Drempels. Een ruimtelijke analyse van Roxy (2014) van Esther Gerritsen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 59, Issue 3
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

In Esther Gerritsen’s oeuvre, the characters are strongly interwoven with space. This article is about her novel (2014) and examines how spatial descriptions function in the novel and to what extent they can contribute to its interpretation. The study analyzes binary oppositions, setting, and the use of the threshold motif.

In het oeuvre van Esther Gerritsen zijn de personages sterk verweven met de ruimte. Dit artikel gaat over haar roman (2014) en onderzoekt hoe ruimtelijke beschrijvingen in de roman functioneren en in hoeverre ze kunnen bijdragen aan de interpretatie ervan. De studie analyseert binaire opposities, en het gebruik van het drempelmotief.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2021.3.005.WEIJ
2021-10-01
2023-11-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/59/3/05_IN2021_3_WEIJ.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2021.3.005.WEIJ&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bal, M.(1990). De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratologie. Vijfde, herziene druk. Muiderberg: Coutinho.
  [Google Scholar]
 2. Boven, E. van & Dorleijn, G.(2013). Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Derde, herziene druk. Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 3. Herman, L. & Vervaeck, B.(2005). Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Derde, herziene druk. Brussel/Nijmegen: VUBPress/Vantilt.
  [Google Scholar]
 4. Gerritsen, E.(2008). De kleine miezerige god. Breda: De Geus.
  [Google Scholar]
 5. Gerritsen, E.(2012). Dorst. Breda: De Geus.
  [Google Scholar]
 6. Gerritsen, E.(2014). Roxy. Breda: De Geus.
  [Google Scholar]
 7. Gerritsen, E.(2018). De Trooster. Breda: De Geus.
  [Google Scholar]
 8. Gerritsen, E., Dirickx, C., Ketelaar, F. & Reijn, H.(2021). Red Light. Seizoen 1. Hollands Licht/Warner Bros.
  [Google Scholar]
 9. Maatje, F.C.(1970). Literatuurwetenschap: grondslagen van een theorie van het literaire werk. Utrecht: Oosthoek.
  [Google Scholar]
 10. Meijer, M.(1991). Binaire opposities en academische problemen. Tijdschrift voor de vrouwenstudies12 (2), 108-115.
  [Google Scholar]
 11. Ryan, M.-L., Foote, K. & Azaryahu, M.(2016). Narrating space/specializing narrative. Where narrative theory and geography meet. Ohio: The Ohio State University.
  [Google Scholar]
 12. Weisgerber, J.(1974). Proefvlucht in de romanruimte. Tweede druk. Amsterdam: Atheneum.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2021.3.005.WEIJ
Loading
/content/journals/10.5117/IN2021.3.005.WEIJ
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error