Het verband tussen scheiding en ziekteverzuim | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In 2019 verzuimde de helft van de Nederlandse werknemers één of meerdere dagen van het werk. Verschillende oorzaken liggen hier mogelijk aan ten grondslag. Een van de mogelijke oorzaken is het meemaken van iets ingrijpends in de thuissituatie, zoals een scheiding. Naast invloed op deze thuissituatie, heeft een dergelijke gebeurtenis ook invloed op andere domeinen in het leven, zoals het functioneren op de werkvloer. In dit crosssectionele onderzoek wordt onderzocht of scheiding (uit een huwelijk, samenwoonrelatie of geregistreerd partnerschap) een mogelijke oorzaak is van ziekteverzuim. We veronderstellen daarnaast dat er verschillen zijn tussen gescheiden en niet-gescheiden werknemers met betrekking tot ervaren gezondheid, gezondheidsklachten, burn-outklachten en werk-privébalans. Data van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en van het CBS zijn hiertoe aan elkaar gekoppeld ( = 222.699). Resultaten laten een aantal verschillen zien tussen gescheiden en niet-gescheiden werknemers. Gescheiden werknemers hadden een 45% hoger verzuimpercentage. Ze ervaarden vaker psychosociale klachten in vergelijking met niet-gescheiden werknemers, en gaven daarnaast vaker dan niet-gescheiden werknemers aan hun werk te verwaarlozen vanwege familie- en gezinsverantwoordelijkheden, en vice versa. Negatieve uitkomsten in termen van ziekteverzuim bleken het grootst voor vrouwen en werknemers met een westerse achtergrond. De resultaten geven aanknopingspunten om gescheiden werknemers te ondersteunen, onder meer door gerichte interventies in te zetten.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.4.007.WILD
2021-12-01
2024-06-15
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/4/TVA2021.4.007.WILD.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.4.007.WILD&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Amato, P. R. (2014). The consequences of divorce for adults and children: An update. Drustvena istrazivanja, 23(1), 5-24.
  [Google Scholar]
 2. Bakker, A. B., Du, D., & Derks, D. (2019). Major life events in family life, work engagement, and performance: A test of the work-home resources model. International Journal of Stress Management, 26(3), 238-249.
  [Google Scholar]
 3. Bergs, Y., Hoofs, H., Kant, IJ., Slangen, J., & Jansen, N. W. (2018). Work-family conflict and depressive complaints among Dutch employees: Examining reciprocal associations in a longitudinal study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 44(1), 69-79.
  [Google Scholar]
 4. Blekesaune, M., & Baret, A. E. (2005). Marital dissolution and work disability: A longitudinal study of administrative data. European Sociological Review, 21, 259-271.
  [Google Scholar]
 5. CBS. (2018). Twintigers en dertigers trouwen minder. Geraadpleegd op 9december2020 via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/twintigers-en-dertigers-trouwen-minder#:~:text=Meer%20mensen%20wonen%20ongehuwd%20samen&text=Een%20kleiner%20deel%20is%20op,36%20procent%20van%20de%20mannen
  [Google Scholar]
 6. CBS. (2019a). Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden. Geraadpleegd op 18september2019 via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?fromstatweb
  [Google Scholar]
 7. CBS. (2019b). Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur. Geraadpleegd op 7januari2020 via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60060ned/table?fromstatweb
  [Google Scholar]
 8. CBS. (2019c). Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio. Geraadpleegd op 9december2020 via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37890/table?searchKeywords=keyword:%22gehuwd%22
  [Google Scholar]
 9. CBS. (2020a). Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand. Geraadpleegd op 18september2019 via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83519NED/table?fromstatweb
  [Google Scholar]
 10. CBS. (2020b). Arbeidsdeelname; kerncijfers. Geraadpleegd op 18september2019 via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82309NED/table?ts=1568809626415
  [Google Scholar]
 11. Clark, S. C. (2000). Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Human Relations, 53(6), 747-770.
  [Google Scholar]
 12. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). United States: Erlbaum Associates.
  [Google Scholar]
 13. Dahl, S. -Å., Hansen, H. -T., & Vignes, B. (2015). His, her, or their divorce? Marital dissolution and sickness absence in Norway. Journal of Marriage and Family, 77, 461-479.
