Ervaren economische kwalificatieveroudering en ontwikkelmogelijkheden in het werk: de relaties met ziekteverzuim en bevlogenheid | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Technologische ontwikkelingen veranderen voortdurend de vraag naar vaardigheden in het werk en de arbeidsmarkt. Indien werknemers hun vaardigheden niet aanpassen aan deze veranderende vraag, verliezen deze hun waarde voor de arbeidsmarkt. Dit wordt ook wel economische kwalificatieveroudering genoemd. Het is dus cruciaal dat werknemers de mogelijkheid krijgen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Deze bijdrage onderzoekt de relatie tussen economische kwalificatieveroudering en ontwikkelmogelijkheden in het werk en in hoeverre beide samengaan met ziekteverzuim. De data zijn afkomstig van 2.731 werknemers (leeftijd 18-66 jaar) van een Nederlands telecombedrijf, waarvan 1.444 respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. We laten zien dat werknemers vooral ervaren dat hun technische, ICT- en probleemoplossende vaardigheden verouderd zijn. Ook blijkt dat het sterker ervaren van economische kwalificatieveroudering samengaat met een hogere verzuimfrequentie en dat bevlogenheid deze relatie medieert. Bovendien tonen we aan dat meer ontwikkelmogelijkheden in het werk samengaan met minder ervaren economische kwalificatieveroudering en een lagere verzuimfrequentie, zowel direct als indirect via een hogere bevlogenheid. Ontwikkelmogelijkheden in het werk zijn dus belangrijke hulpbronnen voor werknemers om te kunnen voldoen aan de voortdurend veranderende vraag naar vaardigheden en ter voorkoming van ziekteverzuim. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten voor organisaties en HR-professionals, met name voor organisaties die te maken hebben met een hoog tempo van (technologische) ontwikkelingen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.2.005.MESS
2022-06-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/38/2/TVA2022.2.005.MESS.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2022.2.005.MESS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. Journal of Economic Perspectives, 33(2), 3-30.
  [Google Scholar]
 2. Albrecht, S.L., Green, C.R., & Marty, A. (2021). Meaningful Work, Job Resources, and Employee Engagement. Sustainability, 13(7), 4045.
  [Google Scholar]
 3. Allen, J., & De Grip, A. (2012). Does skill obsolescence increase the risk of employment loss?. Applied Economics, 44(25), 3237-3245.
  [Google Scholar]
 4. Asimakopoulos, G., & Whalley, J. (2017). Market leadership, technological progress and relative performance in the mobile telecommunications industry. Technological forecasting and social change, 123, 57-67.
  [Google Scholar]
 5. Bakker, A.B., Demerouti, E., De Boer, E., & Schaufeli, W. B. (2003). Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency. Journal of Vocational Behavior, 62(2), 341-356.
  [Google Scholar]
 6. Borghans, L., Fouarge, D., De Grip, A., & Van Thor, J. (2014). Werken en leren in Nederland (No. 003). Maastricht University, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA).
  [Google Scholar]
 7. Browne, M.W., Cudeck, R. (1992). Alternative Ways of Assessing Model Fit. Sociological Methods & Research, 21(2), 230-258.
  [Google Scholar]
 8. Cascio, W.F., & Montealegre, R. (2016). How Technology Is Changing Work and Organizations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior3, 349-375.
  [Google Scholar]
 9. Cedefop. (2018). Insights into skill shortages and skill mismatch: learning from Cedefop’s European skills and job survey. Geraadpleegd via https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3075#group-details
 10. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (2021). Arbeidsdeelname; kerncijfers. Geraadpleegd via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82309NED/table?dl=622D1.
 11. Cooper-Thomas, H.D., Xu, J., & M. Saks, A. (2018). The differential value of resources in predicting employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 33(4/5), 326-344.
