Leven Lang Ontwikkelen in rurale regio’s: de paradox van de Westhoek | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Volwasseneneducatie (een Leven Lang Ontwikkelen, LLO) wint aandacht in het politieke debat. Het maakt mensen onder andere weerbaarder voor schokken op de arbeidsmarkt. In rurale regio’s is er doorgaans minder deelname aan LLO. In de streek de Westhoek, en bij uitbreiding de Vlaamse provincie West-Vlaanderen, is er echter een relatief groter engagement van bedrijven om LLO te bekostigen dan in andere regio’s van het Vlaams Gewest. We maken een verkennende analyse van deze geobserveerde paradox aan de hand van registerdata over 125.614 bedrijven met een hoofdzetel in het Vlaams Gewest. Met deze data bestuderen we in totaal vier mogelijke hypothesen: (1) werknemers oefenen meer beroepen uit die geassocieerd worden met LLO; (2) er zijn relatief meer grote bedrijven in de Westhoek gevestigd, die meer LLO kunnen bekostigen; (3) het gemiddelde aantal werknemers in LLO ligt hoger in de Westhoek; en (4) LLO wordt door de bedrijven zelf georganiseerd om het gebrek aan formeel opleidingsaanbod te compenseren. Uit de verkennende analyse blijkt dat niet-formeel leren populair is onder middelgrote en kleine ondernemingen in de Westhoek, een fenomeen dat elders in Vlaanderen niet als zodanig wordt geobserveerd. Hieruit leren we dat bedrijven in rurale regio’s een belangrijke rol hebben in het aanbieden van opleidingsaanbod aan hun werknemers.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.4.004.CABU
2021-12-01
2023-12-07
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/4/TVA2021.4.004.CABU.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.4.004.CABU&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Boeren, E., & Holford, J. (2016). Vocationalism varies (a lot). A 12-country multivariate analysis of participation in formal adult learning. Adult Education Quarterly, 66(2), 120-142.
  [Google Scholar]
 2. Cabus, P. (2007). The economic control capacity of Brussels, Antwerp and Ghent. Van Christaller tot Wallerstein. Liber Amicorum Prof. Dr. Pieter Saey (pp. 443-466). Zelzate: Nautilus Academic Books.
  [Google Scholar]
 3. Cabus, S. J. (2020). Volwasseneneducatie als antwoord op de digitalisering?Tijdschrift Over Werk van Steunpunt Werk (juni2020).
  [Google Scholar]
 4. Cabus, S. J. & De Norre, J. (2020). Het perspectief van de (niet-)lerende op volwasseneneducatie. Resultaten van een enquête in de Westhoek. HIVA working paper series. Leuven: KU Leuven.
  [Google Scholar]
 5. Cabus, S.J., Ilieva-Trichkova, P., & Štefánik, M. (2019). Occupational change due to technological progress and its effects on participation in adult education and training. HIVA working paper series. Leuven: KU Leuven.
  [Google Scholar]
 6. Cabus, S.J., Ilieva-Trichkova, P., & Štefánik, M. (2020). Multi-layered perspective on the barriers to learning participation of disadvantaged adults. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, 43(2), 169-196.
  [Google Scholar]
 7. Cabus, S.J., & Somers, M.A. (2018). Mismatch between education and the labour market in the Netherlands: Is it a reality or a myth? The employers’ perspective. Studies in Higher Education, 43(11), 1854-1867.
  [Google Scholar]
 8. De Maesschalck, F., & Van Hecke, E. (2018). Uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten 2018. Een typologie. Provincie Vlaams-Brabant.
  [Google Scholar]
 9. Desjardins, R. (2018). Economics and the political economy of adult education. In The Palgrave international handbook on adult and lifelong education and learning (pp. 211-226). Londen: Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 10. Desjardins, R., & Rubenson, K. (2013). Participation patterns in adult education: The role of institutions and public policy frameworks in resolving coordination problems. European Journal of Education, 48(2), 262-280.
  [Google Scholar]
 11. DWSE. (2019). Arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen. Departement Werk en Sociale Economie.
  [Google Scholar]
 12. Edmonds, T. (2003). Regional competitiveness and the role of the knowledge economy. Research Paper 00/73. Londen: House of Commons Library.
  [Google Scholar]
 13. Juchtmans, G. J., Delcour, C., Pynoo, B., & Cabus, S. J. (2020). Een toekomstgericht samenwerkingsmodel voor volwasseneneducatie in de Westhoek. HIVA Working Paper Series (Mimeo).
  [Google Scholar]
 14. Kyndt, E., & Baert, H. (2013). Antecedents of employees’ involvement in work-related learning: A systematic review. Review of Educational Research, 83(2), 273-313.
  [Google Scholar]
 15. Leader Westhoek (2014). Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020. https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-11/LOS_Leader_Westhoek_2014-2020.pdf
  [Google Scholar]
 16. Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation.Journal of Economic Geography, 15(1), 1-42.
  [Google Scholar]
 17. Martin, R., Sunley, P., Gardiner, B., & Tyler, P. (2016). How regions react to recessions: Resilience and the role of economic structure. Regional Studies, 50(4), 561-585.
  [Google Scholar]
 18. Roosmaa, E.L., & Saar, E. (2012). Participation in non-formal learning in EU-15 and EU-8 countries: Demand and supply side factors. International Journal of Lifelong Education, 31(4), 477-501.
  [Google Scholar]
 19. Rubenson, K., & Desjardins, R. (2009). The impact of welfare state regimes on barriers to participation in adult education: A bounded agency model. Adult Education Quarterly, 59(3), 187-207.
  [Google Scholar]
 20. Sabates, R. (2008). The impact of lifelong learning on poverty reduction. National Institute of Adult and Continuing Education (NIACE).
  [Google Scholar]
 21. Saar, E., & Räis, M. L. (2017). Participation in job-related training in European countries: The impact of skill supply and demand characteristics. Journal of Education and Work, 30(5), 531-551.
  [Google Scholar]
 22. Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. IDS Working Paper 72. Sussex: Institute of Development Studies.
  [Google Scholar]
 23. SER. (2019). Leven lang ontwikkelen. Voortgangsrapport SER Actieagenda september 2019. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/scholing-ontwikkeling/voortgangsrapp_levenlangontwikkelen.pdf
  [Google Scholar]
 24. SER. (2021). Overzicht van het landelijk netwerk van regionale samenwerkingsverbanden.
  [Google Scholar]
 25. Somers, M., & Cabus, S. (2017). Zijn we klaar voor de veranderende arbeidsmarkt? Nederland en België vergeleken. Over Werk, 27(2), 18-25.
  [Google Scholar]
 26. Van Langenhove, H., Penders, I., Sourbron, M., & Vansteenkiste, S. (2020). Monitoringsrapport opleidingsdeelname in Vlaanderen en de opleidingsinspanningen van werkgevers. Brussel/Leuven: Departement Werk en Sociale Economie/Steunpunt Werk.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.4.004.CABU
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.4.004.CABU
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error