2004
Volume 37, Issue 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat al verschillende decennia op de beleidsagenda, maar de daadwerkelijke implementatie van een LLO-beleid is onvoldoende succesvol. In diverse publicaties wordt gepleit voor een regionale aanpak, in wat de ILO een ‘regionaal LLO-ecosysteem’ noemt. In dit verkennende onderzoek is op basis van gesprekken met actoren in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s verkend welke actoren betrokken zijn bij het faciliteren van LLO in de regio en hoe de samenwerking verloopt. Het onderzoek wijst op de complexiteit van het LLO-thema op zowel nationaal als regionaal niveau, en de moeite die de actoren in de onderzochte arbeidsmarktregio’s hebben om in de samenwerking om te gaan met de complexiteit en dynamiek. Een veelheid van actoren speelt een rol, maar drie van de vier belangrijkste actoren – werkgevers, werknemers en onderwijs – zijn onvoldoende betrokken bij de besluitvorming over en realisatie van LLO in de regio, waardoor het oplossen van de knelpunten bij deze drie actoren wordt belemmerd.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.4.003.THUN
2021-12-01
2021-12-07
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Autio, E., & Thomas, L. (2014). Innovation ecosystems: Implications for innovation management? In M.Dodgson, D. M.Gann, & N.Phillips (Eds.), The Oxford handbook of innovation management (pp. 204-288). Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 2. Bengtsson, J. (2013). National strategies for implementing lifelong learning (LLL) – The gap between policy and reality: An international perspective. International Review of Education, 59(3), 343-352.
  [Google Scholar]
 3. Biesta, G. (2006). What's the point of lifelong learning if lifelong learning has no point? On the democratic deficit of policies for lifelong learning. European Educational Research Journal, 5(3-4), 169-180.
  [Google Scholar]
 4. Borghans, L., Fouarge, D., De Grip, A., & Van Thor, J. A. F. (2014). Werken en leren in Nederland. Maastricht: ROA.
 5. BrabantAdvies. (2018). Toerusten en innoveren. Naar een toekomstbestendig onderwijs- en arbeidsbestel. SER Brabant.
 6. BrabantAdvies. (2019). Sector en regio in samenspel. Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt. SER Brabant. Geraadpleegd op: www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2020/02/Advies-Sector-en-regio-in-samenspel-03.12.2019-comp.pdf
 7. Commissie Regulering van Werk. (2020). In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. Geraadpleegd op: www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wij-werken
 8. Commissie van de Europese Gemeenschappen. (2001). Een Europese ruimte voor levenslang leren realiseren. Geraadpleegd op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&from=ES
 9. De Grip, A. (2021). Van een leven lang leren naar een leven lang ontwikkelen. De veranderende betekenis van het post-initieel leren. Maastricht: School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.
 10. Dingemans, E., Groen, A., & Broers, B. (2021). Couleur regionale van de Brabantse arbeidsmarktregio’s. Een onderzoek naar regionale netwerksamenwerking. Den Bosch: Het PON & Telos en BrabantAdvies.
 11. Field, J. (2000). Governing the ungovernable: Why lifelong learning policies promise so much yet deliver so little. Educational Management & Administration, 28(3), 249-261.
  [Google Scholar]
 12. Fouarge, D., Van Eldert, P., De Grip, A., Kunn, A., & Poulissen, D. (2018). Nederland in leerstand. Maastricht: ROA.
 13. Fuller, J., Jacobides, M. G., & Reeves, M. (2019). The myths and realities of business ecosystems. MIT Sloan Management Review, 60(3), 1-9.
  [Google Scholar]
 14. Golsteyn, B. (2012). Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover? Een onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad. Maastricht: Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht.
 15. Grijpstra, D., Bolle, H., & Driessen, T. (2019). Belemmeringen Leven Lang Ontwikkelen. Zoetermeer: Panteia.
 16. Groot, W. (2016). De financiering, organisatie van bekostiging van leven lang leren in Nederland. Maastricht: Universiteit Maastricht.
 17. International Labour Office (ILO). (2019). Lifelong learning: Concepts, issues and actions.
 18. Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a theory of ecosystems. Strategic Management Journal, 39(8), 2255-2276.
  [Google Scholar]
 19. Katapult. (2017). Inspireren voor leven lang leren. Hoe (de samenwerking met) beroepsonderwijs er (ook) uit kan zien.
