Vakmensen over flexwerk: een ondermijnende relatie? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Uit een kwalitatief onderzoek onder 83 medewerkers van twee grote bedrijven naar functioneren van het team en duurzame inzetbaarheid blijkt dat de respondenten ruimte en waardering willen voor hun vakmanschap. Ze constateren dat hun vakmanschap onder druk staat en zien de reden hiervoor in de toename van standaardisatie en protocollering als gevolg van wetgeving, efficiency, zorg voor veiligheid en de toename van het aantal flexwerkers. De inhuur van flexwerkers, variërend van ‘handen’ om gestandaardiseerd werk te doen tot specialisten die zeer complexe taken uitvoeren, leidt volgens de vakmensen tot een toename van routinematige werkzaamheden. Hierdoor daalt de variatie in hun werk, neemt hun autonomie af en is er minder onderlinge samenwerking waarin ze van elkaar leren. De vakmensen ervaren dat zij minder toekomen aan de uitoefening van hun vakmanschap.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.1.004.ZINS
2022-04-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Brinkmann, S. (2014). Unstructured and semi-structured interviewing. In S.Leavy (Ed.), The Oxford handbook of qualitative research (pp. 277-299). Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 2. Chkalova, K., Goudswaard, A., Sanders, J., Smits, W., & Van Bie, R. (2015). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering. Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 3. Ekman, S. (2010). Authority and autonomy: Paradoxes in modern knowledge work. Springer.
  [Google Scholar]
 4. Gardner, H., Csikszentmihalyi, M., & Damon, W. (2009). Het good work project: Enkele resultaten van vijftien jaar onderzoek. In T.Jansen, G.van den Brink & J.Kole (red.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pp. 48-76). Boom.
  [Google Scholar]
 5. Graeber, D. (2018). Bullshit Jobs: A Theory. Simon & Schuster.
  [Google Scholar]
 6. Klamer, A., Fjelsted, T., Goto, K., & Mignosa, A. (2012). Creatief vakmanschap in internationaal perspectief. Erasmus Universiteit.
  [Google Scholar]
 7. Kremer, M., Went, R., Engbersen, G., & Boot, A. (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. WRR.
  [Google Scholar]
 8. Kremer, M., Went, R., & Knottnerus, A. (2017). Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van de arbeid. WRR.
  [Google Scholar]
 9. Olsthoorn, M. (2011). Flexibele werknemers. In P.de Beer (red.), Flexibilisering. De balans opgemaakt (pp. 11-57). De Burcht.
  [Google Scholar]
 10. Petit, R. (2017). Vakmanschap: Wat verstaan we hieronder en hoe leer je dit op school en in werk?Kohnstamm Instituut.
  [Google Scholar]
 11. Pot, F. (2017). Flexibilisering als keuzeproces: Sociale innovatie in praktijk. In M.Kremer, R.Went & A.Knottnerus (red.), Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van de arbeid (pp. 131-144). WRR.
  [Google Scholar]
 12. Priestley, M., Biesta, G. & Robinson, S. (2015). Teacher agency: An ecological approach. Bloomsbury Publishing.
  [Google Scholar]
 13. Saldaña, J. (2014). Coding and analysis strategies. In S.Leavy (Ed.), The Oxford handbook of qualitative research (pp. 581-605). Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 14. Sennett, R. (2008). The Craftsman. Penguin Books.
  [Google Scholar]
 15. Tuomi, K., Ilmarinen, J., Jahkola, M., Katajarinne, L., & Tulkki, A. (2006). Work ability index. Finnish Institute of Occupational Health.
  [Google Scholar]
 16. Van der Aa, R., Van Buren, D., & Viertelhauzen, T. (2014). Motieven van werkgevers en werknemers voor flexibele contractvormen. In K.Chkalova, A.Goudswaard, J.Sanders, & W.Smits (red.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt (pp. 114-127). CBS.
  [Google Scholar]
 17. Van Echtelt, P., Schellingerhout, R., & Voogd-Hamelink, M.D. (2015). Vraag naar arbeid 2015. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 18. Van Hoof, J.J. (2001). Werk, werk, werk? Over de balans tussen werken en leven in een veranderend arbeidsbestel. Boom.
  [Google Scholar]
 19. Van Hoof, J.J., & Van Ruysseveldt, J. (2006). Arbeid in het moderne arbeidsbestel. In J.Ruysseveldt & J.J.van Hoof (red.), Arbeid in verandering (pp. 13-44). Kluwer.
  [Google Scholar]
 20. Van Middelkoop, D., Portielje, M., & Horsselenberg, P. (2018). Working apart together. Collectief handelingsvermogen in twee docententeams in het hbo. Tijdschrift voor HRM,21(2), 1-20.
  [Google Scholar]
 21. Van Middelkoop, D., Zinsmeister, J., Van den Berg, L., & Van Maanen, M. (2021). Vakmanschap in verandering. House of skills.
  [Google Scholar]
 22. Vrooman, J.C. (2016). Meedoen in onzekerheid. Verwachtingen over participatie en protectie. Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 23. Zinsmeister, J., & Meerman, M. (2011). Ouderen aan het werk in de bouw. Tijdschrift voor HRM, 14(2), 61-81.
  [Google Scholar]
 24. Zinsmeister, J., Van Middelkoop, D., & Van Maanen, M. (2020). Naar een duurzame toekomst? Het belang van vakmanschap van (oudere) werknemers bij de transitie naar een meer duurzame industrie. Tijdschrift voor HRM, 23(2), 1-23.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.1.004.ZINS
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error