  [Google Scholar]
 12. De Grip, A. (2015). The importance of informal learning at work. IZA World of Labor. Geraadpleegd via https://wol.iza.org/articles/importance-of-informal-learning-at-work/long
  [Google Scholar]
 13. De Grip, A., & Van Loo, J. (2002). The economics of skills obsolescence: A review. In A.De Grip, J.van Loo, & K.Mayhew (red.), The Economics of Skills Obsolescence (Research in Labor Economics, Vol. 21) (pp. 1-26). Emerald Group Publishing Limited, Bingley.
  [Google Scholar]
 14. Deming, D.J., & Noray, K. (2018). STEM Careers and the Changing Skill Requirements of Work (No. w25065). National Bureau of Economic Research.
  [Google Scholar]
 15. Drakopoulos, S.A., & Grimani, K. (2013). Injury-related absenteeism and job satisfaction: insights from Greek and UK data. The International Journal of Human Resource Management, 24(18), 3496-3511.
  [Google Scholar]
 16. Fouarge, D., Van Eldert, P., De Grip, A., Künn, A., & Poulissen, D. (2018). Nederland in leerstand (No. 004). Maastricht University, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA).
  [Google Scholar]
 17. Framke, E., Sørensen, J.K., Alexanderson, K., Farrants, K., Kivimäki, M., Nyberg, S.T., & Rugulies, R. (2021). Emotional demands at work and risk of long-term sickness absence in 1.5 million employees in Denmark: a prospective cohort study on effect modifiers. The Lancet Public Health, 6(10), e752-e759.
  [Google Scholar]
 18. GründemannR.W.M., & Van VuurenC.V. (1997). Prevention of absenteeism at the workplace: European Research report. Luxembourg: Office for official publications of the European communities.
  [Google Scholar]
 19. Hammer, T.H., & Landau, J.C. (1981). Methodological issues in the use of absence data. Journal of Applied Psychology, 66(5), 574-581.
  [Google Scholar]
 20. Hu, L.T., & BentlerP. M. (1999) Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling:A Multidisciplinary Journal, 6, 1-55.
  [Google Scholar]
 21. Johns, G. (2003). How methodological diversity has improved our understanding of absenteeism from work. Human Resource Management Review, 13(2), 157-184.
  [Google Scholar]
 22. Johns, G., & Al Hajj, R. (2016). Frequency versus time lost measures of absenteeism: Is the voluntariness distinction an urban legend?Journal of Organizational Behavior, 37(3), 456-479.
  [Google Scholar]
 23. Johns, G., & Miraglia, M. (2015). The reliability, validity, and accuracy of self-reported absenteeism from work: a meta-analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 20(1), 1-14.
  [Google Scholar]
 24. Jones, E., Chonko, L.B., & Roberts, J.A. (2004). Sales force obsolescence: Perceptions from sales and marketing executives of individual, organizational, and environmental factors. Industrial Marketing Management, 33(5), 439-456.
  [Google Scholar]
 25. Jonsson, R., Dellve, L., & Halleröd, B. (2019). Work despite poor health? A 14-year follow-up of how individual work accommodations are extending the time to retirement for workers with poor health conditions. SSM - Population Health, 9, 100514.
  [Google Scholar]
 26. Jordan, P.J., & Troth, A.C. (2020). Common method bias in applied settings: The dilemma of researching in organizations. Australian Journal of Management, 45(1), 3–14.
  [Google Scholar]
 27. Klein Hesselink, J., Smulders, P., & Geurts, S. (2013). Ziekteverzuim en arbeidsongeschikheid. In W.Schaufeli & A.Bakker (red.), De psychologie van arbeid en gezondheid (derde herziene druk) (pp. 351-368). Bohn Stafleu van Loghum.
  [Google Scholar]
 28. Lawrence, K.D. (2019). Robust Regression: Analysis and Applications. Routledge.
  [Google Scholar]
 29. McGuinness, S., Pouliakas, K., & Redmond, P. (2021). Skills-displacing technological change and its impact on jobs: challenging technological alarmism?Economics of Innovation and New Technology, 1-23.
