De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van de arbeid | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben voor het werk. Inzicht hoe het werk hierdoor verandert is nodig opdat medewerkers de benodigde skills ontwikkelen en om eventuele maatregelen te nemen tegen negatieve effecten op de kwaliteit van de arbeid. In 2020-2021 hebben wij de Technology Impact Methode (TIM) ingezet om het effect van technologische ontwikkelingen op de taken, benodigde skills en de kwaliteit van de arbeid van monteurs in de sector agrifood en netbeheer te bepalen. Dit hebben wij gedaan door middel van documentanalyse, interviews met technologie- en arbeidsexperts, (HR-)managers, monteurs en andere stakeholders. De TIM-analyse laat zien dat monteurs steeds meer data invoeren en moeten gebruiken bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden, en meer moeten samenwerken met andere vakgebieden zoals leveranciers. De skills die de monteurs nu al nodig hebben blijven van belang, maar daarbij hebben monteurs meer (basale) digitale, analytische en communicatieve skills nodig. Technologische ontwikkelingen kunnen zowel een positieve als negatieve impact hebben op de kwaliteit van de arbeid. Het kan de autonomie inperken en het werk vergemakkelijken, maar de werkvariatie en ontwikkelmogelijkheden kunnen ook toenemen. Of de impact positief of negatief zal zijn is vooral afhankelijk van hoe het bedrijf de technologie inzet en het werk organiseert.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.2.004.HULS
2022-06-01
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/38/2/TVA2022.2.004.HULS.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2022.2.004.HULS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189. Paris: OECD Publishing.
  [Google Scholar]
 2. Bakker, A.B., Demerouti, E., & Euwema, M.C. (2005). Job Resources Buffer the Impact of Job Demands on Burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 10(2), 170-180.
  [Google Scholar]
 3. Baldwin, R. (2019). The Globotics Revolution: Globalization, Robotics, and the Future of Work. London: Weidenfeld & Nicolson.
  [Google Scholar]
 4. Boersma, M., Van der Torre, W., Janssen, J., & Sanders, J. (2018). Technische beroepen in transitie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(3), 372-383.
  [Google Scholar]
 5. Das, D., De Jong, R., & Kool, L., m.m.v. Gerritsen, J. (2020). Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI. Den Haag: Rathenau Instituut.
  [Google Scholar]
 6. De Stefano, V. (2019). Negotiating the Algorithm: Automation, Artificial Intelligence, and Labor Protection. Comparative Labor Law & Policy Journal, 41(1), 1-32.
  [Google Scholar]
 7. Dekker, R., Van den Bossche, S.N.J., Bongers, P.M., & Van Genabeek, J.A.G.M. (2021). Skills gevraagd: met skills innoveren naar een toekomstbestendige inclusieve arbeidsmarkt. Leiden: TNO 955914.
  [Google Scholar]
 8. Dhondt, S., Totterdill, P.Boermans, S., & Ziauberyte-Jakstiene, R. (2017). Five Steps to develop workplace innovation. In Oeij, P.R.A., Rus., D., & Pot, F.D.Workplace Innovation: Theory, Research and Practice. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
  [Google Scholar]
 9. Frank, M.R., Autor, D., Bessen, J.E., Brynjolfsson, E., Cebrian, M., Deming, D.J., Feldman, M., Groh, M., Lobo, J., Moro, E., Wang, D., Youn, H., & Rahwan, L. (2019). Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(14), 6531-6539.
  [Google Scholar]
 10. Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books.
  [Google Scholar]
 11. Kuipers, H., Van Amelsvoort, P., & Kramer, E.H. (2020). New ways of organizing: Alternatives to bureaucracy. Leuven, Den Haag: Acco.
  [Google Scholar]
 12. Levy, F., & Murnane, R.J. (2013). Dancing with robots: Human skills for computerized work. Washington: Third Way.
  [Google Scholar]
 13. McKay, C., Pollack, E., & Fitzpayne, A. (2019). Automation and a changing Economy. Part 1: the case for action. Aspen Institute, Washington D.C.
  [Google Scholar]
 14. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2018). Nederlandse Digitaliseringsstrategie: Nederland Digitaal Hier kan het. Hier gebeurt het. Nr. 113349.
  [Google Scholar]
 15. Oeij, P.R.A., Hulsegge, G., & Van der Torre, W. (2021). Technology Impact Methode 3.0: Een kwalitatieve aanpak over de impact van technologie op werk. Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 16. Oeij, P.R.A., Hulsegge, G., & Van der Torre, W. (te verschijnen). The impact of technology on work: enabling workplace innovation by technological and organisational choice. In PeterR.A. Oeij, StevenDhondt, & AdelaJ. McMurray (red.) A Research Agenda for Workplace Innovation: The Challenge of Disruptive Transitions. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  [Google Scholar]
 17. Oeij, P., Preenen, P., & Van der Torre, W. (2019). Technology Impact Assessment. Een aanpak om de impact van technologie op werk in kaart te brengen op organisatie- en individueel niveau. Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 18. Oeij, P., Van der Torre, W., Van de Ven, H., Sanders, J., & Van der Zee, F. (2017) Nieuwe Technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV. Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 19. Parker, S.K., & Grote, G. (2020). Automation, algorithms, and beyond: why work design matters more than even in a digital world. Applied Psychology. Advanced online publication.
  [Google Scholar]
 20. Schaufeli, W., & Taris, T. (2013). Het Job Demands-Resources model: Overzicht en kritische beschouwing. Gedrag en Organisatie, 26(2), 182-204.
  [Google Scholar]
 21. Sociaal-Economische Raad (2016). Verkenning en werkagenda digitalisering; Mens en technologie: samen aan het werk. Den Haag: Sociaal-Economische Raad (SER).
  [Google Scholar]
 22. Vaas, S., Dhondt, S., Peeters, M.H.H., & Middendorp, J. (1995) De WEBA-methode: deel 1 WEBA-analyse handleiding. Samsom, Alphen aan den Rijn.
  [Google Scholar]
 23. Van der Aalst, M., Kalkhoven, F., Van den Beukel, L., IJzerman, S., Molleman, S., & De Wit, J. (2019). Moeilijk vervulbare vacatures: landelijk overzicht van beroepen. UWV Afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies.
  [Google Scholar]
 24. Van der Torre, W., Van de Ven, H., Van den Heuvel, S., Preenen, P., van Dam, L., Van den Tooren, M., & Dhondt, S. (2020) Impact van technologie op kwaliteit van arbeid: Een analyse o.b.v. de NEA. Leiden; TNO R10101
  [Google Scholar]
 25. Van Eijndhoven, J.C. (1997). Technology assessment: Product or process?Technological Forecasting and Social Change, 54(2-3), 269-286.
  [Google Scholar]
 26. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2010). Uit zicht: toekomstverkennen met beleid. WRR-Verkenning nr. 24. Den Haag: WRR.
  [Google Scholar]
 27. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. WRR-Rapport nr. 102. Den Haag: WRR.
  [Google Scholar]
 28. Zahidi, S., Ratcheva, V., Hingel, G., & Brown, S. (2020). The Future of Jobs Report. Cologny/Geneva: World Economic Forum.
  [Google Scholar]
 29. Zahidi, S., Ratcheva, V., Leopold, T.A., Strack, R., & Roos, T. (2018). Eight Futures of Work: Scenarios and their implications. Cologny/Geneva: World Economic Forum.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.2.004.HULS
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.2.004.HULS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error