Betekenisvol werk en kwaliteit van arbeid | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39, Issue 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Deze studie verkent de verschillen in het ervaren van betekenisvol werk tussen werkenden in (semi)publieke en private bedrijfstakken op de Nederlandse arbeidsmarkt en de samenhang met de kwaliteit van arbeid. Dit is gedaan via regressieanalyse op vier dimensies van betekenisvol werk (Lips-Wiersma & Morris, 2011) op basis van data van 2.202 respondenten. De uitkomsten laten zien dat het ervaren van betekenisvol werk langs deze dimensies niet is voorbehouden aan de bedrijfstakken in de publieke sector. De verschillen in ervaren betekenisvol werk tussen de bedrijfstakken zijn klein en verdwijnen grotendeels wanneer rekening wordt gehouden met de kwaliteit van arbeid en kenmerken op organisatie-, baan- en persoonsniveau. De belangrijkste voorspeller van betekenisvol werk is de tevredenheid met de arbeidsverhoudingen, en in iets mindere mate de tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden. Daarmee laten de resultaten zien dat de inhoud van het begrip ‘betekenisvol werk’ in belangrijke mate overlap vertoont met de kwaliteit van de arbeid. Goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsverhoudingen met collega’s en leidinggevenden, feedback krijgen, duidelijkheid in het werk, afwisseling en uitdaging in het werk zijn belangrijke aanjagers voor het ervaren van betekenisvol werk.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.4.002.AA
2023-12-01
2024-05-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/39/4/TVA2023.4.002.AA.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2023.4.002.AA&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Albrecht, S.L. (2013). Work engagement and the positive power of meaningful work. In A. B.Bakker (Red.), Advances in positive organizational psychology (pp. 237-260). Emerald Group Publishing Limited.
  [Google Scholar]
 2. Albrecht, S. L., Green, C. R., & Marty, A. (2021). Meaningful work, job resources, and employee engagement. Sustainability, 13(7), 4045.
  [Google Scholar]
 3. Allan, B. A., Batz-Barbarich, C., Sterling, H. M., & Tay, L. (2019). Outcomes of meaningful work: A meta-analysis. Journal of Management Studies, 56(3), 500-528.
  [Google Scholar]
 4. Allan, B. A., Tay, L., & Sterling, H. M. (2017). Construction and validation of the Subjective Underemployment Scales (SUS). Journal of Vocational Behavior, 99, 93-106.
  [Google Scholar]
 5. Andrulli, R., & Gerards, R. (2023). How new ways of working during COVID-19 affect employee well-being via technostress, need for recovery, and work engagement. Computers in Human Behavior, 139, 107560.
  [Google Scholar]
 6. Both-Nwabuwe, J. M. C. (2020). Betekenisvol werk en zelforganiserende teams in de gezondheidszorg: een kwalitatief onderzoek naar de werkbeleving van zorgmedewerkers. Gedrag en Organisatie, 33(2), 116-137.
  [Google Scholar]
 7. Both-Nwabuwe, J. M. C., Dijkstra, M. T. M., & Beersma, B. (2017). Sweeping the floor or putting a man on the moon: How to define and measure meaningful work. Frontiers in Psychology, 8, 1-14.
  [Google Scholar]
 8. Centraal Bureau voor de Statistiek (2023). Spanning op de arbeidsmarkt. Dashboard arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 18oktober2023, van https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/spanning-op-de-arbeidsmarkt
  [Google Scholar]
 9. Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) (2020). In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. Geraadpleegd op 1november2023, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wij-werken
  [Google Scholar]
 10. De Beer, P. T., & Conen, W. S. (2022). De waarde van werk in Nederland: resultaten van de Waarde van Werk Monitor 2021. AIAS-HSI.
  [Google Scholar]
 11. De Prins, P., Stuer, D., & De Vos, A. (2018). Blue, white of grey collars. Hoe diep is het water wanneer het gaat om zinvol werk?Tijdschrift voor HRM, 21(4), 56-72.
  [Google Scholar]
 12. Dekker, F. (2018). In Nederland heeft bijna niemand een bullshit job. ESB, 103(4759), 124-125.
  [Google Scholar]
 13. Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 6(3), 499-512.
  [Google Scholar]
 14. Dirven, H. J., & Gielen, W. (2022). Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg. CBS. Geraadpleegd op 16november2023, van https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/werkdruk-en-arbeidstevredenheid-in-dezorg?onepage=true
  [Google Scholar]
 15. Duffy, R. D., Allan, B. A., England, J. W., Blustein, D. L., Autin, K. L., Douglas, R. P., & Santos, E. J. (2017). The development and initial validation of the Decent Work Scale. Journal of Counseling Psychology, 64(2), 206-221.
  [Google Scholar]
 16. Dur, R., & Van Lent, M. (2018). Socially useless jobs. Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2018-034/VII.
  [Google Scholar]
 17. Hummel, L., Hooftman, W., & Schelvis, R. (2019). Werkdruk in het onderwijs. TNO.
  [Google Scholar]
 18. Hackman. J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational Behaviour and Human Performance, 16(2), 250-279.
  [Google Scholar]
 19. Hulshof, I. L., Demerouti, E., & Le Blanc, P. M. (2019). Day-level job crafting and service-oriented task performance. The mediating role of meaningful work and work engagement. Career Development International, 25(4), 355-371.
