Platformwerk in cijfers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Er is nog weinig kwantitatieve informatie beschikbaar over platformwerkers in Nederland. Het relatief geringe aantal platformwerkers en het incidentele karakter van platformwerk maken het fenomeen moeilijk meetbaar. Deze bijdrage geeft een overzicht van de knelpunten die zich voordoen bij het meten van platformwerk en presenteert (1) de eerste voorlopige resultaten van een pilot-module over platformwerk van de Enquête beroepsbevolking (EBB) en (2) de al eerder gepubliceerde resultaten van onderzoek onder platformbedrijven. In de eerste helft van 2022 was naar schatting 0,7 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar platformwerker. De resultaten van de pilot laten zien dat de EBB bruikbaar is om de schaal van platformwerk in Nederland te monitoren maar zich niet goed leent om kenmerken van de platformwerkers en hun werkzaamheden gedetailleerd in kaart te brengen. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Onderzoek onder platformbedrijven biedt aanvullende informatie over de relatie tussen het platform en de platformwerkers als het gaat om de arbeidsrelatie van de platformwerker, de eisen die aan de platformwerker worden gesteld en de voorzieningen die het platform de platformwerker aanbiedt.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.4.006.KLIJ
2022-12-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. BLS (2018, september). Electronically mediated work: new questions in the Contingent Worker Supplement, Montly Labor Review, U.S. Bureau of Labor Statistics. https://doi.org/10.21916/mlr.2018.24
  [Google Scholar]
 2. Frenken , K. & VanSlageren (2018). Kluseconomie is meer dan Uber en Deliveroo. Economisch Statistische Berichten. Dossier, ‘Digitale platformen. De economie van klussen, delen en liken’. 103(47685), 27-31.
  [Google Scholar]
 3. Kamer van Koophandel (2022, 8augustus). KVK Trendrapport juli: stoppers en faillissementen blijven laag; opmars platformbedrijven [Nieuwsbericht Kamer van Koophandel]. https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/kvk-trendrapport-juli-stoppers-en-faillissementen-blijven-laag-opmars-platformbedrijven/
  [Google Scholar]
 4. Klijs, B (2022). Monitor online platformen 2021. Cijfermatig inzicht in de kenmerken en ontwikkeling van online platformen in Nederland. CBS.
  [Google Scholar]
 5. Organisation for Economic Cooperation and Development (2019). Measuring platform mediated workers [OECD Digital Economy Papers, No. 282]. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/170a14d9-en.
  [Google Scholar]
 6. Le, P.H. (2022). Verschillende benaderingen van platformwerk: Een literatuuronderzoek,Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 38(4).
  [Google Scholar]
 7. Piasna, A. (2021). Measuring the platform economy: Different approaches to estimating the size of the online platform workforce. In J.Drahokoupi & K.Vandaele (Reds.), A Modern Guide To Labour and the Platform Economy (pp. 66-80). Edward Elgar.
  [Google Scholar]
 8. Schmidt, F. A. (2017). Digital labour markets in the platform economy. Mapping the political challenges of crowd work and gig work. Friedrich Ebert Stiftung.
  [Google Scholar]
 9. Schneider, D., & Harknett, K. (2019). What’s to Like? Facebook as a Tool for Survey Data Collection. Sociological Methods & Research, 51(1), 108-140. doi:10.1177/0049124119882477.
  [Google Scholar]
 10. Sutela, H. (2018). Platform jobs are here to stay—how to measure them?. Statistics Finland.
  [Google Scholar]
 11. Ter Weel, B., Van Kesteren, J. & Van der Werff, S. (2020), Meting Klus Economie, Rapportnummer 2020-04, SEO: Amsterdam.
  [Google Scholar]
 12. Verbiest, S.E., Van de Ven, H.A. & Van den Berg, R.E.C. (2020). Platformarbeid in kaart brengen. Een verkennend onderzoek uitgevoerd binnen het Kennisinvesteringsprogramma Future of Work 2019-2020. TNO
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.4.006.KLIJ
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.4.006.KLIJ
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error