Het effect van ontslag van de man op zijn scheidingskans | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29, Issue 4
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In het onderzoek werd de invloed van ontslag van mannelijke werknemers op hun scheidingskans bestudeerd. Daarvoor werd gebruikgemaakt van gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het SSB is een stelsel van onderling gekoppelde bestanden, voornamelijk gebaseerd op registraties. Het uitgangsbestand voor dit onderzoek vertegenwoordigde 81.134 gehuwde mannelijke werknemers, waarvan 39.674 via een ontslagvergunning (verleend door het UWV WERKbedrijf) werden ontslagen in de periode 2004 tot en met 2007. In de gegevens van het UWV WERKbedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen ontslag om bedrijfseconomische redenen (31.482), ontslag op persoonlijke gronden (1.370) en ontslag in verband met ziekte (6.822). Aan dit bestand werden diverse bestanden uit het SSB gekoppeld, zodat achtergrondgegevens over de mannen en hun partners werden toegevoegd en de huwelijkssituatie gedurende drie jaar na ontslag kon worden gevolgd. Logistische regressieanalyse liet zien dat ontslag op persoonlijke gronden en ontslag vanwege langdurige ziekte samengaan met sterk verhoogde scheidingskansen. Die scheidingskansen nemen nog verder toe als de man een inkomensachteruitgang ondergaat. Bedrijfseconomisch ontslag heeft geen noemenswaardige invloed op de scheidingskans indien de gedupeerde werknemer zijn inkomenspositie snel weet te herstellen. Deze bevindingen zijn verenigbaar met de ideeën van Oppenheimer, die betoogt dat mannen die in mindere mate voldoen aan de norm van kostwinner dan wel een onzekere carrière hebben, minder aantrekkelijke partners zijn.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2013.029.004.414
2013-12-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2013.029.004.414
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error