Blijven of terugkeren? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 93, Issue 1
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

In this paper we examine to what extent the work histories of Central and Eastern European (CEE) labour migrants show patterns of temporary, circular or settlement migration. We expect to find these diverse and changeable patterns following the phenomenon of the new European migration. By distinguishing working patterns we are able to describe more accurately actual migration behaviour to the country of destination. We follow a cohort of all employees who worked in the Netherlands in June 2010 for a period of five years by using wage data.

Our findings show that the majority of CEE labour migrants are temporary migrants and stop working as an employee in the Netherlands within five years, mostly after a relatively long, single period of work. Only a very small proportion can be considered as circular migrants and shows a pattern of short-term work or a repetitive pattern of short-term work. Furthermore, one third of CEE labour migrants engage in settlement migration; they work continuously in the Netherlands for a long period. This contradicts our expectations regarding the new European migration that there would be fewer labour migrants with uninterrupted periods of work and more labour migrants working for shorter periods.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2018.1.STRO
2018-03-01
2024-02-26
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/93/1/02_MEM2018.1.STRO.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2018.1.STRO&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Berkhout, E., Bisschop, P. & Volkerink, M. (2014). Grensoverschrijdend aanbod van personeel (No. 49). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.
  [Google Scholar]
 2. Bonjour, S., Coello-Eertink, L., Dagevos, J., Huinder, C., Odé, A., Vries, K. de (2015). Open grenzen, nieuwe uitdagingen: arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 3. Burrell, K. (2010). Staying, returning, working and living: Key themes in current academic research undertaken in the UK on migration movements from Eastern Europe. Social Identities, 16(3), 297–308.
  [Google Scholar]
 4. Bygnes, S. & Erdal, M.B. (2017). Liquid migration, grounded lives: Considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(1), 102–118.
  [Google Scholar]
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Nieuwsbericht: 150 duizend inwoners van Poolse herkomst (13juni2016). Retrieved from https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/24/150-duizend-inwoners-van-poolse-herkomst
  [Google Scholar]
 6. Dagevos, J. (2011). Poolse migranten: De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen (Publicatie 2011-27). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 7. Drinkwater, S. & Garapich, M.P. (2015). Migration strategies of Polish migrants: Do they have any at all?Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(12), 1909–1931.
  [Google Scholar]
 8. Düvell, F. & Vogel, D. (2006). Polish migrants: Tensions between sociological typologies and state categories. In A.Triandafyllidou (ed.), Contemporary Polish migration in Europe: Complex patterns of movements and settlements (p. 267–289). Lewiston: The Edwin Millen Press.
  [Google Scholar]
 9. Eade, J., Drinkwater, S. & Garapich, M.P. (2007). Class and ethnicity: Polish migrant workers in London. Swindon: Economic and Social Research Council.
  [Google Scholar]
 10. Engbersen, G., Ilies, M., Leerkes, A., Snel, E., & van de Meij, R. (2011). Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
  [Google Scholar]
 11. Engbersen, G., & Snel, E. (2013). Liquid migration. Dynamic and fluid patterns of post-accession migration flows. In B.Glorius (ed.), Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement (p. 21–40). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 12. Engbersen, G., Leerkes, A., Grabowska, I., Snel, E. & Burgers, J. (2013). On the differential attachments of migrants from Central and Eastern Europe: A typology of labour migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(6), 959–981.
  [Google Scholar]
 13. Favell, A. (2008). The new face of East-West migration in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(5), 701–716.
  [Google Scholar]
 14. Fermin, A. (ed.). (2016). Handbook of urban governance of free movement in the EU. Facts, implications and policies. Den Haag: European Urban Knowledge Network.
  [Google Scholar]
 15. Glorius, B., Grabowska, I. & Kuvik, A. (ed.). (2013). Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 16. Grabowska, I. (2013). Anatomy of post-accession migration. How to measure ‘liquidity’ and other patterns of post-accession migration flows. In B.Glorius (ed.), Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement (p. 41–64). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 17. Kleinepier, T., de Valk, H. & van Gaalen, R. (2015). Life paths of migrants: A sequence analysis of Polish migrants’ family life trajectories. European Journal of Population, 31(2), 155–179.
  [Google Scholar]
 18. Lodder, G. (2016). Loon naar werken voor de EU arbeidsmigrant?Nederlands Juristenblad, 91(37), 2744–2752.
  [Google Scholar]
 19. Nijhoff, K.G. & Gordano, M.C. (2016). Looking at intra-European mobilities through migrant types: Young Spanish and Polish migrants in London and the Hague. Innovation: The European Journal of Social Science Research30(2), 182–203.
  [Google Scholar]
 20. Obdeijn, H. & Schrover, M. (2008). Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 21. Pronk, S. (2015). Haagse Oost-Europeanen blijvers of niet?Demos 31(juli/augustus). Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.
  [Google Scholar]
 22. Ruhs, M. & Anderson, B. (ed.). (2010). Who needs migrant workers? Labour shortage, immigration and public policy. New York: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 23. Sociaal-Economische Raad (2014). Arbeidsmigratie. Den Haag.
  [Google Scholar]
 24. Snel, E., Engbersen, G. & Leerkes, A. (2006). Transnational involvement and social integration. Global Networks, 6(3), 285–308.
  [Google Scholar]
 25. Strockmeijer, A., Beer, P. de & Dagevos, J. (2017). Mobiliteit binnen de perken. Zeer geringe positieverbetering van werknemers uit Oost-Europa bij een langer werkverleden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken33(online first).
  [Google Scholar]
 26. SZW (2017). Kamerbrief ‘migrantenmonitor 2014-2015 (3februari2017).
  [Google Scholar]
 27. Van Duin, C., Stoeldraijer, L. & Ooijevaar, J. (2015). Bevolkingsprognose 2014-2060: Veronderstellingen migratie. (No. 2015/06). Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 28. Vogels, R., De Roos, S., Bucx, F. (2017). Van oost naar west Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 29. Weltevrede, A.M., Boom, J. de, Rezai, S., Zuiderwijk, L. & Engbersen, G. (2009). Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen. Rotterdam: Risbo.
  [Google Scholar]
 30. Wickramasekara, P. (2011). Circular migration: A triple win or a dead end? (No. 15 GURN discussion paper). Genève: International Labour Office.
  [Google Scholar]
 31. Wolf, S. (2015). Poolse arbeidsmigranten in Nederland en hun behoefte aan informatie en hulp. Utrecht: Kennisplatform Integratie en Samenleving.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2018.1.STRO
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2018.1.STRO
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error