2004
Volume 23, Issue 3
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Abstract

In this paper, the results of a perceptions and attitudes study in the West-Flemish town Tielt are reported. Twenty teenagers were subjected to an interview, to gain insight in the way they evaluate intralingual language variation in Flanders and how they judge on the situational appropriateness of this variation. These interviews were analysed by means of a qualitative discourse-based approach. The results show that Standard Dutch is still the superior variety to these teenagers (even though they are not that competent in it), and it is pre-eminently appropriate for more formal situations, which points to the existence of a standard language ideology. At the same time, Standard Dutch is considered an ideal which is hardly ever achieved, and a variety which is unsuitable for everyday informal situations. (lit. ‘in-between language’), on the other hand, is the adolescents’ default language, and is appropriate for everyday situations.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2018.3.002.LYBA
2019-01-01
2023-02-01
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845845/23/3/02_NEDTAA2018.3.LYBA.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDTAA2018.3.002.LYBA&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Absillis, Kevin, Jürgen Jaspers & Sarah Van Hoof(2012). Inleiding. In: KevinAbsillis, JürgenJaspers & 
SarahVan Hoof (red.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent: Academia Press, 3–35.
  [Google Scholar]
 2. Agheyisi, Rebecca & Joshua Fishman(1970). Language attitude studies: a brief survey of method­ological approaches. Anthropological Linguistics12, 137–157.
  [Google Scholar]
 3. Beheydt, Ludo(2003). De moeizame weg van een standaardtaal. In: JanStroop (red.), Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker, 152–163.
  [Google Scholar]
 4. Cajot, José(1998). Een omgangstaal voor alledag. Vlaanderens eigen weg. Streven11, 999–1008.
  [Google Scholar]
 5. Cajot, José(2012). Waarom het Verkavelingsvlaams onvermijdelijk was. De ontwikkeling van een informele omgangstaal in Vlaanderen. In: KevinAbsillis, JürgenJaspers & SarahVan Hoof (red.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent: Academia Press, 39–66.
  [Google Scholar]
 6. De Caluwe, Johan(2000). Over de functie en status van tussentaal in Vlaanderen. Viering 20 jaar taalunie: conferentie taalbeleid en taalvariatie.
  [Google Scholar]
 7. De Caluwe, Johan(2009). Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde14, 8–25.
  [Google Scholar]
 8. De Caluwe, Johan(2017). Van AN naar BN? NN, SN... Het Nederlands als pluricentrische taal. In: GertDe Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen: Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, 121–141.
  [Google Scholar]
 9. De Caluwe, Johan, Steven Delarue, Anne-Sophie Ghyselen & Chloé Lybaert (2013a). Inleiding. In: JohanDe Caluwe, StevenDelarue, Anne-SophieGhyselen & ChloéLybaert (red.), Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen. Gent: Academia 
Press, 3–20.
  [Google Scholar]
 10. De Caluwe, Johan, Steven Delarue, Anne-Sophie Ghyselen & Chloé Lybaert (red.) (2013b). Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen. Gent: Academia Press.
  [Google Scholar]
 11. De Schutter, Georges(1980). Norm en normgevoelens bij Nederlandstaligen in België. De Nieuwe Taalgids73, 73–109.
  [Google Scholar]
 12. Debrabandere, Frans(2005). Het echec van de ABN-actie in Vlaanderen. Nederlands van nu53, 27–31.
  [Google Scholar]
 13. Delarue, Steven(2013). Teachers’ Dutch in Flanders: the last guardians of the standard? In: ToreKristiansen & StefanGrondelaers (red.), Language (de)standardisation in Late Modern Europe: experimental studies. Oslo: Novus Forlag, 193–226.
  [Google Scholar]
 14. Delarue, Steven(2016). Bridging the policy-practice gap: How Flemish teachers’ standard language perceptions navigate between monovarietal policy and multivarietal practice. Universiteit Gent, ongepubliceerde doctoraatsverhandeling.
  [Google Scholar]
 15. Delarue, Steven & Chloé Lybaert(2016). The Discursive Construction of Teacher Identities: Flemish Teachers’ Perceptions of Standard Dutch. Journal of Germanic Linguistics28(3), 219–265.
  [Google Scholar]
 16. Delarue, Steven & Inge Van Lancker(2016). De kloof overbruggen tussen een strikt onderwijstaalbeleid en een taaldiverse klaspraktijk. Strategieën van Vlaamse leraren en leerlingen. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde132(2), 85–105.
  [Google Scholar]
 17. Fairclough, Norman(1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.
  [Google Scholar]
 18. Geeraerts, Dirk(1999). Noch standaard, noch dialect. ‘Tussentaal’ in Vlaanderen en Nederland. Onze Taal9, 232–235.
  [Google Scholar]
 19. Geeraerts, Dirk(2001). Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: gedrag, beleid, attitudes. Ons Erfdeel44, 337–344.
  [Google Scholar]
 20. Ghyselen, Anne-Sophie(2010). Ne vent als em kan ekik nie luchten. Een matched-guise onderzoek naar de attitudes van de West-Vlaming tegenover taalvariatie. Universiteit Gent, ongepubliceerde masterproef.
