Hoe kunnen we on(der)benut arbeidspotentieel aanpakken? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In dit essay worden aangrijpingspunten besproken om kwantitatieve en kwalitatieve onderbenutting van de (potentiële) beroepsbevolking aan te pakken. Denk hierbij aan de mogelijkheid van (een beperkte groep) deeltijd­werkenden om meer uren te werken, meer aandacht voor een inclusieve en skillsgerichte arbeidsmarkt, en het beter benutten van talenten van werkenden door het verbeteren van de leer- en ontwikkelcultuur in organisaties. De discussie over arbeidsmarktkrapte moet niet een discussie zijn over meer uren werken, maar over hoe we het beschikbare potentieel het beste kunnen benutten. En hoe dat bijdraagt aan waarde voor de samenleving in termen van brede welvaart. Dat vraagt van werkgevers én werkenden dat ze bewust nadenken over hoe kennis, vaardigheden en talenten het beste ingezet kunnen worden. Maar het vraagt ook om een overheid en maatschappij die arbeidspotentieel als een inherent ‘schaarse’ bron zien die bewust ingezet moet worden op plekken waar dit het meest nuttig is.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.2.009.KOOP
2024-06-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/40/2/TVA2024.2.009.KOOP.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2024.2.009.KOOP&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aarts, D. (2023). Bijbaan op school: ‘Zo zien studenten hoe leuk onderwijs is’. Universiteit Leiden. Geraadpleegd op 16april2024, van https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2023/07/bijbaan-op-school-zo-zien-studenten-hoe-leuk-onderwijs-is
  [Google Scholar]
 2. BMWK (Bundesministerium Für Wirtschaft Und Klimaschutz). (2024). Erfolgsmodell duale Ausbildung. Geraadpleegd op 16april2024, van https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/ausbildung-und-beruf.html
  [Google Scholar]
 3. Bokern, P., & Souren, M. (2024). Kenmerken van het onbenut arbeidspotentieel: Onderwijs, arbeidsvoorwaarden en gezondheid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 40(2), 163-174.
  [Google Scholar]
 4. Bolhaar, J., Bucx, F., Jongen, E., Roeters, A., & Vliek, M. (2021). Herziening financieringsstelsel kinderopvang: Maatschappelijke effecten van de voorgenomen herziening van het financieringsstelsel voor kinderopvang. Centraal Planbureau & Sociaal een Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024). Meer 15- en 16-jarigen met betaald werk. Geraadpleegd op 16april2024, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/09/meer-15-en-16-jarigen-met-betaald-werk
  [Google Scholar]
 6. Dekker, F. (2024). Inzet onbenut arbeidstalent vraagt om nieuwe norm bedrijfsleven. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 40(2), 159-162.
  [Google Scholar]
 7. Dekker, R. (2023). Kwalitatief perspectief op onbenut arbeidspotentieel kan welvaart verhogen. ESB, 108(4826), 480-483.
  [Google Scholar]
 8. Dekker, R., Gerards, R., & Batenburg, R. (2023). Tot nut van het algemeen: Over nuttig werk en wie dat bepaalt. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 39(4), 419-429.
  [Google Scholar]
 9. Dekker, R., Van den Bossche, S. N. J., Bongers, P. M., & Van Genabeek, J. A. G. M. (2021). Skills gevraagd! Met skills innoveren naar een toekomstbestendige inclusieve arbeidsmarkt. TNO.
  [Google Scholar]
 10. Dur, R., & Van Lent, M. (2019). Socially useless jobs. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 58(1), 3-16.
  [Google Scholar]
 11. Graeber, D. (2019). Bullshit jobs: The rise of pointless work, and what we can do about it. Penguin Books.
  [Google Scholar]
 12. Heidema, S., Meijer, N., & Hofsté, P. (2023, 27januari). Opinie: Robots tegen personeelstekorten? Er is nog zoveel onbenut talent in Nederland. De Volkskrant. Geraadpleegd op 16april2024, van https://debuitenboordmotor.nl/de-volkskrant/
  [Google Scholar]
 13. Helfenrath, K., Bos, P., Verheijen-Tiemstra, R., & Thunnissen, M. (2023). Organisatiecultuur als onzichtbare kracht achter talentmobilisatie: Een verkenning van relevante aspecten. Tijdschrift voor HRM, 26(2), p. 45-72.
  [Google Scholar]
 14. Koopmans, L., Bruel, D., & Hantschel, N. (2023). Wegwijzer – Een lerende en innovatieve organisatie creëren: Stimuleren van leren en innoveren bij alle medewerkers in vijf stappen (P12160). TNO.
  [Google Scholar]
 15. Koopmans, L., Vooijs, M., Wonder, W., & Van der Klauw, M. (2024). De arbeidsmarkt in beweging brengen: Systeemaanpak ‘de Motor’ (R10626). TNO.
  [Google Scholar]
 16. Prüfer, P., & Den Uijl, M. (2024). Kunnen beroepswisselingen tekorten op de arbeidsmarkt verminderen? Een skills-based optimalisatie voor arbeidsmarktmobiliteit. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 40(2), 222-235.
  [Google Scholar]
 17. Thielecke, J., Van Veen, M., Gerards, R., Dekker, R., & Koopmans, L. (2024). Waar zit nog onbenut arbeidspotentieel in Nederland?Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 40(2), 175-188.
  [Google Scholar]
 18. TNO & Sociaal-Economische Raad. (2023). Monitor leercultuur. Geraadpleegd op 16april2024, van https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/publicaties/monitor-leercultuur-2023
  [Google Scholar]
 19. Vos, M., Roelse, V., Koopmans, L., Van der Torre, W., Xavier, M., Van der Horst, A., Van Nispen, I., & Sanders, J. (2021). Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling. Tijdschrift voor HRM, 24(2), 61-80.
  [Google Scholar]
 20. Walo, S. (2023). ‘Bullshit’ After All? Why People Consider Their Jobs Socially Useless. Work, Employment and Society, 37(5), 1123-1146.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.2.009.KOOP
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error