Aan welke doelstellingen moeten schooldoorlichtingen voldoen? Exploratieve studie in Vlaanderen met de Delphi Methode | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 35, Issue 1
  • ISSN: 1567-7109
  • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

De voorbije twee decennia zijn verschillende beschrijvende studies uitgevoerd naar de effecten van doorlichtingen. Vooralsnog is er echter in geen enkele onderwijscontext nagegaan welke verwachting verschillende stakeholders stellen ten aanzien van de effecten van de doorlichting, en dus wat de doelstellingen zijn waaraan doorlichtingen zouden moeten voldoen. Deze wenselijke doelstellingen van doorlichtingen worden bepaald door de gedeelde verwachtingen van verschillende belanghebbenden in het onderwijsveld. Deze studie beoogt een inventarisatie van door de verschillende belanghebbenden in het Vlaamse onderwijs ondersteunde doelstellingen die aan een doorlichting zouden moeten worden gesteld. Deze inventarisatie biedt een referentiekader waaraan de effecten van een doorlichting kunnen worden afgetoetst. Omwille van het exploratieve karakter van deze studie op een afgelijnd domein waarbinnen nog maar weinig bekend is, werd gekozen voor de Delphi-methode. Door deze methode konden de standpunten van experten worden verkend en doorheen verschillende onderzoeksrondes met elkaar worden geconfronteerd. Algemene doelstellingen die ten aanzien van doorlichtingen worden gesteld, zijn de verantwoordingsgerichte, ontwikkelingsgerichte en de beleidsinformerende doelstelling. Deze studie bevat ook een verdere concretisering van deze doelstellingen en een inschatting van het relatieve belang van elk van de concrete doelstellingen. Niet over elke doelstelling kon consensus worden bereikt. Onder meer de interpretatie van het grondwettelijke principe van Vrijheid van Onderwijs en de invulling van de gescheiden rollen tussen inspectie en pedagogische begeleiding, liggen hieraan ten grondslag. In deze gevallen schept deze studie klaarheid in de argumenten die door verschillende experten worden gehanteerd.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2015.1.PENNI
2015-01-01
2024-06-15
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2015.1.PENNI
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error