Benut regionaal talent met Technohubs Inclusieve Technologie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

De inzet van inclusieve technologie (bijvoorbeeld beroepenoriëntatie via VR-brillen of een cognitief-supportsysteem voor inpaktaken), biedt werkperspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kan dit het leven van werkenden plezieriger maken en maakt dit het werk beter vol te houden.

In zogeheten regionale Technohubs Inclusieve Technologie (TINT’s) werken werkgevers, onderwijs- en kennisinstellingen (mbo/hbo), techniekaanbieders en regionale sociaal ontwikkelbedrijven samen om inclusieve technologie te ontwikkelen, toe te passen en kennis daarover te delen. In dit essay stellen de auteurs dat deze regionale samenwerkingen in een TINT essentieel zijn om met de inzet van technologie onderbenutting op de arbeidsmarkt tegen te gaan en inclusie en zinvol werk voor meer mensen mogelijk te maken.

Na een inleiding wordt via twee praktijkcasussen getoond hoe een TINT bijdraagt aan inclusie en dat juist door de multidisciplinaire samenstelling en de samenwerking in ecosystemen, regionale sterktes worden benut. Ook blijkt hieruit de waarde van de TINT voor individuele medewerkers en hun verbeterde toegang tot werk. De resultaten zijn positief, maar vervolgacties zijn nodig om meer vruchten te plukken van inclusieve technologie.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.2.005.KRUI
2024-06-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/40/2/TVA2024.2.005.KRUI.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2024.2.005.KRUI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Berven, H. M., & Blanck, P. D. (1999). Assistive technology patenting trends and the Americans with Disabilities Act. Behavioral sciences & the law, 17(1), 47-71.
  [Google Scholar]
 2. Blanck, P. D. (1994). Celebrating communications technology for everyone. Federal Communications Law Journal, 47, 185-191.
  [Google Scholar]
 3. Bleeker, Y., Gorter, M., & Korf, W. (2023, 8september). Evaluatie GWV: Eindrapport (publicatienr. 22032). Regioplan Beleidsonderzoek.
  [Google Scholar]
 4. Camps, M. (2022, 6oktober). Column: Regionale Werkcentra als oplossing voor de krapte. UWV. Geraadpleegd op 22april2024 van https://www.uwv.nl/nl/achtergrond/column-regionale-werkcentra-als-oplossing-voor-de-krapte#
  [Google Scholar]
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023). Arbeidsmarktdashboard. Samenstelling beroepsbevolking, 1e kwartaal 2023, seizoengecorrigeerd. Geraadpleegd op 27juli2023, van https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-beroepsbevolking
  [Google Scholar]
 6. Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI). (z.d.). Pilots 2021. CTI. Geraadpleegd op 27juli2023, van https://www.technologievoorinclusie.nl/pilots-2021.html
  [Google Scholar]
 7. Commissie Regulering van Werk. (2020). In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 8. De Looze, M., Wilschut, E., Könemann, R., Kranenborg, K., & de Boer, H. (2023). Cognitive Support Technology for People with Intellectual Disabilities: Factors for Successful Implementation. Social Sciences, 12(11), 622.
  [Google Scholar]
 9. Gijsbers, G., Sanders, J., & De Looze, M. (2016). De toekomst van werk: technologische ontwikkeling en het belang van duurzame inzetbaarheid [whitepaper]. TNO.
  [Google Scholar]
 10. Hoeberichts, K., Roke, Y., Niks, I., & Van Harten, P. N. (2023). Use of a mHealth Mobile Application to Reduce Stress in Adults with Autism: a Pre-Post Pilot Study of the Stress Autism Mate (SAM). Advances in Neurodevelopmental Disorders, 7(2), 268-276.
  [Google Scholar]
 11. Hosseini, Z., Nyholm, S., Le Blanc, P., Preenen, P. T. Y., & Demerouti, E. (2023). Assessing the artificially intelligent workplace: An ethical framework for evaluating experimental technologies in workplace settings. AI and Ethics, 1-13.
  [Google Scholar]
 12. Hulsegge, G., Van der Torre, W., Verbiest, S., & Oeij, P. (2022). De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van de arbeid: Hoe verandert het werk van een elektro-en onderhoudsmonteur?Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 38(2), 169-191.
  [Google Scholar]
 13. Kamerstukken II, 36410-XV, nr. 28. (2023, 12oktober). Geraadpleegd op 9januari2024, van https://www.openkamer.org/kamerstuk/36410-XV/28/
 14. Katapult. (2020, 4maart). Fasemodel publiek privaat samenwerken in het beroepsonderwijs (update 2020). Geraadpleegd op 3april2024, van https://www.wijzijnkatapult.nl/fasemodel-en-typologieen-van-publiek-private-samenwerking/
  [Google Scholar]
 15. Knelange, L., Wachter, M., Bennenbroek, F., Bindels, A., Van Ravenswaaij, H., Berenschot, L., Spit, W., KorverD., & Horling, C. (2023, november). Eindrapport evaluatie pilots inclusieve technologie 2021-2023 [rapport in opdracht van UWV]. ZINZIZ & Ecorys.
  [Google Scholar]
 16. Lanser, J., Hulsegge, G., Gommers, M., Wesseling, R., Neerincx, M., & Hazelzet, A. (2021). Het ervaren van beroepen in Virtual Reality: Een verkennend onderzoek naar ervaringen en effecten op attitude, eigen effectiviteit en intentie tot het zoeken naar een baan. Weener XL, gemeente ’s-Hertogenbosch & TNO.
  [Google Scholar]
 17. Modini, M., Joyce, S., Mykletun, A., Christensen, H., Bryant, R. A., Mitchell, P. B., & Harvey, S. B. (2016). The mental health benefits of employment: Results of a systematic meta-review. Australasian Psychiatry, 24(4), 331-336.
  [Google Scholar]
 18. Moser, I. (2006). Disability and the promises of technology: Technology, subjectivity and embodiment within an order of the normal. Information, Communication & Society, 9(3), 373-395.
  [Google Scholar]
 19. Preenen, P. T. Y., Van den Tooren, M., Waalkens, J., Rietveld, J., Hiemstra, D., Schipper, T., Vos, M., Hofstra, N., Tillie, C., & Mennens, K. (2021). Van taal naar tool: onderbouwd samenwerken via Learning Communities in de Logistiek. Logistiek+, nr. 12, 92-99.
  [Google Scholar]
 20. Stoffers, J. (2023). Employability in de context van een innovatieve en lerende regio. Gedrag & Organisatie, 36(3), 235-255.
  [Google Scholar]
 21. Van Echtelt, P., Sadiraj, K., Hoff, S., Muns, S., Karpinska, K., Das, D., & Versantvoort, M. (met Putman, L.). (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 22. Van Est, R., Van Keulen, I., Kool, L., Van Waes, A. H. M., Brom, F., Van der Zee, F., & Schot, J. (2015). Werken aan de robotsamenleving: Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid. Rathenau Instituut.
  [Google Scholar]
 23. Waddell, G., & Burton, A. K. (2006). Is Work Good for Your Health and Well-being?The Stationery Office.
  [Google Scholar]
 24. Wilschut, E., & Könemann, R. (2023). CTI pilot: inclusieve technologie in de mondzorg. Consortium MidZuid, MondzorgPlus & TNO.
  [Google Scholar]
 25. Wilthagen, T., & Stolp, M. (2021). De arbeidsmarkttransitie: Naar meer waarde en meer werk. NSvP.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.2.005.KRUI
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2024.2.005.KRUI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error