  [Google Scholar]
 20. Humphrey, S. E., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. (2007). Integrating motivational, social, and contextual work design features: A meta-analytic summary and theoretical extension of the work design literature. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1332-1356.
  [Google Scholar]
 21. Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285-308.
  [Google Scholar]
 22. Lips-Wiersma, M., & Morris, L. (2011). The map of meaning. A guide to sustaining our humanity in the world of work. Routledge.
  [Google Scholar]
 23. Lips-Wiersma, M., & Wright, S. (2012). Measuring the meaning of meaningful work: Development and validation of the comprehensive meaningful work scale (CMWS). Group & Organization Management, 37(5), 655-685.
  [Google Scholar]
 24. Lips-Wiersma, M., Wright, S., & Dik, B. (2016). Meaningful work: differences among blue-, pink-, and white-collar occupations. Career Development International, 21(5), 534-551.
  [Google Scholar]
 25. Luijkx, R., Jónsdottir, G. A., Gummer, T., Ernst Stähli, M., Frederiksen, M., Ketola, K., Reeskens, T., Brislinger, E., Christmann, P., Gunnarsson, S. Þ., Bragi Hjaltason, Á., Joye, D., Lomazzi, V., Maineri, A. M., Milbert, P., Ochsner, M., Pollien, A., Spain, M., Solanes, I., … Wolf, C. (2021). The European Values Study 2017: On the way to the future using mixed-modes. European Sociological Review, 37(2), 330-347.
  [Google Scholar]
 26. Lysova, E. I., Allan, B. A., Dik, B. J., Duffy, R. D., & Steger, M.F. (2019). Fostering meaningful work in organizations: A multi-level review and integration. Journal of Vocational Behavior, 110, 374-389.
  [Google Scholar]
 27. Malfait, D., & Notelaers, G. (2001). Hoofdstuk 19: Aspecten van kwaliteit van de arbeid. In K.Geurts, C.Vermandere, & P.Van der Hallen (Reds.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarreeks 2001 (pp. 187-196). Garant Uitgevers n.v..
  [Google Scholar]
 28. Maineri, A. M., & Van Mol, C. (2021). An experimental study on the impact of contact design on web survey participation. Social Science Computer Review, 40(5), 1203-1222.
  [Google Scholar]
 29. May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 11-37.
  [Google Scholar]
 30. Peijen, R., & Gerards, R. (2023). Thuiswerken en burn-outklachten: De rol van autonomie, werkdruk en leidinggevenden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 39(2), 193-218.
  [Google Scholar]
 31. Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The motivational basis of public service. Public Administration Review, 50(3), 367-373.
  [Google Scholar]
 32. Rautenbach, C., & Rohtmann, S. (2017). Antecedents of flourishing at work in a fast-moving consumer goods company. Journal of Psychology in Africa, 27(3), 227-234.
  [Google Scholar]
 33. Sociaal-Economische Raad (2023). Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk. Oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarktkrapte.
  [Google Scholar]
 34. Steijn, B. (2006). Over ambtenaren en hun arbeidsmotivatie. Bestuurswetenschappen, 60(6), 444-466.
  [Google Scholar]
 35. Steijn, B., & Leisink, P. (2009). Gemotiveerd voor de publieke zaak? Public Service Motivation in Nederland. Bestuurswetenschappen, 63(1), 10-28.
  [Google Scholar]
 36. Taris, T. W., & Schreurs, P. J. G. (2009). Explaining worker strain and learning: How important are emotional job demands?Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 22(3), 245-262.
  [Google Scholar]
 37. Van der Aa, R., Van den Berg, D., Van den Berg, D., & Kools, M. (2020). Samenwerken aan betekenisvol werk. Verkenning naar wat werk betekenisvol maakt in de publieke sector. CAOP.
  [Google Scholar]
 38. Van der Aa.R., & Van Rijn, M. (ter perse). De ervaring en het nut van betekenisvol werk. Een vergelijking van publieke en private sectoren. CAOP.
  [Google Scholar]
 39. Van der Parre, P. (1996). Zonder arbeid geen zegen, kwaliteit van de arbeid, arbeidsoriëntaties, arbeidssatisfactie en het zoekgedrag op de arbeidsmarkt [Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam]. Eburon.
  [Google Scholar]
 40. Van Hoogtegem, G., van Amelsvoort, P., van Beek, G., & Huys, R. (2008). Anders organiseren en beter werken. Handboek sociale innovatie en verandermanagement. Acco.
  [Google Scholar]
 41. Van Veldhoven, M., Prins, J., Van der Laken, P., & Dijkstra, L. (2014). VBBA2.0. Update van de standaard voor vragenlijstonderzoek naar werk, welbevinden en prestaties. SKB.
  [Google Scholar]
 42. Versantvoort, M. (2022). Zin verzoet de arbeid. Over arbeid en zingeving in een paradoxale samenleving [Oratie, Protestantse Theologische Universiteit]. Protestantse Theologische Universiteit/SCP.
  [Google Scholar]
 43. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.
  [Google Scholar]
 44. Wiezer, N., Schelvis, R., Van Zwieten, M., Kraan, K.Van der Klauw, M., Houtman, I., Kwantes, J. H., & Bakhuys Roozeboom, M. (2012). Werkdruk. TNO.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.4.002.AA
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.4.002.AA
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error