Redactioneel | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39, Issue 1
  • ISSN: 1384-6930
  • E-ISSN: 1875-7286

Abstract

Dit nummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap bevat vijf artikelen over uiteenlopende onderwerpen.Het eerste artikel gaat over de websites van topmerken. In De relatie tussen objectieve en gepercipieerde interactiviteit combineren Hilde Voorveld, Peter Neijens en Edith Smit twee methoden van dataverzameling. Door middel van een inhoudsanalyse analyseren ze de interactieve functies op websites van 65 topmerken en door middel van een survey gaan ze na hoe door hun respondenten de mate van interactiviteit van diezelfde websites gepercipieerd wordt. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er zeker geen positieve lineaire relatie bestaat tussen de mate van interactiviteit zoals vastgesteld door de inhoudsanalyse en de gepercipieerde interactiviteit die in de resultaten van het survey naar voren komt. Zij concluderen dat de uniekheid van interactieve functies weleens belangrijker zou kunnen zijn dan de kwantiteit aan interactieve functies op een website.Annelore Deprez, Karin Raeymaeckers en Sarah Van Leuven hebben de berichtgeving over de Eerste en de Tweede Intifada onderzocht. In het artikel Framing van de Eerste en Tweede Intifada in de Vlaamse en Nederlandse pers. Een casestudy van De Morgen en het NRC Handelsblad tonen zij aan dat in deze kranten verschillende frames domineren. Daarbij focussen ze op het ‘law and order’ en het ‘injustice and defiance’ frame. Het ‘law and order’ frame was in het NRC Handelsblad zowel tijdens de Eerste als de Tweede Intifada dominant, terwijl tijdens de Eerste Intifada in de berichtgeving in De Morgen het ‘injustice and defiance’ frame sterk naar voren kwam.Het artikel dat is geschreven door Melanie De Vocht, Jan van Looy, Cédric Courtois en Lieven De Marez gaat over het fenomeen ‘Massively Multiplayer Online Role-Playing Games’ (MMORPG). In Sociaal contact in een MMORPG. Een exploratief onderzoek naar de motivaties voor het spelen van World of Warcraft vanuit de uses & gratifications-benadering presenteren zij de resultaten van een online survey waaraan 1691 gamers hebben meegewerkt. In dit onderzoek zijn acht verschillende motieven om te gamen onderscheiden: escapisme, opwinding, immersie, zelfvoldoening, harde competitie, vaardigheden, sociale contacten in World of Warcraft en sociale contacten in het werkelijke leven. Deze motieven zijn in dit onderzoek ook gerelateerd aan de mate van betrokkenheid bij de online identiteiten van de gamer.In het artikel Een typologie van jonge nieuwsgebruikers in een multimediaal landschap maken Anna Van Cauwenberge, Leen d’Haenens en Hans Beentjes een indeling in nieuwsgebruikers. Zij hebben een survey uitgevoerd onder 1200 Vlaamse en Nederlandse jongeren en jongvolwassenen van 15 tot 35 jaar en op basis van hun tijdsbesteding aan combinaties van nieuwsplatformen identificeren zij verschillende typen. Uit het onderzoek blijkt dat Vlaamse en Nederlandse jongeren online en traditionele nieuwsbronnen combineren waarbij het televisienieuws nog steeds een prominente rol speelt.Het laatste artikel in dit nummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap is een literatuuronderzoek naar de relatie tussen mediagebruik en risicogedrag van jongeren in het verkeer. In deze studie staan twee theoretische zienswijzen centraal: de cultivatietheorie en de theorie van het gepland gedrag. Kathleen Beullens en Astrid Dirikx presenteren de resultaten van dit literatuuronderzoek in Mediagebruik en risicogedrag van jongeren in het verkeer: een literatuuroverzicht.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2011.039.001.002
2011-03-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2011.039.001.002
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error