  [Google Scholar]
 14. De Vroome, E. M. M., De Koppes, L. L. J., Smulders, P. G. W., & Van den Bossche, S. N. J. (2010). Verzuimmeting via zelfrapportage en registratie: Verschillen tussen de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en de Nationale Verzuim Statistiek. TSG, 88, 71-78.
  [Google Scholar]
 15. Du, D. (2018). How family life influences work life: Inside from the work-home resources model (Proefschrift). Geraadpleegd van https://repub.eur.nl/pub/112159/
  [Google Scholar]
 16. Eurostat. (2019). Marriage and divorce statistics. Geraadpleegd op 22maart2020 via https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics
  [Google Scholar]
 17. Grzywacz, J. G., & Marks, N. F. (2000). Reconceptualizing the work-family interface: An ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 111-126.
  [Google Scholar]
 18. Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, 213-218.
  [Google Scholar]
 19. Hooftman, W. E., Mars, G. M. J., Janssen, B., De Vroome, E. M. M., Ramaekers, M. M. M. J., & Van den Bossche, S. N. J. (2018). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017. Methodologie en globale resultaten. Leiden: TNO; Den Haag: CBS.
  [Google Scholar]
 20. Hooftman, W. E., Mars, G. M. J., Knops, J. C. M., Van Dam, L. M. C., De Vroome, E. M. M., Janssen, B. J. M., Pleijers, A. J. S. F., & Van den Bossche, S. N. J. (2020). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019. Methodologie en globale resultaten. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS; Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 21. Klein Velderman, M., Pannebakker, F., & Van Vliet, W. (2020). ScheidingsATLAS: Een wegwijzer voor ouders. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
  [Google Scholar]
 22. Klurfeld, Z. B., Buqo, T., Sanderson, W. C., & Ward-Ciesielski, E. F. (2020). Comparing the nature of grief and growth in bereaved, divorced, and unemployed individuals. Journal of Affective Disorders, 274, 1126-1133.
  [Google Scholar]
 23. Leopold, T. (2018). Gender differences in the consequences of divorce: A study of multiple outcomes. Demography, 55(3), 769-797.
  [Google Scholar]
 24. Niedhammer, I., Bugel, I., Goldberg, M., Leclerc, A., & Gueguen, A. (1998). Psychosocial factors at work and sickness absence in the Gazel cohort: A prospective study. Occupational and Environmental Medicine, 55, 735-741.
  [Google Scholar]
 25. Scully, J. A., Tosi, H., & Banning, K. (2000). Life event checklists: Revisiting the social readjustment rating scale after 30 years. Educational and Psychological Measurement, 60, 864-876.
  [Google Scholar]
 26. Sonneveld, H. M., De Vroome, E. M. M., & Besseling, J. J. M. (2007). Onderzoek naar een verband tussen echtscheiding en ziekteverzuim in Nederland. Geraadpleegd van https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:816ebace-00af-4b28-bf52-5cbb8406bc48
  [Google Scholar]
 27. Ten Brummelhuis, L. L., & Bakker, A. B. (2012). A resource perspective on the work-home interface: The work-home resources model. American Psychologist, 67, 545-556.
  [Google Scholar]
 28. Van der Valk, I., Spruijt, E., De Goede, M., Meeus, W., & Maas, C. (2004). Marital status, marital process, and parental resources in predicting adolescents’ emotional adjustment: A multilevel analysis. Journal of Family Issues, 25, 291-317.
  [Google Scholar]
 29. Van Gaalen, R., Van Houdt, K., & Poortman, A. R. (2019). Trouwen, kinderen krijgen en (echt)scheiden naar opleidingsniveau: Demografische beslissingen binnen huishoudens aan het begin van de 21ste eeuw. Geraadpleegd van https://dare.uva.nl/search?identifier=56aa3cf9-8b61-4ba8-ac70-37e2b8dc2226
  [Google Scholar]
 30. Voss, M., Floderus, B., & Diderichsen, F. (2004). How do job characteristics, family situation, domestic work, and lifestyle factors relate to sickness absence? A study based on Sweden Post. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 46, 1134-1143.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.4.007.WILD
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.4.007.WILD
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error