2004
Volume 38, Issue 2
  • ISSN: 1384-6930
  • E-ISSN: 1875-7286

Abstract

In dit nummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap vindt u bijdragen van Vlaamse en Nederlandse communicatiewetenschappers die voor hun onderzoek verschillende onderzoeksmethoden gebruikten, zoals survey, inhoudsanalyse, en secundaire analyse van bestaande databestanden. Dit nummer wordt verder gekenmerkt door een grote variatie aan onderwerpen en illustreert daarmee de breedte van het vakgebied. In het eerste artikel, getiteld Digitale geletterdheid bij Vlaamse jongeren: hoe gaan ze om met onlinecontentrisico’s? presenteren Sofie Vandoninck, Leen d’Haenens en Verónica Donoso de resultaten van een survey onder Vlaamse jongeren. Door middel van een schriftelijk afgenomen vragenlijst onderzoeken zij welke onlinerisico’s Vlaamse jongeren lopen. De auteurs concluderen dat bij Vlaamse jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar een hoge mate van digitale geletterdheid samengaat met een hoge blootstelling aan internetrisico’s. Jongeren met veel zelfvertrouwen komen vaker in contact met risicovolle online-inhoud, terwijl een goede vertrouwensband met de ouders de kans daarop doet verminderen. Peter Vasterman richt zich in het tweede artikel De digitale schandpaal: De invloed van internet op het verloop van affaires en schandalen op vier schandalen die zich in Nederland hebben afgespeeld. Door van vier affaires (Demmink, Depla, Duyvendak en Herfkens) zoveel mogelijk bronnen te analyseren, beschrijft hij deze affaires. Mede op basis van deze beschrijvingen gaat hij na welke invloed internetpublicaties hebben op het ontstaan en het verloop van affaires en schandalen. Hij onderzoekt de invloed van verschillende types websites in de verschillende stadia van ontwikkeling van een schandaal. Vooral de interactie tussen de semiprofessionele blogs en de nieuwsmedia blijkt van belang. Het derde artikel De media(de)constructie van rampen: Onderzoek naar de selectie en berichtgeving van rampen in Vlaamse nieuwsmedia is een verslag van het onderzoek van Stijn Joye. Voor dit onderzoek heeft Stijn Joye een inhoudsanalyse uitgevoerd van de berichtgeving in een aantal Vlaamse kranten voor de periode 1986 tot en met 2006. Hij constateert dat de Vlaamse nieuwsmedia zich in hun selectie en berichtgeving van crises voornamelijk laten leiden door factoren als nabijheid, de omvang van de ramp en een aantal pragmatische overwegingen. Hierdoor ontstaat disproportionele aandacht voor noodsituaties in Europa of rampen waarmee een betrokkenheid met het publiek gecreëerd kan worden. Voor het vierde artikel, Reflectieve communicatie bij organisaties: Nederlands communicatiemanagement in Europees perspectief hebben Piet Verhoeven en Angar Zerfass een secundaire analyse uitgevoerd op de data van de Europese Communicatie Monitor van 2008 en 2009, een enquête onder communicatieprofessionals in meer dan dertig landen. Zij tonen met deze empirische data aan dat er binnen Nederland en ook binnen Europa indicaties zijn dat de beroepspraktijk van communicatiemanagers een reflectief karakter heeft. Gertjan sv Willems analyseert in het vijfde artikel, getiteld Filmbeleid in Vlaanderen en Denemarken: een comparatieve analyse, het Vlaamse en Deense filmbeleid en de output van dat beleid (met name het succes van de Vlaamse en Deense film). Het onderzoek beperkt zich tot het jaar 2007 en is gebaseerd op de analyse van filmbeleidsdocumenten en gegevens omtrent de resultaten van Vlaamse en Deense films. Dit nummer bevat naast deze vijf artikelen ook nog een boekbespreking van de hand van Mark van Vuuren.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2010.038.002.098
2010-06-01
2023-03-20
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2010.038.002.098
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error