Herijking ouderschap | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38, Issue 2
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2018.2.001.BOS
2018-12-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/38/2/01_PED2018.2.BOS.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2018.2.001.BOS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bos, H.M.W., & Van Gelderen, L.(2010). Homo en lesbisch ouderschap in Nederland. In 
S.Keuzenkamp (Ed.), Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (pp. 104-118). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 2. Centraal Bureau voor Statistiek(2016). Ouders van ruim vier op de tien baby’s niet getrouwd. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/21/ouders-van-ruim-vier-op-de-tien-baby-s-niet-
getrouwd (geraadpleegd op 2 Augustus, 2018).
  [Google Scholar]
 3. COC (2017a). Regenboog stembusakkoord. www.coc.nl/politiek-2/lijsttrekkers-tekenen-stembusakkoord-coc (geraadpleegd op 2 Augustus, 2018).
  [Google Scholar]
 4. COC (2017b). COC positief over LHBTI-maatregelen in regeerakkoord. www.coc.nl/homepage/coc-positief-lhbti-maatregelen-regeerakkoord (geraadpleegd op 2 Augustus, 2018).
  [Google Scholar]
 5. Golombok, S.(2015). Modern Families. Parents and children in new family forms. Cambrdige: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 6. Kamerstukken(2013). Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-VI-G.html (geraadpleegd op 2 Augustus, 2018).
  [Google Scholar]
 7. Regeerakkoord(2017). Regeerakkoord 2017: “Vertrouwen in de toekomst”. https://www.rijks
overheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-
toekomst (geraadpleegd op 7 Augustus, 2018).
  [Google Scholar]
 8. Staatscommissie Herijking Ouderschap(2016). Kind en ouders in de 21ste eeuw. Rapport van de staatscommissie herijking ouderschap. De Haag: Xerox/OBT.
  [Google Scholar]
 9. Staatscourant(2014). Regeling van 28 april 2014, nr 512296, houdende instelling van een staatscommissie Herijking ouderschap. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-12556.html (geraadpleegd op 7 Augustus, 2018)
  [Google Scholar]
 10. Steenhof, L.(2007). Schatting van het aantal stiefgezinnen. Bevolkingstrends, 4, 19-22.
  [Google Scholar]
 11. United Nations General Assembly(1989).Text of the UN Convention on the Rights of the Child.New York: UN.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2018.2.001.BOS
Loading
 • Article Type: Editorial
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error