Replicatie van een psychosociale typologie bij Vlaamse werkzoekenden | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Werkloosheid veroorzaakt zowel op maatschappelijk als op individueel vlak problemen. Door een stijging van het aantal werklozen in de jaren tachtig ontstond de vraag naar risicoprofielen. De werklozenpopulatie is immers een heterogene groep, die ingedeeld kan worden in typen. Op basis van deze typen kan er een geschikt beleid en geschikte begeleiding voorzien worden per type. Er zijn in het verleden verschillende classificaties van werkzoekenden ontstaan. Dit onderzoek omvat een replicatiestudie van de psychosociale typologie van De Witte en Hooge (1995) bij kortdurig werkzoekenden. Meer concreet wordt nagegaan of de volgende vier typen kortdurig werklozen terug te vinden zijn in de huidige populatie Vlaamse kortdurig werklozen: (1) ‘optimisten’, (2) ‘wanhopigen’, (3) ‘ontmoedigden’, en (4) ‘teruggetrokkenen’. Uit dit onderzoek bij 1.137 Vlaamse werkzoekenden worden na een hiërarchische agglomeratieve clusteranalyse (methode van Ward) en one-way ANOVA-analyses dezelfde typen teruggevonden als in voorgaand onderzoek. Deze vier typen zijn inhoudelijk grotendeels in overeenstemming met vorig onderzoek. De achtergrondkenmerken van de werkzoekende hangen gedeeltelijk samen met de typologie. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de psychosociale typologie bij kortdurig werklozen herbevestigd wordt. Vervolgonderzoek bij een representatieve steekproef is echter aangewezen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.4.006.CUYP
2021-12-01
2023-09-25
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Billiet, J., & Swyngedouw, M. (2009). Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers: Een analyse op basis van de postelectorale verkiezingsonderzoeken 1991-1995-1999-2003-2007. Leuven: Centrum voor Sociologisch Onderzoek.
  [Google Scholar]
 2. Busseri, M. A., & Sadava, S. W. (2011). A review of the tripartite structure of subjective well-being: Implications for conceptualization, operationalization, analysis, and synthesis. Personality and Social Psychology Review, 15, 290-314.
  [Google Scholar]
 3. Decoster, A., & Ooghe, E. (2017). Economie: Een inleiding (8ste druk). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
  [Google Scholar]
 4. Desiere, S., Van Landeghem, B., & Struyven, L. (2018). Wat het beleid aanbiedt aan wie: Een onderzoek bij Vlaamse werkzoekenden naar vraag en aanbod van activering. Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid, KU Leuven.
  [Google Scholar]
 5. De Witte, H. (1992). Tussen optimisten en teruggetrokkenen. Een empirisch onderzoek naar het psychosociaal profiel van langdurig werklozen en deelnemers aan de Weer-Werkactie in Vlaanderen. Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid, KU Leuven.
  [Google Scholar]
 6. De Witte, H. (1993). Gevolgen van langdurige werkloosheid voor het psychisch welzijn. Overzicht van de onderzoeksliteratuur. Psychologica Belgica, 33(1), 1-35.
  [Google Scholar]
 7. De Witte, H., & Hooge, J. (1995). Een vergelijking van typologieën van kort- en langdurig werklozen: Wetenschappelijke en beleidsmatige implicaties. In P.van der Hallen (Ed.), De arbeidsmarktonderzoekersdag 1995. Verslagboek (pp. 127-142). Leuven: Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid, Vorming.
  [Google Scholar]
 8. Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575.
  [Google Scholar]
 9. Engbersen, G., Schuyt, K., Timmer, J., & Van Waarden, F. (1993). Cultures of unemployment: A comparative look at long-term unemployment and urban poverty. Boulder: Westview Press Inc.
  [Google Scholar]
 10. Eurostat. (2020). Total unemployment rate (Dataset). Geraadpleegd van https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00203&plugin=1
  [Google Scholar]
 11. Gowan, M.A. (2012). Employability, well-being and job satisfaction following a job loss. Journal of Managerial Psychology, 27(8), 780-798.
  [Google Scholar]
 12. Griethuijsen, R. A. L. F., Van Eijck, M. W., Haste, H., Den Brok, P. J., Skinner, N. C., Mansour, N., ... BouJaoude, S. (2014). Global patterns in students’ views of science and interest in science. Research in Science Education, 45, 581-603.
