Madoc | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Madoc

Tijdschrift over de Middeleeuwen

image of Madoc
ISSN: 0922-369X
E-ISSN: 2950-4287

Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen richt zich op een publiek van geïnteresseerde leken en professionele mediëvisten in Nederland en Vlaanderen. In goed leesbare, geïllustreerde artikelen worden uiteenlopende facetten van de Middeleeuwen belicht. Verder bevat iedere Madoc een column. Een aanzienlijk deel van de artikelen sluit aan bij wat men de 'mediëvistische actualiteit' zou kunnen noemen en heeft betrekking op recente publicaties, belangrijke gebeurtenissen of aanstaande evenementen op het gebied van de Middeleeuwen.

Eens per twee jaar verschijnt er een themanummer.  De afgelopen jaren verschenen themanummers als: Ovidius en de Middeleeuwen (2004/3), Zintuigen in de Middeleeuwen (2006/4), Kijk op de Middeleeuwen (2008/4), Straffen in de Middeleeuwen (2010/4), Middeleeuwse communicatie (2012/4), De valse Middeleeuwen (2014/4), Dertig dieren in de Middeleeuwen (2016/4), De populaire Middeleeuwen (2018/4), Grenzen in de Middeleeuwen (2020/4), Mens en natuur in de Middeleeuwen (2022/4).


Redactie: Frans Camphuijsen, Aline Douma, Renske Hoff, Jelmar Hugen, Ludo Jongen, Bente Marschall, Fardau Mulder en Lieke Smits Meer info

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error