, D., & Versantvoort, M.(2019). Eindevaluatie Participatiewet. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 57. Van Heelsum, A.(2017). Aspirations and frustrations: Experiences of recent refugees in the Netherlands. Ethnic and Racial Studies, 40(13), 2137-2150.
  [Google Scholar]
 58. Vrooman, C., Gijsberts, M., & Boelhouwer, J. (Red.) (2014). Sociaal en cultureel rapport 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 59. Wittebrood, K., Permentier, M., & Pinkster, F.(2011). Wonen, wijken en interventies: Krachtwijkenbeleid in perspectief. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.3.010.MUNS
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.3.010.MUNS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error