  [Google Scholar]
 21. Ghyselen, Anne-Sophie(2016). Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen. Universiteit, ongepubliceerde doctoraatsverhandeling.
  [Google Scholar]
 22. Ghyselen, Anne-Sophie & Gunther De Vogelaer(2013). The impact of dialect loss on the acceptance of tussentaal: the special case of West-Flanders in Belgium. In: ToreKristiansen & StefGrondelaers (red.), Language (de)standardisation in Late Modern Europe: experimental ­studies. Oslo: Novus Forlag, 153–170.
  [Google Scholar]
 23. Ghyselen, Anne-Sophie, Steven Delarue & Chloé Lybaert(2016). Studying standard language dynamics in Europe: Advances, issues & perspectives. Taal & Tongval68(2), 75–91.
  [Google Scholar]
 24. Ghyselen, Anne-Sophie & Jacques Van Keymeulen(2014). Dialectcompetentie en functionaliteit van het dialect in Vlaanderen anno 2013. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde130(2), 117–139.
  [Google Scholar]
 25. Giddens, Anthony(1991). Modernity and self-identity: self and society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
  [Google Scholar]
 26. Goossens, Jan(2000). De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen. Ons Erfdeel43(1), 2–13.
  [Google Scholar]
 27. Grondelaers, Stefan & Tore Kristiansen(2013). On the need to access deep evaluations when ­searching for the motor of standard language change. In: ToreKristiansen & StefanGrondelaers (red.), Language (de)standardisation in Late Modern Europe: experimental ­studies. Oslo: Novus Press, 9–52.
  [Google Scholar]
 28. Grondelaers, Stefan & Chloé Lybaert(2017). Bepaalt wat we denken en voelen over taal ook wat we doen in taal? Percepties, attitudes, evaluaties en hun omkaderende ideologieën in het Belgisch-Nederlands. In: GertDe Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, 163–181.
  [Google Scholar]
 29. Grondelaers, Stefan & Dirk Speelman(2013). Can speaker evaluation return private attitudes towards stigmatised varieties? Evidence from emergent standardisation in Belgian Dutch. In: ToreKristiansen & StefanGrondelaers (red.), Language (de)standardisation in Late Modern Europe: experimental studies. Oslo: Novus Forlag, 171–191.
  [Google Scholar]
 30. Grondelaers, Stefan & Roeland Van Hout(2011). The standard language situation in the Low Countries: top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics23(3), 199–243.
  [Google Scholar]
 31. Grondelaers, Stefan, Roeland Van Hout & Dirk Speelman(2011). A perceptual typology of standard language situations in the Low Countries. In: ToreKristiansen & NikolasCoupland (red.), Standard languages and language standards in a changing Europe. Oslo: Novus Press, 199–222.
  [Google Scholar]
 32. Grondelaers, Stefan, Roeland Van Hout & Paul Van Gent(2016). Destandardization is not destandardization: Revising standardness criteria in order to revisit standard language typologies in the Low Countries. Taal en Tongval68(2), 119–150.
  [Google Scholar]
 33. Hendrickx, Ruud(1998). Het taalcharter. <www.vrt.be/taal/taalcharter>
  [Google Scholar]
 34. Hsieh, Hsiu-Fang & Sarah E. Shannon(2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research15, 1277–1288.
  [Google Scholar]
 35. Impe, Leen & Dirk Speelman(2007). Vlamingen en hun (tussen)taal. Een attitudineel mixed ­guiseonderzoek. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en GeschiedenisLXI, 109–128.
  [Google Scholar]
 36. Jaspers, Jürgen(2001). Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit. Taal en Tongval53(2), 129–153.
  [Google Scholar]
 37. Jaspers, Jürgen & Frank Brisard(2006). Verklaringen van substandaardisering: tussentaal als gesitueerd taalgebruik. Leuvense bijdragen95, 35–70.
  [Google Scholar]
 38. Jaspers, Jürgen & Sarah Van Hoof(2013). Hyperstandardisation in Flanders: extreme enregisterment and its aftermath. Pragmatics23(2), 331–359.
  [Google Scholar]
 39. Jaspers, Jürgen & Sarah Van Hoof(2015). Ceci n’est pas une tussentaal. Evoking standard and vernacular language through mixed Dutch in Flemish telecinematic discourse. Journal of Germanic Linguistics27(1), 1–44.
  [Google Scholar]
 40. Knops, Uus(1987). Andermans en eigen taal: een inleiding in de sociale psychologie van taal. Groningen: Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 41. Kristiansen, Tore & Nikolas Coupland (red.) (2011). Standard languages and language standards in a changing Europe. Oslo: Novus Press.
  [Google Scholar]
 42. Kristiansen, Tore & Stefan Grondelaers (red.) (2013). Language (de)standardisation in Late Modern Europe: experimental studies. Oslo: Novus Press.
  [Google Scholar]
 43. Labov, William(1966). The social stratification of English in New York City. Washington: Center for Applied Linguistics.
