Kwaliteit van arbeid en duurzame inzetbaarheid van platformwerkers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In deze studie onderzoeken we of er een verband is tussen de mate waarin platformwerkers in Nederland werkzaam zijn via digitale platformen en hun kwaliteit van arbeid en duurzame inzetbaarheid. We maken hiervoor gebruik van cross-sectionele data uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 van TNO en CBS (N = 267). In het algemeen vinden we weinig significante verbanden tussen de mate van platformafhankelijkheid en de kwaliteit van arbeid en de duurzame inzetbaarheid van platformwerkers. Wel laten de resultaten van (logistische) regressie-analyses zien dat de mate waarin platformwerkers via digitale platformen werken (1) negatief samenhangt met de kans dat platformwerkers fysieke belasting ervaren in het werk, (2) positief samenhangt met de mate waarin platformwerkers voldoen aan het minimaal vereiste competentieniveau, en (3) positief samenhangt met het fysiek en psychisch werkvermogen van platformwerkers. Mogelijk gelden de bevindingen in deze steekproef met relatief hoogopgeleide, Nederlandstalige zzp’ers niet voor andere groepen platformwerkers. Door in toekomstig onderzoek rekening te houden met verschillen in type platformwerkers en platformen, kunnen we de kwaliteit van arbeid en de duurzame inzetbaarheid van platformwerkers optimaliseren.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.4.007.TOOR
2022-12-01
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Appjobs (2020). Coronavirus effect on gig economy. Geraadpleegd op 20mei2022, van https://www.appjobs.com/blog/coronavirus-eect-on-gig-economy
  [Google Scholar]
 2. Bakker, A. B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A.I. (2014). Burnout and work engagement: The JD-R approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 389-411.
  [Google Scholar]
 3. Berg, J., Furrer, M., Harmon, E., Rani, U., & Silberman, M. S. (2018). Digital labour platforms and the future of work: towards decent work in the online world. International Labour Organization.
  [Google Scholar]
 4. Cazes, S., Hijzen, A., & Saint-Martin, A. (2016). Measuring and assessing job quality: The OECD Job Quality Framework. OECD.
  [Google Scholar]
 5. Chartered Institute of Personnel and Development (2017). To gig or not to gig? Stories from the modern economy.
  [Google Scholar]
 6. Das, D., De Jong, R., Kool, L., & Gerritsen, J. (2020). Werken op waarde geschat – Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI. Rathenau Instituut.
  [Google Scholar]
 7. De Groen, W. P., Kilhoffer, Z., Lenaerts, K., & Mandl, I. (2018). Employment and working conditions of selected types of platform work. Publications Office of the European Union.
  [Google Scholar]
 8. Degryse, C. (2016). Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. Working paper. European Trade Union Institute.
  [Google Scholar]
 9. Fernández-Macías, E. (2018). Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment. Publications Office of the European Union.
  [Google Scholar]
 10. Griesbach, K., Reich, A., Elliott-Negri, L., & Milkman, R. (2019). Algorithmic control in platform food delivery work. Sociological Research for a Dynamic World, 5, 1-5.
  [Google Scholar]
 11. Hoang, L., Blank, G., & Quan-Haase, A. (2020). The winners and the losers of the platform economy: Who participates?. Information, Communication & Society, 23(5), 681-700.
  [Google Scholar]
 12. Joyce, S., Stuart, M., Forde, C., & Valizade, D. (2019). Work and social protection in the platform economy in Europe. In D.Lewin & P. J.Gollan (Reds.), Advances in Industrial and Labor Relations, vol. 25 (pp. 153-184). Bingley: Emerald Publishing Limited.
  [Google Scholar]
 13. Li, Z., Hong, Y., & Zhang, Z. (2021). The empowering and competition effects of the platform-based sharing economy on the supply and demand sides of the labor market. Journal of Management Information Systems, 38(1), 140-165.
  [Google Scholar]
 14. Liu, S., & Wang, M. (2012). Perceived overqualification: A review and recommendations for research and practice. Research in Occupational Stress and Well-being, 10, 1-42.
  [Google Scholar]
 15. Karasek, R., Brisson, C., Kawakami, N., Houtman, I., Bongers, P., & Amick, B. (1998). The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 322-355.
  [Google Scholar]
 16. Manyika, J., Lund, S., Bughin, J., Robinson, K., Mischke, J., & Mahajan, D. (2016). Independent-Work-Choice-necessity-and-the-gig-economy. McKinsey Global Institute.
  [Google Scholar]
 17. McDonald, P., Williams, P., Stewart, A., Damian, O., & Robyn, M. (2019). Digital platform work in Australia: Preliminary findings from a national survey. Victorian Department of Premier and Cabinet.
  [Google Scholar]
 18. Newlands, G. (2022). ‘This isn’t forever for me’: Perceived employability and migrant gig work in Norway and Sweden. EPA: Economy and Space, 1-18.
