Nog een jaartje wachten met groep 3? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 42, Issue 2
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

In het Nederlandse basisonderwijs is de overgang van groep 2 naar 3 nog altijd voer voor discussie. In dit onderzoek bestudeerden wij, middels een longitudinaal design, de relatie tussen technische leesvaardigheid, RIA (reading instruction age) en beginnende geletterdheidprestaties van Nederlandse leerlingen. Hiervoor werden onder 143 leerlingen twee metingen gedaan: een taalbewustzijnsmeting in groep 2 en een toets technisch lezen in groep 3 (DMT). Leerlingen met een lagere RIA bleken beter te scoren op de technische leestoets. Doorslaggevend in de relatie tussen RIA en technische leesvaardigheid in groep 3 bleek het niveau van taalbewustzijn van de vijfjarige leerling in groep 2 te zijn. Leerlingen die voldoende taalbewust waren op vijfjarige leeftijd, maar desondanks een jaar langer in groep 2 bleven, profiteerden niet van hun hogere RIA: ze behoorden een jaar later tot de zwakkere lezers in groep 3. Deze resultaten zouden een indicatie kunnen zijn voor leerkrachten dat zij in het belang van de leesontwikkeling voorzichtig en weloverwogen om moeten gaan met de keuze voor wel of niet doubleren in groep 2.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2022.2.002.SMEE
2022-12-01
2024-04-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/42/2/PED2022.2.002.SMEE.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2022.2.002.SMEE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Auteur (2013).
 2. Auteur (2017).
 3. Aalsvoort, G. M. van der, Sluis, M. J. van der, & Kegel, C. A. T. (2007). Toe zijn aan formeel onderwijs. De rol van kind- en omgevingsfactoren bij de bepaling van schoolrijpheid. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Ontwikkelingspsychologie en Kinderpsychiatrie, 32, 75-87.
  [Google Scholar]
 4. Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Adams, A. M., Willis, C., Eaglen, R., & Lamont, E. (2005). Working memory and phonological awareness as predictors of progress towards early learning goals at school entry. British Journal of Developmental Psychology, 23, 417–426.
  [Google Scholar]
 5. Bast, J., & Reitsma, P. (1998). Analyzing the development of individual differences in terms of Matthew effects in reading: Results from a Dutch longitudinal study. Developmental Psychology, 34, 1373-1399.
  [Google Scholar]
 6. Blauw, de, A., Boland, T., Vernooy, K., & Zandt, R. van het (2013) Tussendoelen beginnende geletterdheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
  [Google Scholar]
 7. Burke, M. D., Hagan-Burke, S., Kwok, O., & Parker, R. (2009). Predictive validity of early literacy indicators from the middle of kindergarten to second grade. Journal of Special Education, 42(4), 209-226.
  [Google Scholar]
 8. Bus, A. G., & IJzendoorn, M. H., van, (1999). Phonological awareness and early reading: a meta-analysis of experimental training studies. Journal of Education Psychology, 91, 403-414.
  [Google Scholar]
 9. Cotzias, M., & Whitehorn, T. (2013). Topic note: Results of the Early Years Foundation Stage Profile (EYFSP) pilot. Research Report. London: Department of Education.
  [Google Scholar]
 10. Crawford, C., Dearden, L., & Greaves, E. (2013). When you are born matters: Evidence for England. London: Institute of Fiscal Studies.
  [Google Scholar]
 11. Datar, A., (2006). Does delaying kindergarten entrance give children a head start?Economics of Education Review, 25, 43-62.
  [Google Scholar]
 12. Diezmann, C.M., Watters, J.J., & Fox, K. (2001). Early entry to school in Australia: Rhetoric, research and reality. Australasian Journal for Gifted Education10(2), 5-18.
  [Google Scholar]
 13. Driessen, G., Leest, B., Mulder, L., Paas, T., & Verrijt, T. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs: een probleem? [Retention in Dutch elementary education: problematic?]Nijmegen: ITS.
  [Google Scholar]
 14. Ehri, L. C. (2005). Learning to read words: theory, findings, and issues. Scientific Studies of Reading, 9, 167-188.
  [Google Scholar]
 15. Ehri, L. C.Nunes, S. R., Willows, D. M., Schuster, B.V., Yaghoub-Zadeh, Z., & Shananan, T. (2001). Phonemic awareness instruction help children learn to read: Evidence from the National Reading Panel’s meta-analysis. Reading Research Quarterly, 36, 250-287.
