Mbo’ers: Eerste stappen op de arbeidsmarkt en verdere loopbaan | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Deze bijdrage bekijkt voor mbo-schoolverlaters de samenhang tussen onderbenutting bij intrede op de arbeidsmarkt en de arbeidsloopbaan in de jaren daarna. Mbo’ers die bij intrede geen werk hebben, zitten ook in de jaren daarna het vaakst zonder werk. Bovendien is de baanzekerheid 5 jaar na schoolverlaten – in termen van een vast dienstverband – voor hen het minst groot. Maar ook mbo-schoolverlaters die starten in een baan onder hun niveau en/of een baan die niet aansluit bij gevolgde opleidingsrichting hebben na 5 jaar minder vaak (vast) werk in vergelijking met degenen die zijn gestart in een baan die wel volledig aansloot qua niveau en richting. Er zijn wat dit betreft echter wel verschillen tussen de bol en de bbl. Bij de bbl is er vooral sprake van een sterke samenhang tussen het hebben van werk bij arbeidsmarktintrede en het aantal maanden zonder werk in de jaren daarna. Bij de bol zien we vooral een sterke samenhang tussen de mate van onderbenutting en de kans op een flexibele baan 5 jaar na schoolverlaten.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.2.008.SMIT
2024-06-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/40/2/TVA2024.2.008.SMIT.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2024.2.008.SMIT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Becker, G. S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 2. Breen, R., Karlson, K.B., & Holm, A. (2018). Interpreting and Understanding Logits, Probits, and Other Nonlinear Probability Models. Annual Review of Sociology, 44, 39-54.
  [Google Scholar]
 3. Centraal Bureau voor de Statistiek. (z.d.). SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016. Geraadpleegd op 27februari2024, van https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/svo2016-schoolverlatersonderzoek-2016.
  [Google Scholar]
 4. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2021). Aanvullende onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek. www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/aanvullende-onderzoeksbeschrijving-inkomensstatistiek
  [Google Scholar]
 5. De Vries, R., Pleijers, A., & Hartgers, M. (2019). Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt (Statistische Trends). CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2019/mbo-schoolverlaters-vanuit-de-bbl-op-de-arbeidsmarkt
  [Google Scholar]
 6. Fouarge, D. (2009). Effecten van crisis voor schoolverlaters. ESB, 94(4568), 554-556.
  [Google Scholar]
 7. Groot, W., & Maassen van de Brink, H. (2000). Overeducation in the labour market. A meta analysis. Economics of Education Review, 19(2), 149-158.
  [Google Scholar]
 8. Lombardo, R., De Luca, G., & Passarelli, G. (2012). Field of study and transition into a stable job: the case of a university in southern Italy. International Journal of Economics and Finance, 4(2), 69-84.
  [Google Scholar]
 9. Mulder, J., & Westerhuis, A. (2022). Doorstroom en aansluiting binnen het mbo. Onderwijskennis.nl (NRO). Geraadpleegd op 27februari2024, van https://www.onderwijskennis.nl/node/1585
  [Google Scholar]
 10. Van den Berge, W., Vlasblom, J. D., Ebregt, J., Putman, L., Zweerink, J., & De Graaf-Zijl, M. (2018). Verdringing op de arbeidsmarkt: Beschrijving en beleving. Centraal Planbureau & Sociaal Cultureel Planbureau. https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-SCP-Boek-31-Verdringing-op-de-arbeidsmarkt.pdf
  [Google Scholar]
 11. Van der Mooren, F., & De Vries, R. (2022). Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze? (Statistische Trends). CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/steeds-meer-hoogopgeleiden-in-nederland-wat-voor-beroep-hebben-ze.
  [Google Scholar]
 12. Van Ours, J. (2009, 24november). Jeugdwerkloosheid in barre tijden. Me Judice. https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/jeugdwerkloosheid-in-barre-tijden
  [Google Scholar]
 13. Van der Velden, R., Bijlsma, I., Fregin, M.-C., & Levels, M. (2023). Are general skills important for vocationally educated?Acta Sociologica. https://doi.org/10.1177/00016993231219135
  [Google Scholar]
 14. Wolbers, M. (2014). Een verloren generatie van jongeren op de arbeidsmarkt?Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30(2), 103-119.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.2.008.SMIT
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2024.2.008.SMIT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error