2004
Volume 39, Issue 1
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Werkloosheidspreventie staat door de coronacrisis weer volop in de spotlights. Dit artikel bestudeert hoe België en Zweden invulling geven aan beleid gericht op Van Werk Naar Werk (VWNW) en Levenlang Ontwikkelen (LLO). Kan Nederland inspiratie opdoen uit deze twee landen? Dit artikel koppelt de typologie van werkloosheidspreventie aan het Transitioneel Inclusief HRM-arbeidsmarktmodel. Uit deze verkennende studie blijkt dat de onderzochte landen voorzieningen hebben in de primaire, secundaire en tertiaire werkloosheidsfase, maar dat de fase waarop het land het accent legt, verschilt. Zweden lijkt verder te zijn met proactief, primair werkloosheidpreventiebeleid in vergelijking met België en Nederland. Het Nederlandse VWNW-beleid is ten opzichte van België en Zweden laat van de grond gekomen. Er is geen structurele financiering voor VWNW zoals in Zweden. Nederland kent tijdelijke instrumenten en voorzieningen, maar het ontbreekt vooralsnog aan een systematische aanpak waarin VWNW vroegtijdig voor ieder individu – ongeacht het type arbeidsrelatie – beschikbaar is. In zowel Zweden als België is er ook VWNW-ondersteuning voor mensen die werkzaam zijn bij kleine organisaties. Het artikel sluit af met een aantal aandachtspunten voor de Nederlandse ambitie om een proactieve VWNW- en LLO-arbeidsmarktinfrastructuur te realiseren.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.1.006.BORG
2023-03-01
2023-05-29
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bakker, H., Van Eekert, P., Kaffka, G., Spit, W., Sprengers, L., Van der Valk, I., & Verkennis, N. (2020). Evaluatie DWSRA, eindrapportage. Ecorys.
  [Google Scholar]
 2. Borghouts, I., & Freese, C. (2022). Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt met nieuwe zekerheden: het samenspel tussen HRM en Sociale Zekerheid. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 3. Borghouts, I., Bosmans, M. W. G., & Freese, C. (2021). Unemployment prevention: The role of Human Resource Management in job-to-job transitions in the event of redundancy. European Journal of Social Security, 23, 103-119.
  [Google Scholar]
 4. Borghouts, I., Smulders, M., Dingemans, E., Freese, C., & Wilthagen, T. (2021). Van Werk Naar Werk in de contractcatering in Noordoost Brabant. Bouwen aan een duurzame regionale infrastructuur. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 5. Borghouts, I., Bosmans, M., Verschoor, J., & Wilthagen, T. (2019). Overstappen op de arbeidsmarkt: Een onderzoek naar van werk naar werk-beleid en -trajecten. Celsus juridische uitgeverij.
  [Google Scholar]
 6. Borghouts, I., & van Drongelen, H. (2021). Dismissal Legislation and the Transition Payment in the Netherlands: Towards employment security?European Labour Law Journal, 12, 3-16.
  [Google Scholar]
 7. Borghouts, I. & Freese, C. (2017). Inclusive HRM and employment security for disabled people: An interdisciplinary approach. E-journal of International and Comparative Labour Studies, 6, 9-33.
  [Google Scholar]
 8. Borghouts, I. (2016). Werkloosheidspreventie in Nederland. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 32, 284-302.
  [Google Scholar]
 9. Borghouts, I. (2012). Securing job-to-job transitions in the labour market: A comparative study of employment security systems in European countries. Wolf Legal Publishers (WLP).
  [Google Scholar]
 10. Bredgaard, T., & Madsen, P. K. (2018). Farewell flexicurity? Danish flexicurity and the crisis. Transfer, 24(4), 375.
  [Google Scholar]
 11. De Beer, P. (2020). Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid. Instituut Gak/debij.nl.
  [Google Scholar]
 12. Cedefop (2019). Continuing vocational training in EU enterprises: developments and challenges ahead. Publications Office. Cedefop research paper; No 73.
  [Google Scholar]
 13. Centraal Bureau voor de Statistiek (2022). Arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/20/arbeidsmarkt-nog-krapper-in-eerste-kwartaal
  [Google Scholar]
 14. Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) (2020). In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.
  [Google Scholar]
 15. Donker van Heel, P., Van Velden, J., Siegert, J., Groenendijk, R., De Kogel, M., & Sincer, E. (2008). Hoe werken sectorfondsen?Ecorys.
  [Google Scholar]
 16. Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press.
  [Google Scholar]
 17. Eurostat. (2022). Total unemployment rate. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en
  [Google Scholar]
 18. Evers, G., Wilthagen, T., & Borghouts, I. (2004). Best practices in WW-preventie. OSA.
  [Google Scholar]
 19. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (z.d). https://werk.België.be/nl/themas/herstructurering/problematiek#toc_heading_4. Geraadpleegd op 03-05-2021.
