Bevlogenheid, innovatief werkgedrag en verbondenheid van werknemers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Deze bijdrage onderzoekt de bevlogenheid, het innovatief werkgedrag en de verbondenheid van werknemers met hun organisatie. Allereerst wordt ingegaan op mate waarin werknemers bevlogen, innovatief en verbonden zijn en wat de samenhang is tussen deze drie aspecten. Vervolgens wordt in kaart gebracht in hoeverre er verschillen bestaan tussen beroepsgroepen. Ten slotte wordt geanalyseerd of verschillen in bevlogenheid, innovatief werkgedrag en verbondenheid behalve met beroep ook samenhangen met andere achtergrondkenmerken. De gegevens komen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 (NEA) van CBS en TNO.

Uit de resultaten blijkt dat bijna driekwart van de werknemers zich verbonden voelt met de organisatie of het bedrijf waarvoor ze werken. Zes op de tien werknemers voelen zich bevlogen, en bijna vier op de tien zeggen zich regelmatig innovatief te gedragen op het werk. Verder bestaat er een samenhang tussen de bevlogenheid, het innovatief werkgedrag en de verbondenheid van werknemers: bevlogen werknemers vertonen vaker innovatief werkgedrag en voelen zich ook sterker verbonden, en andersom. Naast beroep speelt met name leeftijd een rol bij gevoelens van bevlogenheid en verbondenheid, en onderwijsniveau bij innovatief werkgedrag.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.1.006.GIEL
2022-04-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Baumeister, R. & Leary, M. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529.
  [Google Scholar]
 2. CBS, TNO. (2021). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020: Methodologie. www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2021/16/nationale-enquete-arbeidsomstandigheden-2020-methode
 3. Cockshaw, W., Shochet, I., & Obst, P. (2013). General Belongingness, Workplace Belongingness, and Depressive Symptoms. Journal of Community & Applied Social Psychology, 23(3), 240-251.
  [Google Scholar]
 4. De Spiegelaere, S., Van Gyes, G., & Van Hootegem, G. (2014). Innovatief Werkgedrag als concept: definiëring en oriëntering. Gedrag en Organisatie, 27(2), 139-156.
  [Google Scholar]
 5. Jena, L., & Pradhan, S. (2018). Conceptualizing and validating workplace belongingness scale. Journal of Organizational Change Management, 31(2), 451-462.
  [Google Scholar]
 6. Liebregts, W., Preenen, P., & Dhondt, S. (2015). Niet iedere werknemer is een intrapreneur. ESB, 100(4706), 180-181.
  [Google Scholar]
 7. Schaufeli, W., & Bakker, A. (2001). Werk en welbevinden: Naar een positieve benadering in de arbeids- en gezondheidspsychologie. Gedrag en Organisatie, 14, 229-253.
  [Google Scholar]
 8. Schaufeli, W., & Bakker, A. (2004). Bevlogenheid: een begrip gemeten. Gedrag en Organisatie, 17(2), 89-112.
  [Google Scholar]
 9. Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Andriessen, M. (2009). De Zelf-Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag en Organisatie, 22(4), 316-335.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.1.006.GIEL
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.1.006.GIEL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error