Vanuit loondienst gestarte zzp’ers: één op de vijf verdient ten minste minimumloon | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) maken een steeds belangrijker deel uit van de werkzame beroepsbevolking en verschillen ten aanzien van hun financiële positie, werkzekerheid en werktevredenheid van werknemers. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de inkomensontwikkeling in de beginfase van de zzp-loopbaan: slagen beginnende zzp’ers erin om met het werk als zelfstandige op termijn een voldoende inkomen te genereren? Om deze vraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van databestanden van het Integrale Inkomens- en Vermogensonderzoek. Als criterium voor het behalen van voldoende inkomen wordt een bruto-variant van het minimumloon gekozen. Uit de analyses blijkt dat ongeveer één op de vijf startende zzp’ers vijf jaar na de start als zelfstandige een zelfstandigeninkomen verdient dat aan het inkomenscriterium voldoet. Dit aandeel verschilt naar type zelfstandige (hoofd/neveninkomen) en naar sector. Zzp-starters met het zelfstandigeninkomen als hoofdinkomen en zzp–starters in de bouwnijverheid verdienen vijf jaar na het eerste jaar als zelfstandige het vaakst een voldoende inkomen. Ook stoppen zij naar verhouding minder vaak met hun werk als zelfstandige.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.4.002.MICH
2021-12-01
2024-04-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/4/TVA2021.4.002.MICH.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.4.002.MICH&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Berkhout, E., & R.Euwals (2016). Zelfstandigen en hun alternatieven voor sociale zekerheid. CPB Achtergronddocument. https://www.cpb.nl/publicatie/zelfstandigen-en-hun-alternatieven-voor-sociale-zekerheid
  [Google Scholar]
 2. CBS IIV. (2021). Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek: Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/aanvullende-onderzoeksbeschrijving-inkomensstatistiek
  [Google Scholar]
 3. CBS SBI. (2021). SBI 2008 - Standaard Bedrijfsindeling 2008. https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008
  [Google Scholar]
 4. CBS Statline. (2017). Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI2008, kenmerken. http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84761NED/table?dl=58C4A
  [Google Scholar]
 5. CBS Statline. (2018a). Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken. http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84494NED/table?dl=5905A
  [Google Scholar]
 6. CBS Statline. (2018b). Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken. http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84070NED/table?dl=5863B
  [Google Scholar]
 7. CBS Statline. (2019). Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens. http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84476NED/table?dl=5905B
  [Google Scholar]
 8. CBS Statline. (2020). Arbeidsdeelname; kerncijfers. http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82309NED/table?dl=57FBB
  [Google Scholar]
 9. Conen, W., & Schippers, J. (2017). De invloed van startmotieven op de financiële situatie en arbeidstevredenheid van zzp’ers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(3), 250-268.
  [Google Scholar]
 10. Dirven, H. J., Van der Torre, W., & Van den Bossche, S. (2017). Een slechte start en dan? De werksituatie van zelfstandig ondernemers met negatieve en positieve startmotieven. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(3), 286-302.
  [Google Scholar]
 11. Van den Brakel, M., & Otten, F. (red.) (2019). Armoede en sociale uitsluiting 2019. CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/50/armoede-en-sociale-uitsluiting-2019
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.4.002.MICH
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.4.002.MICH
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error