Waar zit nog onbenut arbeidspotentieel in Nederland? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In de discussie over de huidige krappe arbeidsmarkt wordt verwachtingsvol verwezen naar het zogenaamde ‘onbenut arbeidspotentieel’. In dit artikel onderzoeken we twee vormen van onderbenutting: kwantitatieve onderbenutting (minder dan 36 uur per week werken) en kwalitatieve onderbenutting (meer kennis en vaardigheden hebben dan nodig voor het werk). Aan de hand van twee grote datasets – de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en het Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI) – laten we zien dat ongeveer de helft van de werknemers in deeltijd werkt , met grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Kwalitatieve onderbenutting is over de verschillende groepen heen relatief stabiel bij 30% en is het meest aanwezig bij werknemers met minder complexe beroepen. We laten verder zien dat de wens om meer uren te willen werken vaak niet daadwerkelijk in meer werkuren resulteert. Slechts 30% van de mensen die meer wil werken, werkt een jaar later ook daadwerkelijk meer uren. We concluderen dat er weinig te verwachten valt van meer uren uit deeltijders halen en dat het focussen op het verminderen van kwalitatieve onderbenutting zinvol lijkt.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.2.004.THIE
2024-06-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/40/2/TVA2024.2.004.THIE.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2024.2.004.THIE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Beham, B., Drobnič, S., Präg, P., Baierl, A., & Eckner, J. (2019). Part-Time Work and Gender Inequality in Europe: A Comparative Analysis of Satisfaction with Work-Life Balance. European Societies, 21(3), 378-402.
  [Google Scholar]
 2. Bokern, P., & Souren, M. (2024). Kenmerken van het onbenut arbeidspotentieel: Onderwijs, arbeidsvoorwaarden en gezondheid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 40(2), 163-174.
  [Google Scholar]
 3. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023). Onbenut arbeidspotentieel. Geraadpleegd op 5april2024, van https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/onbenut-arbeidspotentieel
  [Google Scholar]
 4. Dekker, R., Van den Bossche, S. N. J., Bongers, P. M., & Van Genabeek, J. A. G. M. (2021). Skills gevraagd! Met skills innoveren naar een toekomstbestendige inclusieve arbeidsmarkt. TNO.
  [Google Scholar]
 5. Dunn, M. (2019). Who chooses part-time work and why?Monthly Labor Review, U.S. Bureau of Labor Statistics, Verenigde Staten. https://doi.org/10.21916/mlr.2018.8
  [Google Scholar]
 6. Eurostat. (2023). Main reason for part-time employment. Distributions by sex and age (%) [dataset]. https://doi.org/10.2908/LFSA_EPGAR
  [Google Scholar]
 7. Madigan, D. J., & Kim, L. E. (2021). Towards an Understanding of Teacher Attrition: A Meta-Analysis of Burnout, Job Satisfaction, and Teachers’ Intentions to Quit. Teaching and Teacher Education105, 103425.
  [Google Scholar]
 8. Ruotsalainen, J. H., Verbeek, J. H., Mariné, A., & Serra, C. (2015). Preventing occupational stress in healthcare workers. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.cd002892.pub5
  [Google Scholar]
 9. Stichting Het Potentieel Pakken (2020). Het potentieel pakken in de zorg. De kansen rondom grotere deeltijdbanen.
  [Google Scholar]
 10. Stichting Het Potentieel Pakken (2023). Urenuitbreiding in het primair onderwijs kansen, belemmeringen en aanpak: eindrapport pilot.
  [Google Scholar]
 11. Tweede Kamer. (2022). Debat over de krapte op de arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 5april2024, van https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-de-krapte-op-de-arbeidsmarkt
  [Google Scholar]
 12. Van den Heuvel, S. G., Fernandez Beiro, L., & Van Dam, L. M. C. (2023). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 – Resultaten in Vogelvlucht. TNO & CBS. Geraadpleegd op 5april2024, van https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/onderzoeken/nea/
  [Google Scholar]
 13. Van den Heuvel, S., Koopmans, L., & De Vroome, E. M. M. (2022). Methodologisch rapport CODI 2021. TNO. Geraadpleegd op 5april2024, van https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/onderzoeken/codi/
  [Google Scholar]
 14. Velciu, M. (2017). Job mismatch-effects on work productivity. SEA-Practical Application of Science, 5(15), 395-398.
  [Google Scholar]
 15. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. (2020). Wie wil er meer werken, en wie minder? Een inventarisatie. Geraadpleegd op 5april2024, van https://www.werk.nl/imagesdxa/wie-wil-er-meer-werken-en-wie-minder-maart2020_tcm95-425878.pdf
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.2.004.THIE
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2024.2.004.THIE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error