Vindplaatsen verborgen armoede onder werkenden | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

De meeste verborgen arme huishoudens in Nederland ontvangen inkomen uit betaald werk. ‘Verborgen’ wil zeggen dat deze huishoudens niet bekend zijn bij de gemeente, omdat ze geen uitkeringsrelatie hebben. Een consortium van gemeenten, samenwerkingspartners en kennisinstellingen heeft de kenmerken van deze groep verborgen werkende armen in kaart gebracht en heeft onderzocht waarom zij onbekend zijn bij gemeenten. Hieruit komt naar voren dat zelfstandigen, werkenden met een vast contract, met meerdere banen, jongeren, vrouwen en hogeropgeleiden als ze arm zijn relatief vaak verborgen zijn voor gemeenten. Verder zien we dat een grote groep werkende armen niet aan de gemeente denkt als het om (inkomens)ondersteuning gaat, geven sommigen aan dat het gemeentelijk ondersteuningsaanbod niet aansluit op de behoeften, of dat de aanvraagprocedure niet aansluit bij wat zij kunnen aanleveren. Het onderzoek laat zien dat nieuwe vindplaatsen van verborgen werkende armen kunnen voortkomen uit het aanbieden van een nieuwe regeling, zoals de TOZO of de energietoeslag, bijvoorbeeld doordat het nieuwe aanbod beter aansluit bij de behoefte waar eerder aanbod dat niet deed. Door deze groepen proactief te benaderen, kan de relatie met deze groep burgers die door een nieuwe voorziening bekend raakt bij de gemeente, behouden blijven voor andere en toekomstige voorzieningen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.3.006.CUST
2023-09-01
2023-09-23
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Centraal Bureau voor de Statistiek (2021). Armoede en sociale uitsluiting 2021.
  [Google Scholar]
 2. Conen, W.S. (2023). Verborgen armoede in Nederland. Een kwantitatief onderzoek naar de omvang, kenmerken, locaties en dynamiek van verborgen armen [AIAS-HSI Working Paper 11]. AIAS-HSI.
  [Google Scholar]
 3. Conen, W.S., & De Beer, P. T. (2022). Kwaliteit van combinatiebanen: Nederlandse multijobbers in Europees perspectief. Tijdschrift voor HRM, 25(2), 43-58.
  [Google Scholar]
 4. Custers, A. (2023). Armoede in een rijk land. Academische Uitgeverij Eburon.
  [Google Scholar]
 5. Huijzer, A., Michon, L., Rijswijk, M., & Bosveld, W. (2015). Bekendheid en bereik minimaregelingen. Gemeente Amsterdam.
  [Google Scholar]
 6. Inspectie SZW. (2021). Niet-gebruik van de algemene bijstand. Een onderzoek naar de omvang, kenmerken, langdurigheid en aanpak. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 7. Keizer, M. (2018). Lezen ≠ Begrijpen. Onderzoek naar leesvaardigheid onder mensen met financiële problemen. Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 8. Madern, T., Jungmann, N., & Van Geuns, R. (2016). Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen. Stichting Lezen & Schrijven.
  [Google Scholar]
 9. Nibud. (2019). Geldzaken in de praktijk, 2018-2019.
  [Google Scholar]
 10. Nibud. (2023). Verborgen armoede op de werkvloer. Kwantitatief onderzoek onder werknemers en zzp’ers.
  [Google Scholar]
 11. Oomkens, R., Geuns, R. C., Jungmann, N., Van der Schors, A., Muda, J., Van der Meulen, B., Schiffelers, M.-J., & Kuiper, M. (2023). Knellende mechanismen. Het signaleren, agenderen en opvolgen van knellende mechanismen in de gemeenten Amsterdam, Almere en Utrecht. Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam & Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 12. SAM&. (2020). Altijd op een richeltje lopen. Verslag onderzoek werkende ouders onder de armoedegrens.
  [Google Scholar]
 13. Significant. (2023). Niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW.
  [Google Scholar]
 14. Tempelman, C., Houkes, A., & Prins, J. (2011). Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen. SEO Economisch Onderzoek.
  [Google Scholar]
 15. Tiemeijer, W. (2016). Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden. Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 16. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.3.006.CUST
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.3.006.CUST
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error