  [Google Scholar]
 16. Elder, T. E., & Lubotsky, D. H. (2009). Kindergarten Entrance Age and Children’s Achievement: Impacts of State Policies, Family Background, and Peers. Journal of Human Resources, 44, 641-683
  [Google Scholar]
 17. Fabian, H., & Dunlop, A. W. (2002). Transitions in the early years. Debating continuity and progression for children in early education. Abingdon: RoutledgeFalmer.
  [Google Scholar]
 18. Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2(2), 127-160.
  [Google Scholar]
 19. Jong, P. F. de, & Leij, A. van der (1999). Specific contributions of phonological abilities to early reading acquisition: Results from a Dutch latent variable longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 91, 450-476.
  [Google Scholar]
 20. Krom, R., Jongen, I., Verhelst, N., Kamphuis, F., & Kleintjes, F. (2010). Wetenschappelijke verantwoording DMT en AVI. Arnhem: Cito.
  [Google Scholar]
 21. Kurvers, J. (2006). Leren lezen is niet in elke taal even moeilijk. Alfa-nieuws, 9, 7-9. Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 22. Mayer, S. E., & KnutsonD. (1997). Does age at enrollment in first grade affect children’s cognitive test scores?JCPR working paper.
  [Google Scholar]
 23. Mulder, L., Leest, B., van, Veen, G., Bollen, I., Huizinga, J., & Damstra, G. (2016). Doorstroom van kleuters. Achtergrondrapportage bij de brochure voor scholen en besturen.Nijmegen: ITS.
  [Google Scholar]
 24. Norbury, C. F., Gooch, D., Baird, G., Charman, T., Simonoff, E., & Pickles, A. (2016). Younger children experience lower levels of language competence and academic progress in the first year of school: evidence from a population study. Journal of Child Psychology and Psychiatry57(1), 65-73.
  [Google Scholar]
 25. Puhani, P. A., & Weber, A. M. (2007). Does the early bird catch the worm? Instrumental variables estimates of early educational effects of age of school entry in Germany. Empirical Economics, 32, 359-386.
  [Google Scholar]
 26. Robertson, E. (2011). The effects of quarter of birth on academic outcomes at the elementary school level. Economics of Education Review, 30, 300–311.
  [Google Scholar]
 27. Roeleveld, J., & Veen, I., van der (2007). Kleuterbouwverlenging in Nederland: omvang, kenmerken en effecten. Pedagogische Studiën, 84. 448-462.
  [Google Scholar]
 28. Sharp, C., George, N., Sargent, C.O’Donnell, S., & Heron, M. (2009). International Thematic Probe: The influence of relative age on learner attainment and development. NfER.
  [Google Scholar]
 29. Snel, M. (2014). Development of beginning reading. A study in word recognition during the first primary school year. Amsterdam: Vrije Universiteit.
  [Google Scholar]
 30. Suggate, S. (2010), Why “what” we teach depends on “when”: Grade and reading intervention modality moderate effect size. Developmental Psychology, 46, 1556-1579.
  [Google Scholar]
 31. Suggate, S., Schaughency, E., & Reese, E. (2013). Children learning to read later catch up to children reading earlier. Early childhood Research Quarterly, 28, 33-48.
  [Google Scholar]
 32. Veen, I. van der, & Karssen, M. (2019). Kans op en effecten van kleuterbouwverlenging. Voor jonge en oudere kinderen en verschillen naar sociale en etnische achtergrond. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  [Google Scholar]
 33. Verhagen, W., Aarnoutse, C., & Leeuwe, J. van (2008). Phonological awareness and naming speed in the prediction of Dutch children’s word recognition. Scientific Studies of Reading, 12, 301-324.
  [Google Scholar]
 34. Vernooy, C.G.T. (2012). Elk kind een lezer. Apeldoorn/Antwerpen: Garant
  [Google Scholar]
 35. Wentink, H., Verhoeven, L., & Druenen, M. van (2008). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2022.2.002.SMEE
Loading
/content/journals/10.5117/PED2022.2.002.SMEE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error