2004
Volume 37, Issue 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Bijstandontvangers die staan ingeschreven als werkzoekende hebben een relatief zwakke binding met de arbeidsmarkt. Deze bijdrage laat zien in hoeverre zij kunnen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel: zijn zij beschikbaar voor (meer uren) betaald werk, zijn zij op zoek naar werk, en om welke redenen zijn zij dat eventueel niet? Een kleine groep bijstandontvangers verricht betaalde werkzaamheden en bijna een kwart kan worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Maar een meerderheid (ruim 6 op de 10) is niet op korte termijn beschikbaar én heeft recent ook niet naar werk gezocht, veelal vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Van kwartaal op kwartaal stromen maar weinig van deze bijstandontvangers met een zwakke binding door naar betaald werk. Toch meldt een aanzienlijk grotere groep zich als (semi-)werkloze op de arbeidsmarkt. Zij zijn op zoek gegaan naar werk en/of hebben ervoor gezorgd dat zij direct aan de slag kunnen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.3.011.DIRV
2021-01-01
2023-05-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/3/TVA2021.3.011.DIRV.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.3.011.DIRV&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bierings, H.(2016). Onderbenutting van arbeid: Aanvullende indicatoren (CBS-Berichten). Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 32(4), 413-420.
  [Google Scholar]
 2. Bierings, H., & Ramaekers, M.(2018). Onbenut arbeidspotentieel en eigen perceptie maatschappelijke positie (CBS-berichten). Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(1), 88-95.
  [Google Scholar]
 3. CBS. (2020).Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, 2018. CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/06/arbeidsparticipatie-en-afstand-tot-arbeidsmarkt-2018
  [Google Scholar]
 4. Eurostat. (2020).Labour market slack – Annual statistics on unmet needs for employment.https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
  [Google Scholar]
 5. Rijksoverheid. (z.d.). [Informatie over Participatiewet]. Geraadpleegd op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.3.011.DIRV
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.3.011.DIRV
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error