Methoden voor journalism studies van Willem Koetsenruijter en Tom Van Hout | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 43, Issue 1
  • ISSN: 1384-6930
  • E-ISSN: 1875-7286

Abstract

Het boek Methoden voor journalism studies van Willem Koetsenruijter en Tom Van Hout vult een leemte in de nog relatief jonge onderzoeksdiscipline ‘journalism studies’, die journalistiek bestudeert als maatschappelijk fenomeen. Journalism-studiesonderzoekers hebben aandacht voor het volledige nieuwsproces: een eerste onderzoekstroming focust op nieuwsproductie als journalistieke praktijk (met onder andere profielstudies van journalisten), waarbij doorheen de tijd steeds meer het besef groeide dat men ook oog moest hebben voor de manier waarop bronnen de berichtgeving proberen te beïnvloeden. Een tweede onderzoekslijn focust op de nieuwsinhoud zelf, met studies van journalistieke genres zoals het interview of de reportage, studies rond beeldvorming en stereotypering (bijv. van minderheidsgroepen), agenda setting enzovoort. De derde onderzoekstroming verlegt de focus naar het publiek, de ontvanger van het nieuws en stelt vooral de vraag naar de impact van nieuws en de manier waarop lezers/luisteraars/kijkers nieuwsinformatie verwerken en gebruiken in hun alledaagse leven. Zoals de auteurs in het boek zelf aangeven, vereist een dergelijke ambitieuze doelstelling een multidisciplinaire aanpak, waarbij methoden van andere wetenschapsdomeinen, zoals sociologie en antropologie, vertaald worden naar de studie van journalistiek. Het resultaat daarvan is dat het voor onderzoekers in journalism studies niet altijd evident is om te besluiten welke onderzoeksmethode best aansluit bij een bepaalde onderzoeksvraag en onderzoekcontext. Dit boek speelt in op dit hiaat door een algemeen kader aan te bieden van zes onderzoeksmethoden voor journalism studies en de bijhorende vragen waarop ze een antwoord kunnen bieden. Daarmee sluit het boek zich aan bij een groeiende reeks publicaties in het domein van journalism studies, hetgeen de ontwikkeling van de jonge onderzoeksdiscipline tot een geïnstitutionaliseerd onderzoeksdomein met eigen theorieën, aangepaste en ook nieuwe onderzoeksmethoden illustreert.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2015.043.001.101
2015-03-01
2024-04-16
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2015.043.001.101
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error