  [Google Scholar]
 30. Messioui, A., Sanders, J., Smit, M., & De Grip, A. (te verschijnen). Does perceived economic skills obsolescence increase older workers’ absenteeism?
  [Google Scholar]
 31. Neuber, L., Englitz, C., Schulte, N., Forthmann, B. & Holling, H. (2021) How work engagement relates to performance and absenteeism: a meta-analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 1-24.
  [Google Scholar]
 32. Neuman, S., & Weiss, A. (1995). On the effects of schooling vintage on experience-earnings profiles: Theory and evidence. European Economic Review, 39(5), 943-955.
  [Google Scholar]
 33. Niedhammer, I., Bugel, I., Goldberg, M., Leclerc, A., & Guégen, A. (1998). Psychosocial factors at work and sickness absence in the Gazel cohort: a prospective study. Occupational and Environmental Medicine, 55(11), 735-741.
  [Google Scholar]
 34. Pak, K., Kooij, D.T.A.M., De Lange, A.H., & Van Veldhoven, M.J.P.M. (2019). Human Resource Management and the ability, motivation and opportunity to continue working: A review of quantitative studies. Human Resource Management Review, 29, 336-352.
  [Google Scholar]
 35. Rajeswari, K.S., & Anantharaman, R.N. (2003). Development of an instrument to measure stress among software professionals: Factor analytic study. Proceedings of the 2003 SIGMIS conference on Computer personnel research: Freedom in Philadelphia--leveraging differences and diversity in the IT workforce (pp. 34-43).
  [Google Scholar]
 36. Sanders, J., & Kraan, K. (2013). Kwalificatieveroudering in Nederland: aard en omvang, oorzaken en gevolgen. Geraadpleegd via http://resolver.tudelft.nl/uuid:37ef3622-9356-45c3-a170-171095a0cc0d
  [Google Scholar]
 37. Santos, A., Rocha, B., & França, C. (2021). Assessing Obsolescence of Software Engineers. Brazilian Symposium on Software Engineering (pp. 398-403).
  [Google Scholar]
 38. Schaufeli, W.B., Bakker, A., & Salanova, M. (2006). The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716.
  [Google Scholar]
 39. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., & Van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30(7), 893-917.
  [Google Scholar]
 40. Smulders, P. (2007). Werksituatie en ziekteverzuim. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. Geraadpleegd via http://resolver.tudelft.nl/uuid:fb75d267-6522-4949-9de0-237f90fb45fb
  [Google Scholar]
 41. Spector, P E. (2006). Method Variance in Organizational Research: Truth or Urban Legend?Organizational Research Methods, 9(2), 221–232.
  [Google Scholar]
 42. Steel, R.P. (2003). Methodological and operational issues in the construction of absence variables. Human Resource Management Review, 13(2), 243-251.
  [Google Scholar]
 43. Thunnissen, M., & Van Vuuren, T. (2020). Hoofdstuk 4: Leren en Ontwikkelen In: JurreValk & LucaLaguna (red.): HRM Heden en Morgen: evidence-based practice en practice-based evidence (pp. 208-264). Alphen a/d Rijn: Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 44. Tsai, H.Y., Compeau, D., & Haggerty, N. (2007). Of races to run and battles to be won: Technical skill updating, stress, and coping of IT professionals. Human Resource Management, 46(3), 395-409.
  [Google Scholar]
 45. Van Dam, L., & Geuskens, G. (2019). Technologie en duurzame inzetbaarheid. TNO. TNO 2019 R10421. Geraadpleegd via http://resolver.tudelft.nl/uuid:972526af-0fb5-469b-b2b8-d0fee331a6c7
  [Google Scholar]
 46. Van den Berg, E., Van Eldert, P., Fouarge, D., & ter Weel, B. (2018). Taken en vaardigheden op het werk: Bevindingen uit de eerste en tweede Nederlandse Skills Survey. ROA. ROA Reports Nr. 006.
