Van heinde en verre | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 55, Issue 3
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

Ernest Claes is among the many interwar Flemish and Dutch writers who have gone down in history as so-called “storytellers” or “vertellers”. Although this concept is very often used to describe their authorship, its cultural-historical connotations have never been studied systematically. This article aims to fill this scientific lacuna by analyzing the relationship between narrative texts of the interwar period and the themes and techniques of the folk tradition of oral storytelling. Claes and two of his narrative texts function as representative case studies. To begin, the present paper zooms in on Claes’ views on the tradition of oral storytelling and links them with an essay on the same topic by Walter Benjamin, a contemporary of his. Next, two narrative texts by Claes are interpreted as literary revitalizations of the storytellers’ tradition and of its epistemic functions. The knowledge of storytellers, so the argument goes, exceeds the merely regional but also concerns the exotic.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2017.3.LAMB
2017-11-01
2024-04-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/55/3/03_IN2017.3.LAMB.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2017.3.LAMB&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Absillis, Kevin, ‘“Lot er ons de sijs van aflakke”. Bij de honderdste verjaardag van Pallieter’. Felix Timmermans, Pallieter. Bezorgd door Wendy Lemmens. Met een nawoord van Kevin Absillis. Kalmthout: Polis, 2016, pp. 221-286.
  [Google Scholar]
 2. Battegay, Caspar, ‘Nostalgia for the Storyteller. Joseph Roth’s Narratology in Beichte eines Mörders erzählt in einer Nacht’. The German Quarterly89, (2) 2016, pp. 186-201.
  [Google Scholar]
 3. Bel, Jacqueline, Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Amsterdam: Bert Bakker, 2016.
  [Google Scholar]
 4. Benjamin, Walter, ‘The Storyteller’. In: idem, Illuminations. Edited and with an Introduction by Hannah Arendt. Translated by Harry Zohn. London en Glasgow: Collins en Fontana Books, 1973, pp. 83-109.
  [Google Scholar]
 5. Boven, Erica van, Bestsellers in Nederland 1900-2015. Antwerpen en Apeldoorn: Garant, 2015.
  [Google Scholar]
 6. Brems, Elke & TomSintobin (red.), De goudsmid en de klein-inquisiteur. Essays over F.V. Toussaint van Boelaere, gevolgd door een geannoteerde uitgave van Het gesprek in Tractoria. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2008.
  [Google Scholar]
 7. Claes, Ernest, De Witte. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920.
  [Google Scholar]
 8. Claes, Ernest, Reisverhaal met allerhande afwijkende bespiegelingen over menschen en dingen, water en politiek, aardrijkskunde en liefde. Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven: Standaard-Boekhandel, 1938.
  [Google Scholar]
 9. Claes, Ernest, Jeugd. Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Amsterdam: Standaard-Boekhandel en Wereldbibliotheek, 1940.
  [Google Scholar]
 10. Faems, An, Hier namaels seldijt bat verstaen. Vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2006.
  [Google Scholar]
 11. Geest, Dirk de, et al., Collaboratie of cultuur? Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd (1941-1944). Antwerpen en Amsterdam: Meulenhoff, Kritak en SOMA, 1997.
  [Google Scholar]
 12. Geest, Dirk de, et al., ‘Streekliteratuur in Vlaanderen en Nederland: een probleemstelling’. Spiegel der Letteren47, (2) 2005, pp. 89-98.
  [Google Scholar]
 13. Govaerts, Bert, Ernest Claes. De biografie van een heer uit Zichem. Antwerpen en Utrecht: Houtekiet, 2016.
  [Google Scholar]
 14. Missinne, Lut, ‘Gerard Walschap. Een schrijver voor de lezers’. Dirk de Geest & Marc van Vaeck, Brekende spiegels. Beeldveranderingen in de Nederlandse literatuur. Leuven: Peeters, 1992, pp. 161-174.
  [Google Scholar]
 15. Paige, Nicholas, ‘The Storyteller and the Book. Scenes of Narrative Production in the Early French Novel’. Modern Language Quarterly67, (2) 2006, pp. 141-170.
  [Google Scholar]
 16. Parr, Rolf, Die Fremde als Heimat. Heimatkunst, Kolonialismus, Expeditionen. Konstanz: Konstanz University Press, 2014.
  [Google Scholar]
 17. Sintobin, Tom, Wie schaft er op de woorden?’. Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn Streuvels. Leuven, 2002. Onuitgegeven proefschrift. (Beschikbaar via DBNL: http://www.dbnl.org/tekst/sint004wies01_01/).
  [Google Scholar]
 18. Smecca, Paola Daniela, Representational Tactics in Travel Writing and Translation. A Focus on Sicily. Roma: Carocci editore, 2005.
  [Google Scholar]
 19. Striedter, Jurij, Literary Structure, Evolution, and Value. Russian Formalism and Czech Structuralism Reconsidered. Cambridge, Massachusetts en London: Harvard University Press, 1989.
  [Google Scholar]
 20. Toussaint van Boelaere, Ferdinand Victor, ‘Vlaamsche Letteren. Ernest Claes, “Kobeke”’. Algemeen Handelsblad, 8 september 1934.
  [Google Scholar]
 21. Vanfraussen, Eveline & Dirkde Geest, ‘“Zet uw boeken op het rek, ga wandelen…”. Gerard Walschap en de “streekliteratuur”’. Lut Missinne & Hans Vandevoorde, Gerard Walschap. Regionalist of Europeeër? (1922-1940). Antwerpen: Garant, 2007, pp. 71-104.
  [Google Scholar]
 22. Verstraeten, Pieter, ‘Het avontuur en de huiskamer. Ontwikkelingen in de middlebrowroman rond 1930’. Spiegel der Letteren58, (3) 2016, pp. 377-403.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2017.3.LAMB
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error