Kleverig drama | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 59, Issue 1
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

This article investigates new perspectives on ecocriticism through the works of the Flemish poet Dominique De Groen. Taking Timothy Morton’s notion of ‘dark ecology’ as a starting point, it argues that De Groen’s poetry represents a form of anthropocenic writing that exceeds the scope of traditional ecocriticism. Read through the lens of the Anthropocene as both a geological era and an episteme, her writing can shed light on the entanglement between the human subject and its environment that is central to the conceptualisation of the Anthropocene as discourse. It is argued that the discursive dimension of the Anthropocene can be a valuable way to not only broaden our understanding of ecocritical literature, but also to include literary texts focusing on questions of labour, industrialisation, and capitalism in the anthropocenic debate.

Dit artikel verkent nieuwe perspectieven op de ecokritiek aan de hand van het werk van de Vlaamse dichter Dominique De Groen. Met Timothy Mortons notie van de donkere ecologie als uitgangspunt wordt er betoogd dat De Groens poëzie een vorm van antropocenisch schrijven vertegenwoordigt die buiten het bestek van de traditionele ecokritiek valt. Gelezen door de lens van het idee dat de term 'antropoceen' zowel een geologisch tijdperk als een épistémè aanduidt, kan haar werk een nieuw licht werpen op de verwevenheid van het menselijke subject en zijn milieu, een idee dat een grote rol speelt bij de conceptualisering van het antropoceen als discours. Dit artikel maakt inzichtelijk dat het in ogenschouw nemen van de discursieve dimensie van het antropoceen waardevol kan zijn, niet alleen om ons begrip van ecokritische literatuur te verbreden, maar ook om literaire teksten die kwesties van arbeid, industrialisering en kapitalisme thematiseren in het antropoceendebat te betrekken.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2021.1.003.ZELL
2021-02-01
2024-06-18
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/59/1/04_IN2021_1_ZELL.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2021.1.003.ZELL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anoniem (2019, 23 januari). ‘MARKTCORRUPTIE, een label voor makers en dichters.’Poëzie-Centraal. Geraadpleegd op 2 december 2020 op poeziecentraal.de/nieuws/8/marktcorruptie-een-label-voor-makers-en-dichters.
  [Google Scholar]
 2. Bate, Jonathan(2000). The Song of the Earth. Cambrigde (Mass.): Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 3. Bloois, Joost de(2017). Bio-, geo-, kosmo: Het Antropoceen voorbij de bio-politiek?De Uil van Minerva30 (1), 89-106.
  [Google Scholar]
 4. Bos, René ten(2017). Dwalen in het antropoceen. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 5. Calvino, Italo(1988). Six Memos for the Next Millennium. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 6. Chwałczyk, Franciszek(2020). Around the Anthropocene in Eighty Names – Considering the Urbanocene Proposition. Sustainability12, 4458.
  [Google Scholar]
 7. Clark, Timothy(2015). Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene As a Threshold Concept. Londen: Bloomsbury Publishing.
  [Google Scholar]
 8. Dera, Jeroen (2019, 22 november). Nieuwe fossielen en hekserij. De Standaard.
  [Google Scholar]
 9. Demeyer, Hans (2020, 20 augustus). Uitputting. Ecologische en affectieve crisis in hedendaagse literatuur. De Lage Landen. Geraadpleegd op 10 september op de-lage-landen.com/article/uitputting-ecologische-en-affectieve-crisis-in-de-hedendaagse-literatuur.
  [Google Scholar]
 10. Dürbeck, Gabriele(2017). The Anthropocene in Contemporary German Ecothrillers. In: CarolineSchaumann & Heather I.Sullivan (Red.), German Ecocriticism in the Anthropocene (pp. 315-323). New York: Palgrave Macmillian.
  [Google Scholar]
 11. Geest, Dirk De (2019, oktober) Boeken Nr. 9. Dominique De Groen: Sticky Drama. Mappalibri. Geraadpleegd op 13 september 2020 op mappalibri.be/?navigatieid=61&via_navigatieid=17&recensieid=8263
 12. Glotfelty, Cheryll(1996). Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis. In: CheryllGlotfelty & HaroldFrom (Red.), The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology (pp. px-xxxvii). Athens (Georgia): University of Georgia Press.
  [Google Scholar]
 13. Groen, Dominique De(2017). Shop Girl. Gent: het balanseer.
  [Google Scholar]
 14. Groen, Dominique De(2019). Sticky Drama. Gent: het balanseer.
  [Google Scholar]
 15. Groen, Dominique De(2020). offerlam. Gent: het balanseer.
  [Google Scholar]
 16. Groen, Dominique De(2019). Hoopvolle horror. Rekto:verso82. Geraadpleegd op 15 september 2020 op https://www.rektoverso.be/artikel/hoopvolle-horror-.
  [Google Scholar]
 17. Finch-Race, Daniel & Weber, Julien(2017). Editorial: L‘éco critique française. L’Esprit Créateur57 (1), 1-6.
  [Google Scholar]
 18. Foucault, Michel(1966). Les mots et les choses. Parijs: Gallimard.
  [Google Scholar]
 19. Foucault, Michel(1969). L’archéologie du savoir. Parijs: Gallimard.
  [Google Scholar]
 20. Hakze, Ezra (2020, 30 juni). Het is heel menselijk om jezelf uit te roeien. De Groene Amsterdammer. Geraadpleegd op 12 september 2020 op https://www.groene.nl/artikel/het-is-heel-menselijk-om-jezelf-uit-te-roeien.
