Geleerde lessen uit interventieonderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In dit essay delen we de geleerde lessen van een grootschalige interventiestudie () waarin TNO samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek heeft gedaan naar de toepasbaarheid, effectiviteit en onderliggende mechanismen van drie interventies die tot doel hebben de rol van vooroordelen ten opzichte van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in het werving-en-selectieproces te verkleinen. De interventies zijn onderzocht in 19 (middel)grote Nederlandse organisaties. In totaal beschrijven we vijf hoofdlessen, waarbij we ingaan op de volgende zaken: de methodologische uitdagingen van de onderzoeksopzet; het belang van een brede betrokkenheid van deelnemende organisaties; het belang van intensieve begeleiding van de organisaties; de rol van verwachtingenmanagement tegenover kandidaten; en de complexiteit van het werving-en-selectieproces. Door onze lessen te delen willen we bijdragen aan nieuwe initiatieven van onderzoekers, beleidsmakers en professionals die tot doel hebben discriminatie in het werving-en-selectieproces te voorkomen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.3.002.TOOR
2022-10-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Andriessen, I., Hoegen Dijkhof, J., Van der Torre, A., Van den Berg, E., Pulles, I., Iedema, J., & de Voogd-Hamelink, M. (2020). Ervaren discriminatie in Nederland II. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 2. Bartoš, V., Bauer, M., Chytilová, J., & Matějka, F. (2016). Attention discrimination: Theory and field experiments with monitoring information acquisition. American Economic Review, 106 (6), 1437-1475.
  [Google Scholar]
 3. De Ruig, L., Walz, G., & Zwinkels, W. (2018). Evaluatiekader Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: Tussenrapport. Leiden: De Beleidsonderzoekers.
  [Google Scholar]
 4. Huijs, J., Van der Klauw, M., Van den Tooren, M., In der Maur, M., & Steinhoff, M. (2021). Onderzoeksrapport bij de pilot nudging in werving en selectie: Richting gelijke kansen. Leiden: TNO; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 5. Hulsegge, G., Emmert, S.B., Verhoef, H., Thijs, C., & Hosseini, Z. (2020). Delphi-studie stand der wetenschap arbeidsmarktdiscriminatie: Interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de diversiteit te vergroten. Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 6. Koolmees, W. (2018a). Kamerbrief Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 7. Koolmees, W. (2018b). VIA-Voortgangsrapportage, vierde kwartaal 2018. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 8. Kraan, K.O., De Vroome, E.M.M., Van der Zee, F.A., Teeuwen, P.J. (2020). Werkgevers Enquête Arbeid 2019. Methodologie, resultaten en verantwoording. Leiden: TNO
  [Google Scholar]
 9. Meng, C., Van Broekhoven, K., Sijbers, E., & Huijgen, T. (2016). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015. ROA: ROA Reports No. 002.
  [Google Scholar]
 10. Sunstein, C.R. (2014). Nudging: a very short guide. Journal of Consumer Policy, 37(4), 583-588.
  [Google Scholar]
 11. Thijssen, L., Coenders, M, & Lancee, B. (2019). Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mens en Maatschappij, 94(2), 141-176.
  [Google Scholar]
 12. Van der Ent, B. (2018). Discriminatie op de arbeidsmarkt: Waarom hebben ‘Marokkaanse’ en ‘Surinaams-Hindoestaanse’ Nederlanders minder kans op een baan?Sociologie, 14(1), 25-57.
  [Google Scholar]
 13. Van ’t Wout, B. (2020). Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.3.002.TOOR
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error