  [Google Scholar]
 13. Hoff, S., & Jehoel-Gijsbers, G. (1998). Een bestaan zonder baan: Een vergelijkende studie onder werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden (1974-1995). Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 14. Houssemand, C., Pignault, A., & Meyers, R. (2014). A psychological typology of newly unemployed people for profiling and counseling. Current Psychology, 33(3), 301-320.
  [Google Scholar]
 15. ILOSTAT. (2019). Unemployment rate by sex and age – ILO modelled estimates (Dataset). Geraadpleegd vanhttps://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=LUU&indicator=UNE_2EAP_SEX_AGE_RT&datasetCode=A&collectionCode=ILOEST&_afrLoop=1630706398260102&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DUNE_2EAP_SEX_AGE_RT%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DLUU%26_afrLoop%3D1630706398260102%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DILOEST%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3De15718cs5_86
  [Google Scholar]
 16. Isaksson, K., Bellaagh, K., Johansson, G., & Sjöberg, A. (2004). Work motivation among the unemployed: Changes over time and gender differences. Scandinavian Journal of Psychology, 45(3), 207-214.
  [Google Scholar]
 17. Kilpatrick, R., & Trew, K. (1985). Life-styles and psychological well-being among unemployed men in Northern Ireland. Journal of Occupational Psychology, 58, 207-216.
  [Google Scholar]
 18. Kito, A., & Ueno, T. (2016). Mental health and individual experience of unemployed young adults in Japan. Industrial Health, 54, 20-31.
  [Google Scholar]
 19. Luhmann, M., Hofmann, W., Eid, M., & Lucas, R. E. (2012). Subjective well-being and adaptation to life events: A meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 102(3), 592-615.
  [Google Scholar]
 20. Murphy, K. R., & Davidshofer, C.O. (1988). Psychological testing: Principles and applications. Londen: Prentice Hall.
  [Google Scholar]
 21. Nattrass, N. (2014). Meeting the challenge of unemployment?The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 652(1), 87-105.
  [Google Scholar]
 22. Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach’s coefficient alpha. Journal of Consumer Research, 21(2), 381-391.
  [Google Scholar]
 23. Richardson, H. A., Simmering, M. J., & Sturman, M. C. (2009). A tale of three perspectives: Examining post hoc statistical techniques for detection and correction of common method variance. Organizational Research Methods, 12, 762-800.
  [Google Scholar]
 24. Sagiv, L., & Schwartz, S. H. (2000). Value priorities and subjective well-being: Direct relations and congruity effects. European Journal of Social Psychology, 30, 177-198.
  [Google Scholar]
 25. Van den Berg, H., & Van der Veer, K. (1990). Hoezo onbemiddelbaar? Een evaluatie van een nieuwe methode van arbeidsbemiddeling voor moeilijk plaatsbare werklozen. Amsterdam: Free University Press.
  [Google Scholar]
 26. Van der Kloot, W. A., Spaans, A. M. J., & Heiser, W. J. (2005). Instability of hierarchical cluster analysis due to input order of the data: The permuCLUSTER solution.Psychological Methods, 10(4), 468-476.
  [Google Scholar]
 27. Van der Vaart, L., De Witte, H., Van den Broeck, A., & Rothmann, S. (2017). A psychosocial typology of the unemployed in South Africa. South African Journal of Psychology, 48(2), 179-192.
  [Google Scholar]
 28. Vos, S., Bollens, J., & Vanhoren, I. (2004). De positie van werkloze vrouwen in het Meetjesland. Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid, KU Leuven.
  [Google Scholar]
 29. Wanberg, C. R. (1997). Antecedents and outcomes of coping behaviors among unemployed and reemployed individuals. Journal of Applied Psychology, 82, 731-744.
  [Google Scholar]
 30. Wanberg, C. R., Kanfer, R., & Banas, J. T. (2000). Predictors and outcomes of networking intensity among unemployed job seekers. Journal of Applied Psychology, 85(4), 491-503.
  [Google Scholar]
 31. Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236-244.
  [Google Scholar]
 32. Wets, J., & De Witte, H. (1997). Van onsuccesvolle zoeker naar succesvolle vinder? Een onderzoek naar het psychosociaal profiel van de werklozen in de Duitstalige gemeenschap. Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid, KU Leuven.
  [Google Scholar]
 33. Yizhong, X., Lin, Z., Baranchenko, Y., Lau, C. K., Yukhanaev, A., & Lu, H. (2016). Employability and job search behavior: A six-wave longitudinal study of Chinese university graduates. Employee Relations, 39(2), 223-239.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.4.006.CUYP
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.4.006.CUYP
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error