Het belang van ouderlijke arbeidsparticipatie voor schooluitkomsten | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

De vraag die in dit artikel centraal staat, is of in gezinnen met weinig inkomen het werken van ouders positief samenhangt met de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daartoe worden de scores op de Centrale Eindtoets (Cito) van groep 8 van de basisschool vergeleken tussen enerzijds kinderen waarbij bijstand op enig moment binnen de eerste 1000 dagen (conceptie tot tweede verjaardag) de belangrijkste inkomensbron van het huishouden is, en anderzijds kinderen van werkende ouder(s) met een inkomen op bijstandsniveau. In de analyse is eerst met regressieanalyse bepaald welke achtergrondkenmerken voor de vergelijking relevant zijn. Vervolgens zijn op basis van propensity score matching twee groepen (werkende armen versus bijstand) samengesteld, die vergelijkbaar zijn op relevante achtergrondkenmerken. De toetsresultaten laten zien dat kinderen van werkende armen op de Centrale Eindtoets (Cito) in groep 8 ruim 1,5 punten hoger scoren dan kinderen die aan het begin van hun leven opgroeien in gezinnen met bijstand. Er is reden om te vermoeden dat dit een onderschatting is van het werkelijke effect. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het effect van ouderlijke arbeidsparticipatie op hun leeruitkomsten dus positief.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.3.007.VEER
2023-09-01
2024-06-15
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bakker, B. F., Van Rooijen, J., & Van Toor, L. (2014). The system of social statistical datasets of Statistics Netherlands: An integral approach to the production of register-based social statistics. Statistical Journal of the IAOS, 30(4), 411-424. https://doi.org/10.3233/SJI-140803
  [Google Scholar]
 2. Baydar, N., Küntay, A. C., Yagmurlu, B., Aydemir, N., Cankaya, D., Göksen, F., & Cemalcilar, Z. (2014). “It takes a village” to support the vocabulary development of children with multiple risk factors. Developmental Psychology, 50(4), 1014-1025. https://doi.org/10.1037/a0034785
  [Google Scholar]
 3. Brooks-Gunn, J., Klebanov, P., Smith, J. R., & Lee, K. (2001). Effects of combining public assistance and employment on mothers and their young children. Women & Health, 32(3), 179-210. https://doi.org/10.1300/J013v32n03_02
  [Google Scholar]
 4. Claessens, A., Engel, M., & Curran, F. C. (2015). The effects of maternal depression on child outcomes during the first years of formal schooling. Early Childhood Research Quarterly, 32, 80-93. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.02.003
  [Google Scholar]
 5. Darling, P., & Corwith, S. (2018). Poverty, academic achievement, and giftedness: a literature review. Gifted Child Quarterly, 62(1), 37-55. https://doi.org/10.1177/0016986217738015
  [Google Scholar]
 6. Dickerson, A., & Popli, G. K. (2016). Persistent poverty and children’s cognitive development: evidence from the UK Millennium Cohort Study. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 179(2), 535-558. http://www.jstor.org/stable/43965555
  [Google Scholar]
 7. Fox, J., Han, W. J., Ruhm, C., & Waldfogel, J. (2013). Time for children: Trends in the employment Patterns of parents, 1967-2009. Demography, 50(1), 25-49. https://doi.org/10.1007/s13524-012-0138-4
  [Google Scholar]
 8. Froiland, J. M., Powell, D. R., & Diamond, K. E. (2014). Relations among neighborhood social networks, home literacy environments, and children’s expressive vocabulary in suburban at-risk families. School Psychology International, 35(4), 429-444. https://doi.org/10.1177/0143034313500415
  [Google Scholar]
 9. Gemeente Amsterdam (2023, 18februari). Bijstandsuitkering – regels, controle en boetes. https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B42A997C5-4FCA-4BC2-BF8A-95DFF6BE7121#case_%7B5D0D54B4-B4CC-499F-90D6-8DC45762F7C1%7D
  [Google Scholar]
 10. Gidding, K. (2022). Opgroeien in ongelijke omstandigheden. In CBS (Red.), Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2022 (pp. 35-53).
