Financiële kwetsbaarheid van flexwerkers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Flexibele werknemers en zzp’ers zijn in vergelijking met vaste werknemers vaker niet economisch zelfstandig en maken vaker deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage- inkomensgrens. Deze verschillen tussen flexwerkers en vaste werknemers zijn niet volledig terug te voeren tot persoons- of baankenmerken van flexwerkers. Ook als er gecontroleerd wordt voor persoonskenmerken als leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en baankenmerken zoals bedrijfstak en arbeidsduur, zijn flexwerkers vaker niet economisch zelfstandig en lopen zij meer risico op armoede dan vaste werknemers. Er zijn verschillen tussen flexwerkers. Zzp’ers en oproepkrachten maken vaker deel uit van een huishouden met een laag inkomen dan tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract of met een tijdelijk contract voor langer dan een jaar.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.3.008.KOST
2023-09-01
2024-06-25
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Berg, van den, M. (2017). Voorbij flex – hoe onzeker werk kwetsbaar maakt. Gevonden op: www.socialevraagstukken.nl/column/voorbij-flex-hoe-onzeker-werk-kwetsbaar-maakt/
  [Google Scholar]
 2. Brakel, van den, M., Kösters, L. (2016). Inkomenspositie van flexwerkers, Sociaaleconomische Trends, 2016(09).
  [Google Scholar]
 3. CBS StatLine (2023a). Arbeidsdeelname; kerncijfers. Geraadpleegd op 25mei2023, https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85264NED/table?dl=9070B
 4. CBS StatLine (2023b). Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen. Geraadpleegd op 30juni2023, https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85277NED/table?dl=90752
 5. CBS StatLine (2023c). Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken. Geraadpleegd op: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84466NED/table?dl=91020
 6. Centraal Bureau voor de Statistiek (2021). Armoede en sociale uitsluiting 2021.
  [Google Scholar]
 7. federatie Nederlandse Vakbeweging (2019). Te weinig mensen profiteren van gunstige arbeidsmarkt. Gevonden op: www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2019/11/weinig-mensen-profiteren-van-gunstige-arbeidsmarkt
 8. Smits, W., De Vries, J., & Gringhuis, G. (2021). Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019.
  [Google Scholar]
 9. Wie zijn ze, waar werken ze en hoe is hun werk- en inkomenszekerheid?. Statistische trends. Geraadpleegd op 31mei2023, https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/profiel-van-flexwerkers-in-nederland-2003-2019
  [Google Scholar]
 10. Sociaal en Cultureel Planbureau (2020). Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen corona maatregelen. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.3.008.KOST
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.3.008.KOST
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error