  [Google Scholar]
 44. Liebscher, Grit & Jennifer Dailey-O’Cain(2009). Language attitudes in interaction. Journal of Sociolinguistics13(2), 195–222.
  [Google Scholar]
 45. Lybaert, Chloé (2014a). Het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Percepties en attitudes van een spraakmakende generatie. Universiteit Gent, onuitgegeven doctoraatsverhandeling.
  [Google Scholar]
 46. Lybaert, Chloé (2014b). Tussentaal: is de inspanning belangrijker dan het resultaat?Over taal53(3), 76–78.
  [Google Scholar]
 47. Lybaert, Chloé(2017). A direct discourse-based approach to the study of language attitudes: The case of tussentaal in Flanders. Language Sciences59, 93–116.
  [Google Scholar]
 48. Lybaert, Chloé & Steven Delarue(2017). ‘k Spreek ekik ver altijd zo. Over de opmars van tussentaal in Vlaanderen. In: GertDe Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco.
  [Google Scholar]
 49. Mattheier, Klaus(1997). Über Destandardisierung, Umstandardisierung and Standardisiering in modernen Europäischen Standardsprachen. In: KlausMattheier & EdgarRadtke (red.), Standardisierung und Destandardisierung Europäischer Nationalsprachen. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 1–9.
  [Google Scholar]
 50. Milroy, James & Lesley Milroy(1985). Authority in language. Londen: Routledge & Kegan Paul.
  [Google Scholar]
 51. Mugglestone, Lynda(2003). Talking Proper. The rise and fall of the English accent as a social symbol. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 52. Plevoets, Koen(2008). Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele morfo-syntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands. Katholieke Universiteit Leuven, onuitgegeven doctoraatsverhandeling.
  [Google Scholar]
 53. Preston, Dennis(1989). Perceptual dialectology. Nonlinguists’ views of areal linguistics. Dordrecht: Foris.
  [Google Scholar]
 54. Preston, Dennis(2011). Methods in (applied) folk linguistics: getting into the minds of the folk. In: MartinStegu & AntjeWilton (red.), AILA review: applied folk linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 15–39.
  [Google Scholar]
 55. Rys, Kathy & Johan Taeldeman(2007). Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal. In: DominiekSandra, RitaRymenans, PolCuvelier & PeterVan Petegem (red.), Tussen taal, spelling en onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Gent: Academia Press, 23–34.
  [Google Scholar]
 56. Slot, Wim & Marcel van Aken(2013). Psychologie van de adolescentie: basisboek. Amersfoort: Thieme Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 57. Smet, Pascal(2011). Conceptnota ‘Samen taalgrenzen verleggen’. <www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2011/doc/talennota_2011.pdf>
  [Google Scholar]
 58. Toye, Jolien(2013). Sociolinguïstische monitoring bij Vlaamse kinderen en adolescenten. Een attitudineel mixed-guiseonderzoek. In: JohanDe Caluwe, StevenDelarue, Anne-SophieGhyselen & ChloéLybaert (red.), Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen. Gent: Academia Press, 67–79.
  [Google Scholar]
 59. Tyberghien, Lobke(2015). Taalvariatie in Vlaanderen: attitudes en percepties van West-Vlaamse jongeren. Universiteit Gent, ongepubliceerde masterproef.
  [Google Scholar]
 60. Van der Horst, Joop(2008). Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur. Amsterdam: Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 61. Van Hoof, Sarah(2015). Feiten en fictie. Een sociolinguïstische analyse van het taalgebruik in fictieseries op de Vlaamse openbare omroep (1977-2012). Gent: Academia Press.
  [Google Scholar]
 62. Van Hoof, Sarah & Jürgen Jaspers(2012). Hyperstandaardisering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde128(2), 97–125.
  [Google Scholar]
 63. Van Lancker, Inge(2017). Een linguïstisch-etnografische analyse van het hedendaags gesproken Nederlands in een Oost-Vlaamse secundaire school. Universiteit Gent, ongepubliceerde doctoraatsverhandeling.
  [Google Scholar]
 64. Vandekerckhove, Reinhild & Pol Cuvelier(2007). The perception of exclusion and proximity through the use of standard Dutch, ‘tussentaal’ and dialect in Flanders. In: PolCuvelier, TheodorusDu Plessis, MichaelMeeuwis & LutTeck (red.), Multilingualism and exclusion. Policy, practice and prospects. Pretoria: Van Schaik Publishers, 241–256.
  [Google Scholar]
 65. Vandenbroucke, Frank(2007). De lat hoog voor talen in iedere school. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken. <www.coc.be/files/publications/.88/talenbeleidsnota_.pdf>
  [Google Scholar]
 66. Willemyns, Roland & Wim Daniëls(2003). Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij/Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 67. Woolard, Kathryn(1998). Introduction: language ideology as a field of inquiry. In: BambiSchieffelin, KathrynWoolard & PaulKroskrity (red.), Language ideologies. Practice and theory. Oxford: Oxford University Press, 3–47.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2018.3.002.LYBA
Loading
/content/journals/10.5117/NEDTAA2018.3.002.LYBA
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): folk perceptions; language variation; standard language ideology; tussentaal
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error