  [Google Scholar]
 11. Goldberg, W. A., Prause, J., Lucas-Thompson, R., & Himsel, A. (2008). Maternal employment and children’s achievement in context: a meta-analysis of four decades of research. Psychological Bulletin, 134(1), 77-108. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.1.77
  [Google Scholar]
 12. Het Juridisch Loket (2023, 18februari). Aan welke regels moet ik mij houden in de bijstand?https://www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen/werkloosheid-en-bijstand/regels-bijstand/
  [Google Scholar]
 13. Hill, K. L. (2011). Single mothers-how are they doing?. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 15(1), 1-146.
  [Google Scholar]
 14. Ho, D. E., Imai, K., King, G., & Stuart, E. A. (2011). MatchIt: Nonparametric preprocessing for parametric causal inference. Journal of Statistical Software, 42(8), 1-28. https://doi.org/10.18637/jss.v042.i08
  [Google Scholar]
 15. Holtkamp, F. R. (2020). Bijstandsgerechtigden, krijgen ze waardering of hebben ze te maken met stigmatisering? [Master’s thesis]. https://doi.org/20.500.12932/38446
  [Google Scholar]
 16. Ince, D. (2023, 18februari). Cijfers over eenoudergezinnen. NJI. https://www.nji.nl/cijfers/eenoudergezinnen#:~:text=Ten%20opzichte%20van%202010%20 groeien,voor%20de%20Statistiek%2C%202021)
  [Google Scholar]
 17. Kraft, M. A. (2020). Interpreting effect sizes of education interventions. Educational Researcher, 49(4), 241-253. https://doi.org/10.3102/0013189X20912798
  [Google Scholar]
 18. Lacour, M., & Tissington, L. D. (2011). The effects of poverty on academic achievement. Educational Research and Reviews, 6(7), 522-527. https://academicjournals.org/article/article1379765941_Lacour%20and%20Tissington.pdf
  [Google Scholar]
 19. Lanza, S. T., Moore, J. E., & Butera, N. M. (2013). Drawing causal inferences using propensity scores: a practical guide for community psychologists, American Journal of Community Psychology, 52(3-4), 380-392. https://doi.org/10.1007/s10464-013-9604-4
  [Google Scholar]
 20. Letourneau, N. L., Tramonte, L., & Douglas Williams, J. (2013). Maternal depression, family functioning and children’s longitudinal development. Journal of Pediatric Nursing, 28, 223-234. http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2012.07.014
  [Google Scholar]
 21. Martínez-Jiménez, M. (2023). Parental nonemployment in childhood and children’s health later in life. Economics and Human Biology, 49(101241), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2023.101241
  [Google Scholar]
 22. Modini, M., Joyce, S., Mykletun, A., Christensen, H., Bryant, R. A., Mitchell, P. B., & Harvey, S. B. (2016). The mental health benefits of employment: Results of a systematic meta-review. Australasian Psychiatry, 24(4), 331-336. https://doi.org/10.1177/10398562156185
  [Google Scholar]
 23. Najman, J. M., Hayatbakhsh, M. R., Heron, M. A., Bor, W., O’Callaghan, M. J., & Williams, G. M. (2009). The impact of episodic and chronic poverty on child cognitive development. The Journal of Pediatrics, 154(2), 284-289. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2008.08.052
  [Google Scholar]
 24. Notenboom, A., Fleur, D., Deschinger, M., & Van Koperen, L., (2023). SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2022. http://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2023/12/srg-h-uitstroom-fase-1-verslagjaar-2022
  [Google Scholar]
 25. Olszewski-Kubilius, P., & Corwith, S. (2018). Poverty, academic achievement, and giftedness: a literature review. Gifted Child Quarterly, 62(1), 37-55.https://doi.org/10.1177/0016986217738015
  [Google Scholar]