  [Google Scholar]
 21. Haraway, Donna J. (2016a). Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene. e-flux journal75. Geraadpleegd op 10 december op https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/.
  [Google Scholar]
 22. Haraway, Donna J. (2016b). Staying with the Trouble. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene. In: James W.Moore (Red.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism (pp. 34-76). Oakland: PM Press.
  [Google Scholar]
 23. Heise, Ursula(2006). The Hitchhiker’s Guide to Ecocriticism. PMLA121 (2), 503-516.
  [Google Scholar]
 24. Hurst, Matthias(2017). Diesseits und jenseits der Frontier. Natur und Gesellschaft im amerikanischen Westernfilm. In: ClaudiaSchmitt & ChristianeSolte-Gresser (Red.), Literatur und Ökologie. Neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (pp. 169-184). Bielefeld: Aisthesis Verlag.
  [Google Scholar]
 25. Kittelmann, Jana(2017). ‘Der Wald aber ist nicht ewig’. Forstwissenschaftliche Themen in der Literatur des Realismus. In: ClaudiaSchmitt & ChristianeSolte-Gresser (Red.), Literatur und Ökologie. Neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (pp. 347-360). Bielefeld: Aisthesis Verlag.
  [Google Scholar]
 26. Knabe, Hubertus(1993). Umweltkonflikte im Sozialismus. Möglichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Problemartikulation in sozialistischen Systemen. Eine vergleichende Analyse der Umweltdiskussion in der DDR und Ungarn. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik.
  [Google Scholar]
 27. Kruse, Ulrike(2017). Science Fiction aus der DDR in ökokritischer Perspektive. Conviva Ludibundus (1978) von Johanna Braun und Günter Braun. In: ClaudiaSchmitt & ChristianeSolte-Gresser (Red.), Literatur und Ökologie. Neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (pp. 417-430). Bielefeld: Aisthesis Verlag.
  [Google Scholar]
 28. Lampart, Fabian(2017). Zur Ökonomisierung natürlicher Räume in Erzähltexten des 19. Jahrhunderts. In: ClaudiaSchmitt & ChristianeSolte-Gresser (Red.), Literatur und Ökologie. Neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (pp. 337-346). Bielefeld: Aisthesis Verlag.
  [Google Scholar]
 29. Mehnert, Elke(2017). Vom Sieg der Ökonomie über die Ökologie – (k)ein Thema in Literaturen sozialistischer Länder? In: ClaudiaSchmitt & ChristianeSolte-Gresser (Red.), Literatur und Ökologie. Neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (pp. 389-402). Bielefeld: Aisthesis Verlag.
  [Google Scholar]
 30. Metz, Eric(2015). De natuur is een tempel. Literatuur en ecocritiek. Vooys33 (3), 39-47.
  [Google Scholar]
 31. Moore, Jason W.(2016). Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland: PM Press.
  [Google Scholar]
 32. Morton, Timothy(2010). The Ecological Thought. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 33. Reyniès, Justine de(2017). Des harmonies de la nature dans la poésie descriptive. Thomson, E.C. von Kleist, Saint-Lambert. In: ClaudiaSchmitt & ChristianeSolte-Gresser (Red.), Literatur und Ökologie. Neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (pp. 229-242). Bielefeld: Aisthesis Verlag.
  [Google Scholar]
 34. Richter, Simon(2017). Goethe’s Faust and the Ecolinguistics of <Here>. In: CarolineSchaumann & Heather I.Sullivan (Red.), German Ecocriticism in the Anthropocene (pp. 45-64). New York: Palgrave Macmillian.
  [Google Scholar]
 35. Rigby, Kate(2017). ‘Mines aren’t really like that’: German Romantic Underground Revisited. In: CarolineSchaumann & Heather I.Sullivan (Red.), German Ecocriticism in the Anthropocene (pp. 111-128). New York: Palgrave Macmillian.
  [Google Scholar]
 36. Rueckert, William (1996 [1978]). Literature and Ecology. An Experiment. In: CheryllGlotfelty & HaroldFromm (Red.), The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology (pp. 105-123). Athens (Georgia): University of Georgia Press.
  [Google Scholar]
 37. Schaffer, Alfred(2017). Kots de markt uit. De Groene Amsterdammer141 (50), 60.
  [Google Scholar]
 38. Scharnowski, Susanne(2017). English Countryside, German Heimat. Sense of Place, Rural Traditions and Nostalgia in a Comparatist Perspective. In: ClaudiaSchmitt & ChristianeSolte-Gresser (Red.), Literatur und Ökologie. Neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (pp. 199-212). Bielefeld: Aisthesis Verlag.
  [Google Scholar]
 39. Schaumann, Caroline & Heather I.Sullivan(2017). Introduction. In: CarolineSchaumann & Heather I.Sullivan (Red.), German Ecocriticism in the Anthropocene (pp. 7-21). New York: Palgrave Macmillian.
  [Google Scholar]
 40. Zemanek, Evi(2017). (Bad) Air and (Faulty) Inspiration: Elemental and Environmental Influences on Fontane. In: CarolineSchaumann & Heather I.Sullivan (Red.), German Ecocriticism in the Anthropocene (pp. 129-146). New York: Palgrave Macmillian.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2021.1.003.ZELL
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error