De maatschappelijke baten van re-integratie doorgelicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 24, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Recent bracht het ministerie van SZW de Beleidsdoorlichting Artikel 23 uit (SZW, 2008). Achter deze verhullende titel schuilt een boeiend rapport over het onderzoek naar het Nederlandse re-integratiebeleid. Veel explicieter dan voorheen maakt de doorlichting melding van de vaak teleurstellende effecten van trajecten voor scholing en bemiddeling – iets waar eerder in TvA aandacht aan is besteed. Maar nog opvallender dan dat: de doorlichting probeert de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van re-integratie in beeld te krijgen. Re-integratie mag zichzelf namelijk dan wel niet terugverdienen door uitkeringsbesparingen en hogere belastingopbrengsten, maar de baten kunnen breder zijn dan dat. Te denken valt dan aan hogere inkomens voor cliënten die aan de slag komen, een lagere criminaliteit en minder overlast. In de beleidsdoorlichting gaat daarom veel aandacht uit naar de meest recente en uitvoerige MKBA van re-integratie uitgevoerd door SEO (2006). Bovendien heeft SZW het Centraal Planbureau verzocht om een second opinion uit te voeren op dit onderzoek (CPB, 2007).

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2008.024.001.009
2008-03-01
2024-06-15
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2008.024.001.009
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error