 26. Pauw, J., & Heijne, S. (2021). Scheefgroei [Tv-serie]. TVBV/BNNVARA.
  [Google Scholar]
 27. PO-raad (2017). Moet deze leerling een eindtoets maken?. https://www.vanponaarvo.nl/wp-content/uploads/2017/11/infographic-70-75-002.jpg
 28. R Core Team. (2022). R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. http://www.R-project.org/
 29. Rabiner, D. L., Murray, D. W., Schmid, L., & Malone, P. S. (2004). An exploration of the relationship between ethnicity, attention problems, and academic achievement. School Psychology Review, 33(4), 498-509. https://doi.org/10.1080/02796015.2004.12086264
  [Google Scholar]
 30. Rijksoverheid (2023a, 19februari). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
  [Google Scholar]
 31. Rijksoverheid (2023b, 19februari). Participatiewet. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
  [Google Scholar]
 32. Rijksoverheid (2023c, 19februari). Welke inkomsten worden van mijn bijstandsuitkering afgetrokken?https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/welke-inkomsten-bijstand-afgetrokken
  [Google Scholar]
 33. Roseboom, T. (2018). De eerste 1000 dagen: het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. De Tijdstroom.
  [Google Scholar]
 34. Scheele, A. F., Leseman, P. P., & Mayo, A. Y. (2010). The home language environment of monolingual and bilingual children and their language proficiency. Applied Psycholinguistics, 31(1), 117-140. https://doi.org/10.1017/S0142716409990191
  [Google Scholar]
 35. Schimmelpenninck, S. (2022). Sander en de kloof. [Tv-programma]. CCCP.
  [Google Scholar]
 36. Schouten, C. J. (2022, 28november). Stand van zaken Participatiewet in balans [Kamerbrief]. https://open.overheid.nl/documenten/ronl-ef36b4303b634a-71871d63e79a217286f836dffc/pdf
  [Google Scholar]
 37. Shadish, W. R., & Steiner, P. M. (2010). A primer on propensity score analysis. Newborn and Infant Nursing Reviews, 10(1), 19-26. https://doi.org/10.1053/j.nainr.2009.12.010
  [Google Scholar]
 38. Sheldon, S. B. (2002). Parents’ social networks and beliefs as predictors of parent involvement. The Elementary School Journal, 102(4), 301-316. https://doi.org/10.1086/499705
  [Google Scholar]
 39. Slomian, J., Honvo, G., Emonts, P., Reginster, J. Y., & Bruyère, O. (2019). Consequences of maternal postpartum depression: A systematic review of maternal and infant outcomes. Women’s Health, 15, 1745506519844044. https://doi.org/10.1177/1745506519844044
  [Google Scholar]
 40. Spencer, R. A., & Komro, K. A. (2017). Family economic security policies and child and family health. Clinical Child and Family Psychology Review, 20(1), 45-63. https://doi.org/10.1007/s10567-017-0225-6
  [Google Scholar]
 41. Sylbing, S., & Gould, E. (2020). Klassen. [Tv-programma]. Stichting Een van de jongens.
  [Google Scholar]
 42. Van Echtelt, P., Sadiraj, K., Hoff, S., Muns, S., Karpinska, K., Das, D., & Versantvoort, M. (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 43. Victora, C. G., Hartwig, F. P., Vidaletti, L. P., Martorell, R., Osmond, C., Richter, L. M., … Black, R. E. (2022). Effects of early-life poverty on health and human capital in children and adolescents: analyses of national surveys and birth cohort studies in LMICs. The Lancet, 399(10336), 1741-1752. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02716-1
  [Google Scholar]
 44. Vrooman, C., Boelhouwer, J., Iedema, J., & Van der Torre, A. (2023). Eigentijdse Ongelijkheid. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). https://repository.scp.nl/handle/publications/1361
  [Google Scholar]
 45. Wang, J. S. H. (2015). TANF coverage, state TANF requirement stringencies, and child well-being. Children and Youth Services Review, 53, 121-129. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.03.028
  [Google Scholar]
 46. Wong, H. S., & Edwards, P. (2013). Nature or nurture: a systematic review of the effect of socio-economic status on the developmental and cognitive outcomes of children born preterm. Maternal and Child Health Journal, 17(9), 1689-1700. https://doi.org/10.1007/s10995-012-1183-8
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.3.007.VEER
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.3.007.VEER
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error