Inzicht in skills: een verkenning van Nederlandse initiatieven | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Een vaak geopperde manier om beschikbare talenten op de arbeidsmarkt beter te benutten is door inzicht te creëren in de skills die daaruit voortkomen. Daarbij gaat het om zowel harde als zachte kennis, vaardigheden en competenties die ervoor zorgen dat iemand op de arbeidsmarkt inzetbaar en productief is en blijft. Deze verkenning geeft een actueel beeld van Nederlandse initiatieven die bijdragen aan het definiëren, inzichtelijk maken, ontwikkelen, valideren en/of matchen op basis van skills.

De initiatieven verschillen sterk in aanpak, beoogde doelen en doelgroepen, maar ervaren grotendeels dezelfde mogelijkheden en uitdagingen. Hieruit volgen ook een aantal randvoorwaarden om een op skills gerichte arbeidsmarkt te realiseren. Zo is er behoefte aan een gemeenschappelijke standaard om skills te definiëren, er moet anders over diploma’s gedacht worden, en de noodzaak en meerwaarde van deelname aan skills-initiatieven moeten gezien en gevoeld worden. Daarentegen vormen versnippering van het aanbod en gebrek aan inzicht in de effecten van skills-initiatieven een belemmering voor een grotere deelnamebereidheid. Deze inzichten worden meegenomen in de uitwerking van drie beleidsstrategieën om een op skills gerichte arbeidsmarkt dichterbij te brengen. De strategieën variëren in de mate van overheidsinterventie, behandelde problemen en te verwachten consequenties, en bieden aanknopingspunten voor vervolggesprekken tussen betrokken partijen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.2.008.PREV
2022-06-01
2024-07-25
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/38/2/TVA2022.2.008.PREV.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2022.2.008.PREV&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Europese Commissie. (2018). Skills audits: tools to identify talent. Final report.
  [Google Scholar]
 2. Fouarge, D., Van Eldert, P., De Grip, A., Künn, A., & Poulissen, D. (2018). Nederland in leerstand. ROA. ROA Reports No. 004.
  [Google Scholar]
 3. Inspectie der Rijksfinanciën. (2020). Ongekend talent. Talenten benutten op de arbeidsmarkt. Brede maatschappelijke heroverweging 5. Den Haag.
  [Google Scholar]
 4. OESO. (2017). OECD Skills Strategy Diagnostic Report: The Netherlands 2017. Paris: OECD Skills Studies, OECD Publishing.
  [Google Scholar]
 5. OESO. (2019). OECD Skills Strategy Flanders: Assessment and Recommendations. Paris: OECD Skills Studies, OECD Publishing.
  [Google Scholar]
 6. SEO Economisch Onderzoek & ROA. (2022). Inzicht in skills, een verkenning van Nederlandse initiatieven. SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 7. SER. (2016). Nationale Skills Strategie, Skills Challenges workshop: exploring good practices. Geraadpleegd via https://oefenen.nl/wp-content/uploads/2021/02/Nationale-skills-strategie-Voorbeelden-uit-de-praktijk.pdf.
  [Google Scholar]
 8. SER. (2021). Inspiratiedocument SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. Samen toewerken naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Geraadpleegd via https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/scholing-ontwikkeling/Brochure-Skillsgerichte-arbeidsmarkt.pdf.
  [Google Scholar]
 9. World Economic Forum. (2019). Strategies for the New Economy: Skills as the Currency of the Labour Market. White paper.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.2.008.PREV
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.2.008.PREV
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error