 20. Koenig, G. (2012). Business ecosystems revisited. [email protected]@gement, 15(2), 208-224
  [Google Scholar]
 21. Kuijpers, M. A. C., & Draaisma, A. J. (2020). Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen: Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst. Onderzoeksrapport. Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -Loopbanen. https://levenlangontwikkelen.nl/app/uploads/2020-Rapport-LLO-Kuijpers-Draaisma.pdf
 22. Lanvin, B., & Evans, P. (2017). The Global Talent Competitiveness Index 2017: Talent and technology. Fontainebleau, France: INSEAD, Adecco, and HCLI.
  [Google Scholar]
 23. Moore, J. F. (2006). Business ecosystems and the view from the firm. The Antitrust Bulletin, 51(1), 31-75.
  [Google Scholar]
 24. OECD. (2017). OECD skills strategy diagnostic report: Netherlands.
 25. Pleijers, A., & Hartgers, M. (2016). Een leven lang leren in Nederland: Een overzicht. Sociaal Economische Trends, 2016-02. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
 26. Rijksoverheid. (2020). Ongekend talent. Talenten benutten op de arbeidsmarkt, brede maatschappelijke heroverweging. Den Haag: Inspectie der Rijksfinanciën.
 27. Scaringella, L., & Radziwon, A. (2018). Innovation, entrepreneurial, knowledge, and business ecosystems: Old wine in new bottles?Technological Forecasting and Social Change, 136, 59-87.
  [Google Scholar]
 28. Sociaal Economische Raad (SER). (2017). Regionaal samenwerken. Leren van praktijken. Den Haag: SER.
 29. Sociaal Economische Raad (SER). (2019). Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. Den Haag: SER.
 30. Sociaal Economische Raad (SER). (2020a). Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. Den Haag: SER.
 31. Sociaal Economische Raad (SER). (2020b). Private scholingsmiddelen. Den Haag: SER.
 32. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). (2019). Grenzen aan een leven lang leren. Den Haag: SCP.
 33. Thunnissen, M., Ros, A., Bodewes, D., Schuwer, R., Van den Bergh, L., Kools, Q., Joosten-Ten Brinke, D., Crasborn, F., Van Swet, J., & Visser, Y. (2019). Duurzaam leren en werken. Hoe borgen we een leven lang nieuwsgierig?Eindhoven: Fontys Hogescholen.
 34. Thunnissen, M., Schippers, J., & Boselie, P. (2018). Macro talent management in the Netherlands: A critical analysis of growing and retaining talent in the Netherlands. In V.Vaiman, R.Schuler, P.Sparrow, & D.Collings (Eds.), Macro talent management: A global perspective on managing talent in emerging markets. Routledge Global HRM Series.
  [Google Scholar]
 35. Topsectoren Nederland, Dutch Digital Delta & Platform Talent voor Technologie. (2019). Roadmap human capital topsectoren 2020-2023.
  [Google Scholar]
 36. Tuschling, A., & Engemann, C. (2006). From education to lifelong learning: The emerging regime of learning in the European Union. Educational Philosophy and Theory, 38(4), 451-469.
  [Google Scholar]
 37. Valkokari, K. (2015). Business, innovation, and knowledge ecosystems: How they differ and how to survive and thrive within them. Technology Innovation Management Review, 5(8) 17-24.
  [Google Scholar]
 38. Van der Molen, W., & Kirschner, P. (2017). Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op. Arnhem: NVSP.
 39. Van Echtelt, P., Croezen, S., Vlasblom, J. D., De Voogd-Hamelink, M., & Mattijssen, L. (2016). Aanbod van arbeid 2016. Den Haag: SCP.
 40. Volles, N. (2016). Lifelong learning in the EU: Changing conceptualisations, actors, and policies. Studies in Higher Education, 41(2), 343-363.
  [Google Scholar]
 41. Vos, M. (2020). Lang Leve Leren!Deventer: Windesheim Hogeschool.
 42. Wilthagen, T. (2020, 22oktober). Sociale partners moeten eens in ‘win-win’ gaan denken. Financieel Dagblad.
  [Google Scholar]
 43. World Economic Forum (WEF). (2016). The future of jobs employment, skills and workforce strategy for the Fourth Industrial Revolution. Geraadpleegd op: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_ Executive_Summary_Jobs.pdf
 44. World Economic Forum (WEF). (2017). The Global Human Capital Report 2017.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.4.003.THUN
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error