  [Google Scholar]
 19. Newlands, G., Lutz, C., & Fieseler, C. (2018). European Perspectives on Power in the Sharing Economy. Norwegian Business School.
  [Google Scholar]
 20. Nordic Innovation (2019). The knowledge-intensive platform economy in the Nordic countries. Nordic Innovation.
  [Google Scholar]
 21. Organisation for Economic Cooperation and Development (2018). Good jobs for all in a changing world of work: The OECD Jobs Strategy.
  [Google Scholar]
 22. Pesole, A., Urzi Brancati, C., Fernandez-Macias, E., Biagi, F., & Gonzalez Vazquez, I. (2018). Platform workers in Europe: Evidence from the colleem survey. Joint Research Centre.
  [Google Scholar]
 23. Petriglieri, G., Ashford, S. J., & Wrzesniewski, A. (2019). Agony and ecstasy in the gig economy: Cultivating holding environments for precarious and personalized work identities. Administrative Science Quarterly, 64(1), 124-170.
  [Google Scholar]
 24. Piasna, A., Zwysen, W., & Drahokoupil, J. (2022). The Platform Economy in Europe: Results from the Second ETUI Internet and Platform Work Survey (IPWS). Working paper. European Trade Union Institute.
  [Google Scholar]
 25. Rosenblat, A., & Stark, L. (2016). Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber’s drivers. International Journal of Communication, 10(27), 3758-3784.
  [Google Scholar]
 26. Rözer, J., Van der Torre, A., & Roeters, A. (2021). Platformisering en de kwaliteit van werk: Een kennissynthese. SCP.
  [Google Scholar]
 27. Schaufeli, W., & Bakker, A. (2003). Utrechtse Bevlogenheid Schaal (UBES): Voorlopige handleiding. Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 28. Schaufeli, W. B., & Van Dierendonck, D. (2000). Utrechtse Burnout Schaal (UBOS): Handleiding. Swets & Zeitlinger.
  [Google Scholar]
 29. Schmidt, F. A. (2017). Digital labour markets in the platform economy: Mapping the political challenges of crowd work and gig work. Friedrich Ebert Stifung.
  [Google Scholar]
 30. Serfling, O. (2018). Crowdworking monitor nr. 1. Hochschule RheinWaal.
  [Google Scholar]
 31. Serfling, O. (2019). Crowdworking monitor nr. 2. Hochschule RheinWaal.
  [Google Scholar]
 32. Sociaal-Economische Raad (2009). Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties. Den Haag: SER.
  [Google Scholar]
 33. Ter Weel, B., Van der Werff, S., Bennaars, H., Scholte, R., Fijnje, J., Westerveld, M., & Mertens, T. (2018). De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland. SEO Economisch Onderzoek.
  [Google Scholar]
 34. Toth, I., Heinänen, S., & Puumalainen, K. (2021). Passionate and engaged? Passion for inventing and work engagement in different knowledge work contexts. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research27(9), 1-25.
  [Google Scholar]
 35. Van der Torre, W., Dirven, H. J., & Van de Ven, H. (2018). Zzp’ers en werknemers: Ongelijkheid in kwaliteit van werk. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(2), 156-169.
  [Google Scholar]
 36. Van der Torre, W., Lautenbach, H., Van de Ven, H. A., Janssen, B. J. M., De Vroome, E. M. M., Janssen, B., Ramaekers, M. M. M. J., & Hooftman, W. E. (2021). Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021: Methodologie en globale resultaten. CBS/TNO.
  [Google Scholar]
 37. Van Vuuren, T., Caniëls, M. C. J., & Semeijn, J. H. (2011). Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Gedrag & Organisatie, 24(4), 357-374.
  [Google Scholar]
 38. Verbiest, S., & Smulders, P. G. W. (2018). Een eerste verkenning van platform-zzp’ers: beschrijvende statistiek. ESB Economisch Statistische Berichten, 103(103), 38-41.
  [Google Scholar]
 39. Verbiest, S., Van de Ven, H. A., & Van den Bergh, R. E. C. (2020). Platformarbeid in kaart brengen: een verkennend onderzoek uitgevoerd binnen het Kennisinvesteringsprogramma Future of Work 2019-2020. TNO.
  [Google Scholar]
 40. Verbiest, S., Van den Tooren, M., Van der Torre, W., & Van de Ven, H. A. (2019). De kwaliteit van arbeid van platformwerkers: een eerste verkenning. Een onderzoek uitgevoerd binnen het Kennisinvesteringsprogramma Future of Work 2018. TNO.
  [Google Scholar]
 41. Woodcock, J., & Graham, M. (2020). The gig economy: a critical introduction. Polity Press.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.4.007.TOOR
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.4.007.TOOR
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error