 20. Forslund, A. (2019). Employment outcomes and policies in Sweden during recent decades Working Paper, No. 2019:15. Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU).
  [Google Scholar]
 21. Freese, C. & Borghouts, I. (2021). Inleiding: Inclusief HRM?. In B.Moens, P.Roskam, & V.van den Bosch (Reds.), Koers naar talent in overvloed: Inclusief HRM als kompas (pp. 24-27). Die Keure.
  [Google Scholar]
 22. Gilbert, N., & Specht, H. (1974). Dimensions of Social Welfare Policy. Prentice Hall.
  [Google Scholar]
 23. Government Communication (2021). A good work environment for the future – the Government’s work environment strategy 2021-2025. Skr. 2020/21:92. https://www.government.se/legal-documents/2021/03/skr.-20202192/
  [Google Scholar]
 24. Government Offices of Sweden (2020). Short-term layoffs – strengthened support in 2020 for short-time work schemes. Ministry of Enterprise and Innovation.
  [Google Scholar]
 25. Jongen, E., & Koning, P. (2020). Lessen voor de NOW. CPB.
  [Google Scholar]
 26. Organisation for Economic Co-operation and Development (2015). Back to Work. Sweden. Improving the re-employment prospects of displaced workers.
  [Google Scholar]
 27. Organisation for Economic Co-operation and Development (2019). Skills Strategy Flanders: Assessment and Recommendations. OECD Skills Studies.
  [Google Scholar]
 28. Organisation for Economic Co-operation and Development (2020). Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond.
  [Google Scholar]
 29. Pollet, I., & De Rick, K. (2017). Evaluatie van de interventie doorstart van de projectgroep Samenloopbaan. KU Leuven/HIVA.
  [Google Scholar]
 30. Schmid, G. (2015). Sharing Risks of Labour Market Transitions. British Journal of Industrial Relations, 53, 70-93.
  [Google Scholar]
 31. Scholiers, B., De Smet, R., Vansteenkiste, S., & Van Onacker, E. (2019). De 2020 doelstellingen behaald, maar kloof met EU blijft overeind. OverWerk. 29, 8-26.
  [Google Scholar]
 32. Sociaal-Economische Raad (2020). Leren en ontwikkelen en de bijdrage aan vanwerk-naar-werk. SER-kennisdocument.
  [Google Scholar]
 33. Sociaal-Economische Raad (2020). Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen.
  [Google Scholar]
 34. Sociaal-Economische Raad (2021). Zekerheid voor mensen, een wendbare econmie en herstel van de samenleving. Sociaal-economisch beleid 2021-2025, advies 21/8.
 35. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (2019). Iedereen aan boord. SERV-akkoord.
  [Google Scholar]
 36. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (2021). Lerend werken in Vlaanderen. Inkijk in anderhalf jaar hervormd opleidingsbeleid voor werknemers. SERV-advies.
  [Google Scholar]
 37. Statistiska centralbyrån / Statistics Sweden. (2018). Vuxnas deltagande I utbildning – personalutbildning och andra former av utbildning / Adult participation in education – staff training and other forms of training.
  [Google Scholar]
 38. Van Berkel, R., & Leisink, P. (2013). Both sides now: theoretical perspectives on the link between social and HR policies in promoting labour market participation. In P.Leisink, P.Boselie, M.van Bottenburg & D.Hosking (Reds.), Managing social issues. A public value perspective (pp. 143-161). Edward Elgar.
  [Google Scholar]
 39. Van der Meijden, A., & Van der Meer, M. (2014). Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek. Vierde meting van de Monitor O&O-fondsen. Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
  [Google Scholar]
 40. Van der Werff, S., Kans, K., Zwetsloot, J., Wagemakers, S., Tadema, J., & Heyma, A. (2019). De opbrengst van de sectorplannen; Eindevaluatie. SEO Economisch Onderzoek.
  [Google Scholar]
 41. Verschoor, J.K. (2022). Beyond organizational boundaries. HR policies and practices aiming to secure employment. Global Academic Press.
  [Google Scholar]
 42. Visscher, K., de Groot, M., van Eck, S., & van Gestel, N. & Borghouts-van de Pas, I. W. C. M., (2012). Evaluatie experiment van werk naar werk: eindrapportage. Cap Gemini Consulting.
  [Google Scholar]
 43. Walter, L. (2015). Mellan jobb. Omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige. Författarna och SNS Förlag.
  [Google Scholar]
 44. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. WRR-Rapport 102.
  [Google Scholar]
 45. Wilthagen, T., & Tros, F. (2004). The concept of ‘flexicurity’: A new approach to regulating employment and labour markets. Transfer: European Review of Labour and Research, 10, 166.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.1.006.BORG
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.1.006.BORG
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error