Werkende armen: Beleid en perspectief | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In Nederland zijn er ongeveer 200.000 werkende armen. Vooral zelfstandigen zonder personeel lopen risico om tot de werkende armen te behoren, omdat zij – in tegenstelling tot werkenden in loondienst – geen ondergrens hebben ten aanzien van hun loon. In dit artikel gaan we in op de vragen hoe omvangrijk de armoede in Nederland is en hoe de verdeling van armoederisico’s is, welke rol gemeenten en overheid bij de bestrijding van armoede spelen, wat de effecten van een verhoging van het minimumloon zijn en of de kabinetsambitie om de armoede onder kinderen in 2025 en de totale armoede in 2030 te halveren succes zal hebben.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.3.005.HOFF
2023-09-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bos, J., Warnaar, M., & Wieman, G. (2023). Sociaal minimum, minimumvoorbeeldbegrotingen. Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
  [Google Scholar]
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek & Sociaal en Cultureel Planbureau (2020). Emancipatiemonitor 2020.
  [Google Scholar]
 3. Centraal Planburau (2023). Koopkracht en armoede. In: Centraal Economisch Plan 2023.
  [Google Scholar]
 4. Commissie Regulering van Werk (2020). In wat voor land willen wij werken? [Eindrapport Commissie-Borstlap]. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 5. Geppert, C., & Muns, S. (2023). Verhoging van minimumloon en bijstand als wondermiddel voor welvaart en welbevinden van de lage inkomensgroep?Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 6. Hoff, S., Van Hulst, B., Wildeboer Schut, J.M., & Goderis, B. (2019). Armoede in kaart 2019. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 7. Hoff, S., Vrooman, C., Iedema, J., Boelhouwer, J., & Kullberg, J. (2021). Verschil in Nederland 2014-2020. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 8. Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity. Why having too little means so much. Times Books: Henry Holt and Company.
  [Google Scholar]
 9. Olsthoorn, M., Koot, P., & Hoff, S. (2020). Kansrijk armoedebeleid. Centraal Planbureau & Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 10. Olsthoorn, M., & Roeters, A. (2023). Kennisnotitie Arbeidsmarktkrapte. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 11. Tweede Kamer (2013-2014). Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkel andere wetten). Memorie van toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013/2014, 33801, nr. 3.
  [Google Scholar]
 12. Vrooman, C., Josten, E., Hoff, S., Putman, L., & Wildeboer Schut, J.M. (2018). Als werk weinig opbrengt. Werkende armen in 5 Europese landen en 20 Nederlandse gemeenten. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.3.005.HOFF
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error