  [Google Scholar]
 47. Van der Burg, L.R.A., Van Kuijk, S.M.J., Ter Wee, M. M., Heymans, M.W., De Rijk, A.E., Geuskens, G.A., Ottenheijm, R.P.G., Dinant, G.-J., & Boonen, A. (2020). Long-term sickness absence in a working population: development and validation of a risk prediction model in a large Dutch prospective cohort. BMC Public Health, 20(1), 699.
  [Google Scholar]
 48. Van der Heijden, B.I.J.M., Van Vuuren, T., Kooij, D., & De Lange, A. (2015). Tailoring professional development for teachers in primary education: The role of age and proactive personality. Journal of Managerial Psychology, 30(1), 22-37.
  [Google Scholar]
 49. Van Dijk, F.J.H., Van Dormolen, M., Kompier, M.A.J., & Meijman, T.F. (1990). Herwaardering model belasting-belastbaarheid (Revaluation of the model work load and capacity). Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, 3(10).
  [Google Scholar]
 50. Van Loo, J.B. (2007). The Speed of Obsolescence: Evidence from the Dutch Public Sector. Online Submission. Geraadpleegd via https://eric.ed.gov/?id=ED504838
  [Google Scholar]
 51. Van Loo, J., De Grip, A., & De Steur, M. (2001). Skills obsolescence: causes and cures. International Journal of Manpowe, 22(1/2), 121-138.
  [Google Scholar]
 52. Van Ruysseveldt, J., Smulders, P., & Taverniers, J. (2008). De invloed van werkeisen en hulpbronnen op uitputting en bevlogenheid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24(3), 87-99.
  [Google Scholar]
 53. Van VuurenC.V., AndriessenS., HalewijnI.M.A.J. (1999). Reduction of workplace absenteeism in Dutch health care institutions. In P.M.le Blanc, M.C.W.Peters, A.Büssing, & W.B.Schaufeli (Eds): Organisational Psychology and Health Care: European Contributions (pp. 171-184). München; Mering: Reiner Hampp Verlag.
  [Google Scholar]
 54. Van Vuuren, T., Caniëls, M.C.J., & Semeijn, J.H. (2011). Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Gedrag & Organisatie, 24(4), 356-373.
  [Google Scholar]
 55. Van Vuuren, T., Kampermann, A., Vander Meeren, W., Van Ingen, S., Hadzialijagic, A., Deusings, A., & De Vocht, C. (2011). Leven Lang Leren in Limburg. Onderzoeksrapport in opdracht van de Provincie Limburg, Heerlen, Open Universiteit.
 56. Van Vuuren, T., & Marcelissen, F. (2013). Werkvermogen, vitaliteit en employability naar leeftijd en opleiding in het primair onderwijs. Tijdschrift voor HRM (2), 45-62.
  [Google Scholar]
 57. Van Vuuren, T., Stoffers, J., & Lancée, V. (2018). Het effect van opleiding en training op de duurzame inzetbaarheid van werknemers: Een longitudinale studie op grond van objectieve data. Tijdschrift voor HRM (1), 18-35.
  [Google Scholar]
 58. Veth, K. (2018). De drijvende kracht van ontwikkeling. Tijdschrift voor HRM (1), 1-17.
  [Google Scholar]
 59. Weston, R., & Gore Jr, P.A. (2006). A brief guide to structural equation modeling. The Counseling Psychologist, 34(5), 719-751.
  [Google Scholar]
 60. Ybema, J.F., Geuskens, G., & Van den Heuvel, S.G. (2011). Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste meting van STREAM. Hoofddorp: TNO. Geraadpleegd via http://resolver.tudelft.nl/uuid:cec25ac0-5845-47a7-bffb-1c86f41f535f.
  [Google Scholar]
 61. Zoomer, T., Zinsmeister, J., & Van Vuuren, T. (2019). Bevlogen naar het pensioen. Een onderzoek naar het doorwerkvermogen van lager geschoolde werknemers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(4), 421-439.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.2.005.MESS
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.2.005.MESS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error